Autosugesce

Autosugesce spočívá na nepřetržitém opakování jisté formule, která má posloužit ke změně námi negativně nazýraných zvyků či vlastností, které chceme přetvořit ve zvyky a vlastnosti jiné.

Opakování formule je shodné jako opakování v procesu učení, kdy se snažíme učenou látku pevně vtisknout do naší mysli a proto postupujme obdobně jako bychom se učili (nejlépe se naučíme tehdy, pokud si učební látku opakujeme nahlas a třeba si ji i píšeme na papír).

V procesu učení se učební látka ukotvuje v našem předvědomí, odkud si ji můžeme v nejbližší době libovolně vybavit. Pak látku zapomínáme. Při autosugesci však nejde o to látku se naučit, nýbrž o to, pevně ji ukotvit ve své mysli takovým způsobem, aby na ni nebylo zapomenuto. Je nutno ji ukotvit v nevědomí(a nikoli předvědomí jako u učení)tak, aby obsah formule neustále automaticky působil na naše činy a chování.
Takovéhoto spojení docílíme tím, že se – na rozdíl od procesu učení – na opakovanou formuli nekoncentrujeme a třeba i vůbec nesoustředíme. Tak se můžeme soustředit např. na to, že myjeme nádobí, přičemž si zcela automaticky(polovědomě) opakujeme formuli. Tak již samo opakování této formule probíhá na půli cesty mezi vědomím a nevědomím a formule proniká do nevědomí rychleji.
Stejně jako u učení platí, čím častěji si formuli opakujeme, tím rychleji ji v nevědomí ukotvíme a tím bude i silnější její vliv z nevědomí.

Nyní již víme jak postupovat, co však nevíme je, jaké máme zvolit znění této formule.
Sugesce nesmí obsahovat nic nepravdivého, neboť tomu se ihned naše podvědomí brání.
Špatně uplatněná sugesce škodí, protože její nezdar podporuje vlastnost, která má být potírána.

Neříkej tedy např.: „Od této chvíle nemám chuť pít lihové nápoje.“
Především tato formule obsahuje slovo „lihové nápoje“ a kromě toho je negativní. A co více – je nepravdivá. Dotyčný pociťuje velkou chuť na tento nápoj. Pokud bychom chtěli užít takovouto formuli, narazili bychom na odpor nevědomí, které by ihned odhalilo její nepravdivost a nesprávnost.
Jmenování zvyků, vlastností či nemocí upoutává právě pozornost podvědomí k tomu, čemu chceme čelit. My se snažíme utvářet sugesci, která by odvrátila pozornost. Takovou sugescí je nejlépe přirozený protiklad toho, čemu chceme čelit.
Jsem-li rozčílen, mohu si opakovat: „jsem klidný, jsem klidný, jsem klidný“, přičemž lze zapojit i vlastní imaginaci a představit si cosi, co s klidem spojuji, tedy např. tichou harmonii polí a lesů. Mohu si tedy mechanicky opakovat:“jsem klidný“ a zároveň si představit, že stojím sám uprostřed zlátnoucích polí, zhluboka nadechuji a přitom pozoruji a prožívám krásy přírody. Naučím-li se již této technice(spojení autosugesce s imaginací a empatií), uklidním se okamžitě.

Dlouhý a hluboký dech sám o sobě uklidňuje a tak se uklidnění odehrává na naší tělesné úrovni, mechanické opakování formule „jsem klidný“ a představa klidné přírody nás zase zklidňují na úrovni mentální a vcítění sedo role toho, že stojíme uprostřed polí nás zklidňuje na úrovni emocionální. Tak se úsilí o zklidnění stává úsilím celé naší bytosti a o to je rychlejší a účinější.

A tak chci-li čelit alkoholismu, nemusím popírat chuť na alkohol, mohu jej však v nejhorším případě nahradit „větší“chutí na jiný nápoj(mohu si tedy představit a sugescí navodit chuť např. na hrnek horké kávy – př. sugesce: „káva je zdravá a přitom lahodná“ -, čaje, kakaa atp., stejně dobře jako na sklenici čiré, příjemně chladivé osvěžující vody, která právě vytryskla z chladných útrob země, zde, v příjemném stínu mohutných stromů lesa), v lepším „větší“ chutí na tělu prospěšnou činnost namísto pítí alkoholu(tak si mohu jít vždy namísto sklenky alkoholu zaběhat – př. segesce:“sport je nejzdravější zábava“ -, zacvičit, nakoupit, zahrát pasiáns, zbírat známky anebo zameditovat a tak se stane časem to, že namísto chuti po sklence budu mít chuť jít si zaběhat) a v nejlepším chutí po jiném druhu opojení, např. po opojení radostí, mírem, klidem, harmonii, štěstím atp.- př. sugesce:“jsem zcela klidný“. A jsem-li opravdu klidný, nemohu být zároveň i rozrušený touhou na alkohol. „Jsem klidný a je to moc příjemné.“
Kdykoli si pak vzpomeneš na chuť na alkohol, vždy praktikuj protichůdnou sugesci, která tuto chuť na alkohol nepopírá, avšak nahrazuje.

Jsem-li nemocen, mohu si opakovat „jsem zdráv“(nemoc si pouze namlouvám), pokud tomu však nejsem schopen sám uvěřit, je lepší zvolit sugesci postupnou a opakovat si tedy např. „cítím jak se uzdravuji“, či „den ode dne je mi lépe a lépe“

Zběžné opakování sugesce při jakékoli činnosti doplňujeme o cvičení zaměřené pouze za účelem zakotvení sugesce v podvědomí, které nazvěme přechodným stavem.
Přechodný stav – uvolníme celé tělo, zaujmeme pohodlnou pozici, zavřeme oči a snažíme se vnímat co nejméně zvuků z okolí, tehdy si začneme mechanicky sugesci opakovat.

Při odmítání určitého jídla se dostaneme do přechodného stavu, představíme si, že je nám chuť tohoto jídla příjemná a vonná, že nám prospěje – zejména nesmíš vynechat sugesci o prospěšnosti, poněvadž požívání jídel, ke kterým máte nechuť může poškodit vaše zdraví.
Lidé, které probudí každý šramot, navodí sugesci, že mají pevný spánek a že žádný hluk na ně nemá ve spánku vliv.
Někdy je nutno provést sugesci postupnou(„lepší a lepší“ap.), jít ke konečnému stupni po předchozích stupních – př. bolení zubů(zde vymizí bolest, příčina nikoliv).
Sugesce je vhodná na zastavení nosního krvácení či k likvidaci bradavic.
Dáme-li si včas sugesci, že za všech okolností zůstaneme silní, odolní a zdraví, před vznik nemoci je postavena veliká překážka(„daří se mi denně a v každém směru lépe a lépe“).

Před dětmi nemluv o nemocech a zlých činech, sugerujte jim i pozitivní myšlenky o dobrotě, laskavosti, píli apod. U dětí lze i ve spánku. Dítě se formuje do 3let a tato doba je pro výchovu dítěte nejpodstatnější. Věnujte se celou svou energií dětem, vysvětlujte i když se na vás dítě nechápavě dívá, a učte děti v této době jazyky. V podvědomí se jim to usadí. Více viz O výchově dětí.

Sugesce proti kouření: budeš kouřit, ale jen tak, aby jsi vystupňoval a plně vychutnal prožitek z kouření, přičemž nebudeš činit nic jiného tehdy, když právě kouříš.

Hleď se zbavit špatných představ a bojuj proti nim. Čím svěžejší a volnější budou tvé myšlenky, takovým bude i tvé jednání.
Dokud schopnost myslet není doprovázena schopností jednat, nevzejde žádné dobro ani z geniální hlavy.
Nikdy nemysli na své špatné zkušenosti, dřívější zklamání, své nezdary, nepřipomínej si je. Pouze svá vítězství, úspěchy a příjemné chvíle.

MĚĎ
Měděné destičky o d=30-60mm a t=1mm či kopějky do roku 1961 řádně vydrhni, očisti a používáš-li je, pravidelně je omývej ve slaném roztoku či ožehni plamenem.

– při podezření na nádorový proces u prsu
– přikládání na místa úrazů zamezuje vzniku modřin, léčí otoky a klade se na vřed, kožní onemocnění
– poruchy či ztráta sluchu
– zápal mandlí
– snižuje teplotu a bolesti, zastavuje krvácení, má silný bakteriocidní účinnek, aktivizuje vodní a minerální výměnu, zlepšuje spánek, uklidňuje CNS, aktivizuje činnost inzulínu v krvi, zvyšuje funkci leukocytů
– u zatvrdlin prsních žláz, u fibromů dělohy, mastitidy
– zánět ucha, chronická bronchitida, bronchopneumonie, zápal-zánět močového měchýře, zápal plic, zánět mandlí, zánět středního ucha, apendixu aj. zánětlivé procesy v organismu, infekční artritida, ledvinové kameny a písek, cukrovka, kožní nemoci, zánět kořene nervu, úrazy, tromboflebitis, gastritis, nemoci cévního systému, poinfarktové stavy, nemoci žaludečního a střevního traktu, vředy dvanácterníku, kolitis
– obnova sluchu, snížení šumu v uších, snížení škodlivého účinku radiace-ozáření(také popáleniny po ozáření), pooperační kýly, hemeroidy, abscesy, pooperační stavy v chirurgii, revmatická artritida
– zánět a tuberkulóza ledvin, polyartritida

Léčení kovem neprovádíme, pokud se měděné kulaté destičky z postiženého místa sami odlepí.
Kov přiložíme nejprve na 1-2dny, či ráno přes den nebo večer přes noc a tak léčíme do uzdravení. Přitom se řídíme tím, zda měď drží na kůži sama, v tom případě ji přikládáme, nedrží-li, toto léčení již neaplikujeme.

Zánět močového měchýře – na močový měchýř přilož 20 mincí
Srdeční nevolnosti – měděné destičky(lépe však mince) přilož do klíčové jamky, zkus zda-li mince sama drží, pokud ano, připevni ji leukoplastí a nos do 10ti dnů.
V důsledku úrazu nohou vzniká trombóza. Předcházíme jí tak, že do boty pod ponožku přiložíme měděnou minci.
Při zánětu čelistní dutiny – na noc na tvář pod oči
Trachoebronchitida – na krk
Hluchota – jeden kotouček na vypouklé místo za uchem a druhý k uchu ze strany tváře
Jestliže měď přiložíme na místo, které bylo dříve zlomeno a pak zhojeno, toto místo nebude reagovat na změny počasí.
Likviduje nespavost, zklidňuje CNS, odstraňuje bolesti – přilož k ohnisku bolesti.
Při úrazech nohou, rukou, dochází při přiložení mědi někdy ke zhoršení, k otokům či bolesti, ale velmi brzy vše přejde.
Bolest hlavy – bolest odstraníš za 15-20min. po přiložení mědi (na čelo, zátylek, spánky – podle toho, kde nás hlava bolí).

REFLEXNÍ TERAPIE
Kovové kroužky o d=20-30mm a tmax=1,5mm z červené mědi, nerez oceli(materiál: 1krát18H9T), stříbra(99,9) a zlata. Účinek působení je zvětšen, je-li v destičce provrtán otvor o d=2-7mm.

Při onemocnění zakončení nervů(radikulit) – ocelové a měděné, při silných bolestech stříbrné.
Nervový plexus, onemocnění zakončení svalu(miozit) – ocelové a kovové.
Bolestivé syndromy nejasného původu – stříbrné a ocelové.
Revmatická artritida(zápal velkých kloubů) – ocel a stříbro.
Ramenní plexit, radikulit, miozit, plexit, bronchiální astma(bronchitida), angína, bolest břicha, nemocné koleno.

KŘÍDA
Skvělý kosmetický účinek, příznivá na žlázy s vnitřním vyměšováním.
Koupel trvá 20min. – delší by namáhala. Důležitá k obkladům. Křídový roztok se přikládá na bolestivá místa při zánětech koleního kloubu, revmatické bolesti, onemocnění kostí, ženských chorobách, zánětech nervů(hlavně ischias).
Na bolestivé místo nasyp trochu suché křídy či z ní udělej hustší kašičku. Pak přilož náplast, aby mohla být přilepena. Kraje bez křídy musí být alespoň 1cm volné.