Belgie – Belgické království

Přímořská Belgie se pyšní zajímavou historií. Jméno dal zemi keltský kmen Belgů. Po keltském osídlení se území dnešní Belgie stalo součástí Římské říše. Později, v raném středověku, se země dostala do rukou Franské říše.

V průběhu 11. a 12. století vznikla v Belgii celá řada malých hrabství, která začátkem 15. století přešla pod vládu Burgundského vévodství. Na počátku 16. století se belgické území stalo kořistí Španělského Nizozemí, v roce 1714 přešel region do rukou Habsburků jako Rakouské Nizozemí. A konečně na konci 18. století byla Belgie připojena k Francii. Další významná událost v historii země se odehrála roku 1815. Na Vídeňském kongresu velmoci rozhodly o tom, že se Belgie stala součástí Království spojeného Nizozemí. Definitivní samostatnost země získala roku 1830, kdy vyhlásila nezávislost jako suverénní království.

Během obou světových válek byla Belgie okupována nacistickým Německem. Společně s mírem přišel i hospodářský rozmach země a hlavní město Brusel se stalo sídlem významných organizací (Evropská unie, NATO). Rostoucí národnostní napětí mezi Vlámy a Valony vyústilo v roce 1980 ve vyhlášení federace (federalizace země), kdy Vlámsko a Valonsko získalo autonomii zatímco třetí region Brusel zůstal dvojjazyčný. Tato změna byla v roce 1993 potvrzena i změnou ústavy.

PODNEBÍ

Klimatické podmínky: Belgie má podobné klima jako okolní země. Od května do září vládnou velmi příjemné teploty, během zimních měsíců je sice chladno, ale ne přímo mrazivo. O Belgii se říká, že v ní není díky její charakteristické poloze nikdy příliš horko a nikdy příliš velká zima. Letní teploty se pohybují v průměru mezi 13 a 21 oC, zimní od 0 do 6 oC.

Nejlepší doba návštěvy: V Belgii se jen zřídka setkáte s extrémy ve zdejším počasí. Nejteplejší období je od května do září a v těchto měsících také do země míří nejvíce turistů. Ani v letních měsících nečekejte pařáky, připravte se na často zamračenou oblohu a vlhkost vzduchu. Takové počasí vás koneckonců potká téměř vždy, kdy se do země vydáte. Návštěvníci Belgie by neměli doma zapomenout pláštěnku nebo alespoň deštník, který by se dal s trochou nadsázky označit za belgický národní kroj.

NEBEZPEČÍ

Charakteristika: Belgie patří z turistického hlediska k poměrně bezpečným zemím. Největší hrozbou jsou drobné krádeže osobních věcí a předmětů, které bývají ponechané bez dohledu v zaparkovaných vozech. Doporučujeme dodržovat ostražitost v místech velké koncentrace lidí, tedy na nádražích, letištích nebo tržištích apod. Riziko obnáší také návštěva čtvrtí, ve kterých žijí přistěhovalci z afrických, arabských a asijských zemí.

Drogová kriminalita: Porušení právních předpisů týkajících se toxických, desinfekčních a antiseptických látek jsou trestány trestem odnětí svobody na 8 dní až 3 měsíce a finanční pokutou nebo jedním z uvedených trestů samostatně.

Porušení právních předpisů týkajících se látek uspávacích, omamných, stejně jako ostatních psychotropních látek schopných vyvolat závislost, je trestáno trestem odnětí svobody v trvání od 3 měsíců do 5 let a vysokou finanční pokutou nebo jedním z těchto trestů samostatně.

V případě, že trestná činnost spojená s omamnými nebo psychotropními látkami je páchána vůči nezletilým osobám (tedy osobám, které nedovršily 21 let věku) a nebo způsobí jinému závažnou újmu na zdraví, hrozí uložení trestu nucených prací až na 20 let.

Trestné je dále jednání, kterým je druhým pomáháno při užívání uvedených látek (například obstaráním místa pro tento účel, podněcováním jejich užívání). Přístroje, vozidla a další věci, které sloužily k provádění trestné činnosti, mohou být zabaveny. Dovoz psychotropních látek je podmíněn písemným zmocněním ministra, do jehož působnosti patří péče o veřejné zdraví.

DOPRAVA DO ZEMĚ

Letecká: Letecky se do Belgie můžete dopravit pravidelnou linkou z pražského letiště v Ruzyni. Spojení zajišťují ČSA i jiné společnosti.

Bruselská mezinárodní letiště: Brussels BRU – (http://www.brusselsairport.be) leží 13 kilometrů severovýchodně od města. Cesta do centra trvá přibližně 35 minut. Od 6 do 24 hodin jezdí každých deset minut na letiště vlak, který spojuje tři hlavní železniční stanice v Bruselu. Cesta tímto vlakem trvá okolo 20 minut. Jízdné se liší podle třídy, kterou cestujete. Jeho aktuální výši zjistíte na internetové adrese letiště.

Z letiště je možné jet i jinými vlaky, které jezdí nejen do Bruselu, ale i do jiných koutů země. Cestovat můžete i autobusy, které jezdí každých 45 minut. A samozřejmě můžete využít vozy taxi, přičemž obvyklá cena za cestu z letiště do centra činí 1.200 BEF. Taxíky poznáte podle žluté barvy s modrým symbolem. K vybavení letiště patří parkoviště, půjčovna automobilů, pošta, banky, bary, restaurace a duty-free shopy.

Antverpy ANR – (http://www.antwerpairport.be/) leží 3 kilometry východně od města. Do centra se můžete dostat pravidelnou autobusovou linkou (číslo 16). Dále můžete cestovat vozy taxi. K vybavení letiště patří duty – free shopy, půjčovny automobilů, banky, restaurace a bar. Z letiště je provozována pravidelná autobusová linka do Bruselu, která je zdarma pro cestující Business class. Ostende OST – (http://www.ostendairport.be) leží asi 5 kilometrů od města. K vybavení letiště patří parkoviště, půjčovna aut, směnárna, restaurace, bar a duty-free shop. Liege LGG – (http://www.liegeairport.com/) leží 8 kilometrů od města. Do centra se můžete dostat pravidelnými autobusovými linkami nebo taxíkem.

Železniční: Belgickou železniční společností je SNCB (http://www.sncb.be, http://www.b-rail.be/). Do Bruselu se z České republiky můžete dostat pravidelnou linkou, která jezdí každý den. Cesta trvá okolo 13 hodin a obvykle směřuje po trase Praha (hl. nádraží) – Děčín – Drážďany – Frankfurt nad Mohanem – Kolín nad Rýnem – Brusel. Jinou variantou je Praha (hl. nádraží) – Domažlice – Mnichov – Kolín nad Rýnem – Brusel.

Autobusová doprava: Pravidelné autobusové linky do Belgie provozují mnozí čeští dopravci, a tak je možné tímto způsobem cestovat několikrát týdně, zpravidla po trase Brno – Praha – Luxembourg – Brusel – Antverpy – Ostende nebo Brno – Praha – Plzeň – Luxembourg – Brusel – Gent – Ostende. Doba jízdy je zhruba 12 hodin a v roce 2000 stála zpáteční jízdenka kolem 4.000 korun. Belgie má pochopitelně také velice dobré spojení s okolními státy.

Automobilová doprava: Cesta automobilem vede přes Německo, proto se neplatí žádné dálniční poplatky. Do Bruselu je to bezmála 900 kilometrů, cesta trvá přes 8 hodin. Optimální trasa je Praha – Plzeň – Rozvadov – Norimberk – Würzburg – Frankfurt nad Mohanem – Kolín nad Rýnem – Aachen – Brusel.

Námořní: Cestovat do Belgie lze i po moři, ačkoliv čeští turisté tento způsob dopravy zřejmě příliš nevyužijí. Belgie má pravidelné spojení především z Velkou Británií Plout tak můžete mezi přístavy Zeebrugge a Hull, Ostende a Ramsgate nebo Ostende a Dover.

DOPRAVA V ZEMI

Automobilová doprava: Pokud jedete vlastním vozem, potřebujete technický průkaz, raději mezinárodní řidičský průkaz, zelenou kartu a označení CZ na vozidle. Pokud jedete vozidlem od známého (půjčeným vozem), potřebujete notářsky ověřený zápis o půjčení vozu, potvrzený právoplatným majitelem automobilu (ověřenou plnou moc, nejlépe v angličtině).

Řídí se vpravo. Belgické silnice a dálnice jsou ve skvělém stavu. Hlavní města (kromě oblasti Arden) spojují dálnice bez poplatků. V zemi je dostatek čerpacích stanic. Nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily je 120 km/h na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, 90 km/h mimo obec a 50 km/h v obci. Je povinné používat bezpečností pásy vpředu i vzadu. Děti mladší 12 let nesmí sedět na přední sedačce. Povolený obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile.

Pokuty za nedodržování dopravních předpisů jsou vysoké!

Půjčovny automobilů: Ve větších městech, hotelech a na letištích si můžete pronajmout vůz, a to s řidičem nebo bez. K půjčení vám postačí národní řidičský průkaz (doporučujeme raději mezinárodní). Před vyjetím je vždy vhodné důkladně zkontrolovat rozsah pojištění vozidla a případně se připojistit.

Autobusová doprava: V Belgii funguje rozsáhlá síť regionálních autobusových linek, které provozují soukromé společnosti na základě regionálních jízdních řádů. Mezi velkými městy fungují dálkové spoje.

Taxi: Velký počet jich je především ve velkých městech. Spropitné bývá započítáno v ceně jízdného.

Městská doprava: Velká města se chlubí dobře fungujícím systémem dopravy. V Bruselu a Antverpách se můžete pohybovat metrem, tramvají nebo autobusem. Tramvají a autobusem je možné cestovat ve městech Charleroi, Gent a Ostende, autobusy jezdí prakticky všude jinde. Jezdit lze za jednosměrné a časové jízdné nebo za dlouhodobé časové jízdenky.

Železniční doprava: V Belgii je hustá železniční síť. Drtivá většina spojů jezdí maximálně v rozmezí několika hodin, na frekventovaných tratích samozřejmě častěji. Cestovat je možné první nebo druhou třídou, zakoupit si můžete jednosměrnou nebo obousměrnou jízdenku. Je ale zapotřebí mít na paměti, že zpáteční jízdenka (není-li sjednáno jinak), platí vždy jen jeden den. Děti od 6 do 11 let platí poloviční jízdné. Využít lze i zlevněné víkendové jízdné a různé časové jízdenky, které lze zakoupit na nádražích. Více informací o jízdních řádech, jízdném a možnostech slev získáte na stránkách Belgické železniční společnosti SNCB http://www.sncb.be, http://www.b-rail.be/.

ZDRAVOTNICTVÍ

Charakteristika zdravotnictví: Lékařská péče v Belgii je sice drahá, zato na vysoké úrovni. Prakticky v každém větším městě najdete dobře vybavené nemocnice s odborným personálem schopné řešit jakýkoliv zdravotní problém.

Lékaři často požadují platbu v hotovosti za vykonané služby. Už z tohoto důvodu je více než důležité i tu nejkratší cestu nepodceňovat a zajistit si odpovídající pojištění.

V nemocnicích v Bruselu a vlámsky hovořících oblastech pravděpodobně narazíte na personál ovládající angličtinu. Ve francouzsky mluvících oblastech už je to s angličtinou složitější, ale téměř vždy najdete někoho, kdo se s vámi domluví. V případě nouze můžete zavolat na tel. číslo 100 (lékařská služba první pomoci) nebo 105 (Belgický červený kříž).

Léky a lékárny: V Belgii je mnoho dobře zásobených lékáren s ochotným personálem. Léky jsou poměrně drahé, proto doporučujeme nakoupit nejnutnější medikamenty před odjezdem. Léky vydávané striktně jen na lékařský předpis vám personál lékáren nevydá.

Lékárny jsou označené zeleným křížem, který svítí na zdi budovy. Zpravidla mívají otevřeno ve všední dny od 9 do 18 hodin. Mnohé lékárny jsou otevřené non-stop. Pokud je zavřeno, najdete na dveřích adresu nejbližší lékárny otevřené i během noci. Naprostá většina lékáren je v rukou soukromníků. Pokud nemluvíte holandsky nebo francouzsky, můžete mít problémy s domluvou. Personál často anglicky nebo německy vůbec nerozumí.

Další rady: V Belgii se vyskytuje vzteklina. I když je pravděpodobnost setkání s nakaženým zvířetem malá, pokud k němu dojde, vyhledejte bez prodlení lékaře. Při zvýšených obavách je možné se před cestou nechat očkovat. Cestovatelům, kteří se hodlají pohybovat v zalesněných oblastech, hrozí stejně jako v České republice klíšťová encefalitida. I v tomto případě je na místě dobré očkování.

Některé cestovatele postihuje při návštěvě Belgie tzv. cestovní průjem. Na vině je většinou změna potravin, ale průjem může být rovněž způsobem viry, bakteriemi či parazity, které se vyskytují ve vodě a jídle. Proto je důležité vždy ověřit, zda je požití vody a jídla bezpečné.

Vhodné je držet se následujících rad: Před jídlem si pokaždé myjte ruce vodou a mýdlem. Při náhodném pohlavním styku používejte prezervativ. V málo obydlených oblastech na venkově pijte raději kupovanou balenou vodu a noste dlouhé rukávy a nohavice kvůli klíšťatům.

UBYTOVÁNÍ

Charakteristika ubytování: Belgie nabízí širokou škálu ubytování od malých hotýlků přes luxusní hotelové komplexy až po nocleh v soukromí, prázdninové farmy, mládežnické hostely a kempy. Ubytovací zařízení si můžete vyhledat, případně rezervovat, na těchto internetových adresách: www.allhotelsbelgium.com, www.hotels-belgium.com, www.brussels-hotels.com.

Hotely: Hotely tvoří naprostou většinu ubytovacích kapacit Belgie. Na výběr se přitom nabízí nejluxusnější hotely světové třídy nebo malé rodinné hotýlky, kterým by možná více slušelo označení penzion. Nejvyhlášenější mezinárodní hotely najdete v největších městech.

Belgický turistický úřad vydává hotelům, které uzná za způsobilé v kvalitě služeb a vybavení, znak, který musí být umístěn před hotelem na viditelném místě. Tento znak je pak známkou kvality a turistům má garantovat určitý minimální standart služeb.

Prázdninové farmy: Nacházejí se v určitých oblastech země, například v Ardenách, kde se mohou cestovatelé za malý peníz účastnit běžného života na farmě. Pokud chtějí, mohou farmářům pomáhat s drobnými pracemi.

Pronájem: V Belgii je běžný pronájem zařízeného domu či chaty na dovolenou, čemuž je přizpůsobena i široká nabídka takových objektů. Jedničkou je opět oblast Arden a pobřežní regiony, kde je tento způsob ubytování velice oblíbený a vyhledávaný.

Chaty jsou zpravidla velmi dobře zařízené a vybavené. Nájemné se přitom určuje podle počtu ložnic a míry vybavení. Na pobřeží jsou objekty členěné do pěti tříd podle vybavenosti, velikosti a polohy, čemuž pochopitelně odpovídá cena.

Hostely: Mladí lidé mohou využít služeb dvou asociací mládežnických ubytování – VJHC (www.vjh.be), která se zaměřuje na Flandry, a CWAJ (www.laj.be), která se zaměřuje na francouzsky hovořící oblasti.

Hostely první uvedené asociace jsou většinou velké, dobře vedené a většinou obsazené různými školami a skupinami mladých lidí. Hostely CWAJ jsou menší a více neformální, podobné hostelům ve Francii.

Kempy: Většina belgických kempů se nachází v oblasti Arden a na pobřeží. Obvykle se platí pobytová taxa, která už však bývá započítána v ceně pobytu. Během letních měsíců se cena ubytování zvedá přibližně o čtvrtinu. Kempování mimo vyhrazení oblasti je povoleno jen na základě povolení od majitele pozemku.

OBCHODY A SLUŽBY

Obchody: Belgie je zemí nákupů, protože ve zdejších obchodech seženete skutečně všechno. Obchody jsou většinou otevřené ve všední dny od 10 do 18 hodin, v turistických oblastech do 21 hodin. V sobotu je často otevřeno ještě déle, mnohdy až do 22 hodin. Výjimkou nejsou ani podniky, které mají otevřeno až do půlnoci. Všechny obchody včetně supermarketů totiž musí mít podle některých informací jeden den v týdnu zavřeno, většinou v neděli, a proto se nejvíce nakupuje právě v sobotu.

Nejnižší ceny jsou v supermarketech, které se nacházejí v obchodních zónách na okraji města. Levně je možné nakupovat i na tržištích. Nejčilejší ruch na nich panuje v sobotu. Pro centrum Bruselu jsou typické nákupní pasáže, ve kterých jsou především značkové butiky a krámky se vším možným.

Suvenýry: Pro Belgii je typická celá řada suvenýrů. Většina turistů, kteří navštíví město Dinant a jeho okolí, si domů přiváží tradiční keramiku a předměty z mědi (různé vázičky, korbele apod.). Pro Val Saint Lambert je charakteristické křišťálové sklo, pro Antverpy bižuterie a klenoty. Rovněž milovníci luxusu si přijdou na své, protože četná města (například Brusel) jsou vyhlášená obchody s drahokamy. Zapomenout nesmíme ani na krajky z Brugg nebo Mechelenu.

Samostatnou kapitolou je belgická čokoláda a hlavně belgické pralinky – čokoládové bonbóny plněné nejrůznějšími náplněmi. Pralinek je mnoho druhů a vyrábí je celá řada společností. Asi nejznámější značkou je Godiva (www.godiva.com), jejíž pralinky patří k těm dražším na trhu. Přibližně stejně drahé jsou pralinky Neuhaus (www.neuhaus.be), také velmi kvalitní. Poslední významnou značkou je Leonidas (www.leonidas.be). Mají jemnou chuť, ale jsou levnější. Ať už ale zvolíte jakoukoliv značku, neuděláte špatně.

Belgické pralinky je možné koupit buď předem namíchané v balení, nebo můžete zamířit do specializovaného obchodu s pralinkami a vybrat si bonbóny přesně podle chuti. Pokud zvolíte tuto metodu, počítejte s tím, že v obchodě strávíte mnoho času. Výběr je totiž opravdu bohatý a pralinky jsou na prodejním pultu vystaveny velmi rafinovaně.

Pošty: Poštovní služby jsou na prvotřídní úrovni. Pošt je dostatek, najdete je ve všech větších městech. Většinou jsou otevřené ve všední dny od 9 do 17 hodin. Mnoho pošt má otevřeno i o sobotách.

Telekomunikace: Belgie byla historicky první evropskou komunikační křižovatkou. To platí i dnes, kdy jsou v zemi skvělé telekomunikační služby. Kód Belgie je 32. Pro veškeré hovory ze země je třeba nejdříve vytočit dvě nuly.

V zemi je dostatek telefonních automatů, a to na mince i na telefonní karty. Mezinárodně je možné telefonovat z automatů, které jsou označené samolepkou vlajek. Místní hovory jsou od 20 hodin do 8 hodin ráno, v neděli a o svátcích levnější. Telefonní karty koupíte na poštách, v pouličních stáncích s denním tiskem a na různých nádražích a autobusových zastávkách.

Elektrické napětí: 220 V (místy i 110 V), 50 Hz. Zásuvky jsou našeho typu.

AKTIVITY

Kultura: Belgičané se rádi baví a na dobrou zábavu si potrpí. Střediskem kultury i zábavy je hlavní město Brusel, které nabízí i širokou škálu večerního a nočního vyžití. Je tu celkem 10 divadel, které hrají jak ve vlámštině, tak ve francouzštině. Mezi kulturní a umělecké skvosty Bruselu patří Théâtre National a Théâtre Royal des Galeries. Více avantgardní jsou divadla Théâtre Cinq-Quarante a Théâtre de Poche. Brusel má rovněž čtyři desítky kin.

Svátky: 1. ledna – Nový rok, Velikonoční neděle a pondělí, 1. května – Svátek práce, 24. května – Nanebevstoupení, 3. června – Svatodušní neděle, 4. června – Svatodušní pondělí, 11. července – Den flanderské společnosti, 21. července – Státní svátek, 15. srpna – Nanebevzetí panny Marie, 1. listopadu – Svátek všech svatých, 11. listopadu – Den míru, 25. a 26. prosince Vánoce. Kromě státem uznaných svátků, kdy mají úřady, školy i řada obchodů zavřeno, slaví Belgičané celou řadu nejrůznějších slavností a festivalů. Jejich kompletní přehled najdete na adrese www.visitbelgium.com.

Sport: Region Ardeny je díky charakteristické krajině a příjemným klimatickým podmínkám výzvou pro milovníky turistických pochodů a trekingu. Nespoutanou přírodou vedou desítky půvabných turistických tras. Velké oblibě se tu v zimních měsících těší lyžování, v létě mohou milovníci sportu a přírody nasednout na kajak nebo osedlat koně. Zájmu turistů se těší staré vápencové útvary a jeskyně, kterých je tady celá řada.

Samostatnou kapitolou je cykloturistika, protože u Arden je relativně mladá síť cyklistických stezek. Je známá jako RAVel (Réseau Autonome des Voies Lentes). Tento unikátní projekt se skládá z 2.000 kilometrů tras, které míří i do okolních zemí. Rájem cyklistů jsou i Flandry, kde se také nachází vynikající cyklistické stezky. Kola si přitom můžete zapůjčit v každé větší železniční stanici a mohou být rovněž rezervována předem. Také transport kol ve vlaku je bez problémů a není příliš drahý. Doménou pobřežních oblastí jsou pochopitelně vodní sporty.

Zábava: Centrem belgického noční života je Brusel. Je tu mnoho diskoték, kaváren i několik nočních klubů věhlasných jmen (například Le Crazy, Chez Paul, Maxim a Le Grand Escalier). Milovníky jazzu zřejmě zláká známý Brussels Jazz Club a Bloomdido Jazz Café. Vstupenky do hudebních klubů i na jiné kulturní akce je možné zakoupit v turistických kancelářích nebo přímo na místě.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Antverpy

Na řece Šeldě nedaleko Bruselu leží největší město Belgie, Antverpy. Druhý největší přístav Evropy je od svého vzniku centrem obchodu a diamantového průmyslu. Rukama dělníků tu projde asi polovina všech diamantů určených pro klenotníky světa. Nedaleko Antverp je ostatně také škola, která vychovává největší znalce těchto skvostů. Za shlédnutí určitě stojí diamantová sbírka v provinčním muzeu, v němž uvidíte také výrobní postupy a využití ve šperkařství.

Z několika dalších zajímavostí města zmiňme St. Pauluskerk, kostel sv. Pavla v pozdně gotickém slohu s barokní zvonicí a dřevěným mobiliářem. Je tu i sbírka padesáti obrazů světových malířů nebo zajímavé oltáře a varhany.

Nejvýznamnější stavební památky najdete na Velkém náměstí. Kolem něj je mnoho domů z 16. století. Dominantou je místní radnice, na jejíž fasádě je zachycena historie města. Milovníkům umění doporučujeme návštěvu muzea Van Der Berga se sbírkami děl ze 14. a 16. století.

Jihovýchodně od Antverp, na soutoku Velké a Malé Nete, leží Lier s hradbami z 18. století a také oblíbeným střediskem oddechu. Náměstí zdobí radnice v rokokovém stylu, pozornost upoutává i gotický kostel sv. Gammazia s malbami Rubense a Weydena. Het Timmermans-Opsomerhuis je muzeum věnované slavným obyvatelům Lier. Zajímavým místem jsou Astronomické hodiny s modely nebeských těles na jedné straně budovy, s průvodem králů i purkmistrů na druhé straně. Nezapomeňte poctít návštěvou i Coraly muzeum, v němž jsou obrazy Rubense, Dycka a dalších významných malířů světa.

Bastogne

Město v nejjižnější provincii země Luxembourgu bylo založeno počátkem 6. století jako důležitá křižovatka obchodních cest. Díky tomu se také po staletí velmi rychle rozvíjelo a prosperovalo. Za druhé světové války sehrálo velmi významnou roli v ardenské operaci na přelomu let 1944 a 1945. Odehrála se tady řada dlouhých a těžkých bojích, při nichž padlo přes 75 tisíc amerických vojáků. Těm je věnován památník Memorial Americain ve tvaru pěticípé hvězdy, ze kterého je dokonalý výhled na místa bojů, a Bastogne Historical Center – muzeum dokumentující průběh zdejších bitev včetně vybavení obou armád.

Z minima historických památek, které po těžkých bojích ve městě zůstaly, stojí za zmínku kostel St. Pierre v gotickém stylu. Obsahuje cennou románskou křtitelnici a nástěnné malby s výjevy z bible. Velkým lákadlem je zábavní park Houtopia s desítkami atrakcí, které v dětských duších rozvíjejí zájem o učení a poznání.

Bruggy

Správní středisko Flander a město průmyslu, obchodu, krajek, piva a nábytku. To všechno jsou Bruggy s hradem z 9. století. Díky rozmachu církve tu v minulosti vyrostla celá řada honosných staveb, nejznámější jsou paláce St. Anderiesabdij a St. Trudoabdij s jezdeckým sálem a kaplí. Turisté ale často míří i do baziliky z 12. století, ve které jsou uloženy kapky krve Kristovy.

Významnou památkou, na níž jsou obyvatelé oprávněně hrdí, je Arentshuis – Brangwynmuseum. Je to palác z 18. století, ve kterém je několik muzeí s obrazy, kresbami a krajkami. Také Bruggy jsou městem diamantů, a proto i zde najdete muzeum (Het Brugs Diamanthuis) zaslíbené drahým kamenům. Z jeho lákavých útrob se ale na okamžik přesuňme ven, kde je možné vidět mohutné hradby se čtyřmi branami. První z nich nese název Kruispoort a je postavená z vápence. Druhá Gentport je především obranná, třetí se jmenuje Smedenport a poslední Ezeltport. K opevnění se vztahuje bohatá historie, kterou rádi vypráví místní průvodci. Takže je neváhejte oslovit.

Brusel

Metropole Belgie je městem dvou tváří. Stojí tu řada supermoderních budov velkých politických a ekonomických organizací, ale spatřit můžete i mnoho historických památek. Oficiálně je Brusel dvojjazyčný (vlámština, francouzština), v jeho ulicích však máte možnost slyšet více než stovku světových jazyků. Vždyť Brusel je jakýmsi centrem zastupitelských úřadů z celého světa!

Podle pověsti bylo město založeno kolem malého kostelíka, který byl postaven na ostrůvku řeky Senne. Během dalších staletí se Brusel stal jedním z nejvýznamnějších středisek obchodu v celé Evropě. Později se tu rovněž usídlily známé evropské šlechtické rody.

Centrem města je Královské náměstí (Place Royale) s jezdeckou sochou Gottfrieda z Bouillonu a kostelem St. Jacques sur Coudenberg v novoklasicistickém stylu. Kostel je proslavený jako místo korunovací belgických králů, ale také jako domov sochy P. Marie Dobrotivé, patronky hříšníků. Královský palác (Palais Royal) je sídlem belgického krále. Jeho přítomnost značí vztyčená státní vlajka. Návštěva vybraných místností paláce je možná během některého ze státních svátků, tedy pouze několik dní v roce.

Nejdůležitějším bruselským chrámem je Cathédrale St. Michel et Ste. Gudule s lodí dlouhou více než 100 metrů. Tento chrám byl svědkem korunovace Karla V. na začátku 16. století. A když už stojíme na Královském náměstí, nezapomeňme na Muzeum zbraní a brnění (Museé d´Armes et d´Armures), které se pyšní jednou z největších sbírek středověkých zbraní na světě.

Významným bruselským náměstím je Velké náměstí (Grand Place), které je každoročně místem desítek festivalů a slavností. Na tomto náměstí se nachází i jedna z nejvyhledávanějších atrakcí Bruselu, květinový koberec z begónií, který je každý sudý rok obměňován.

Na Velkém náměstí stojí za pozornost milé barokní Zlaté cechovní domy, Pivovarnické muzeum a jedna z nejproslulejších gotických staveb města, radnice Hotel de Ville s úchvatnými interiéry. Nedaleko odtud se nachází symbol Bruselu, kašna se soškou čurajícího chlapečka (Fontaine du Manneken-Pis). A aby toho nebylo málo, je tu i jeden z největších chrámů světa – Basilique du Sacré Coeur de Koekelberg. Impozantní církevní stavba je dlouhá 167 metrů a vysoká 89 metrů, přičemž průměr kopule činí neuvěřitelných 33 metrů.

Bruselu je často přezdíváno město zeleně. Mezi nejznámější parky patří Park a palác padesátiletí (Parc et Palais du Cinquantenaire) a Bruparc. Významným oddechovým místem je Mini-Europa, komplex 250 známých staveb Evropy, ovšem ve zmenšené podobě. Symbolem Bruselu je rovněž tzv. Atomium, zvětšená molekula atomu vysoká 102 metry.

Fanouškové motorismu jistě nezapomenou navštívit Autoworld, sbírku tisíce automobilů s datem výroby od roku 1886. V blízkosti hlavního města stojí za návštěvu mimo jiné Královské muzeum Střední Afriky v Tervurenu, hrad Beersel v Lotsestraatu a zámek Gaasbeek.

Jihozápadně od Bruselu pak leží městečko Waterloo, proslavené obrovskou bitvou, ve které byl na hlavu poražen císař Napoleon. Řada budov, hostinců i muzeí také památku velkého vojevůdce dodnes připomíná.

Diest

Město, které mělo v minulosti důležitou obrannou roli. Ostatně právě proto bylo před dobyvateli chráněno zdvojenými hradbami, ze kterých se do současnosti dochovala bohužel pouze část. Oko návštěvníka upoutá místní radnice s muzeem se sbírkami zbraní, brnění, obrazů a vzpomínkami na místní vládce. Na náměstí stojí gotický kostel ze 14. století s cennými relikviemi, malbami a hrobem syna Viléma I. Jednou z nejvýznamnějších památek Diestu je místní begináž, sloužící k výstavám uměleckých děl.

K odpočinku lidem slouží rekreační centrum Halne Maan s písečnou pláží, rybníkem pro rybolov a golfové hřiště. Blízko centra je Lindenmalem, větrný mlýn z 18. století. Nemusíte ho obdivovat pouze zvenku, ale navštívit můžete i jeho útroby. Mlýn je totiž přístupný veřejnosti.

Mnoho památek se nachází v okolí Diestu. Příkladem může být Mariánská bazilika ze 14. století západně od Diestu nebo Avrbode s opatstvím a klášterem v barokním stylu. Dodnes v něm žijí mniši, kteří denně vykonávají svou službu bohu.

Ieper

Jedno z velkých měst Evropy proslavené díky první světové válce, kdy se v okolí uskutečnila velká bitva. Šarvátky a bitky se však v okolí města odehrávaly odjakživa, což vedlo k nevelké prosperitě zdejších obyvatel. Největší slávy, bohužel ale ne v kladném slova smyslu, se městu dostalo díky bojovému plynu Yperit, který tu byl poprvé použit a který byl pojmenován právě podle tohoto města. Ieper byl tehdy téměř srovnán se zemí, teprve v mírových dobách byl postupně obnoven. Dokladem toho je St. Martenskathedraal, velká katedrála ve stylu gotickém, která je v současnosti využívána k bohoslužbám. Jako uznání padlým vojákům v době první světové války tu stojí pomník, postavený v letech 1923 až 1927. Nese jména asi 55 tisíc vojáků, kteří položili život v boji za svobodu.

Muzeum Stedelijkkde skrývá ucelenou historie Ieperu od nejstarších vykopávek až po vývoj řemeslných a uměleckých děl. Milovníci květin určitě navštíví nedaleké městečko Bellewerde u francouzských hranic. Vedle krásných květin tu najdou také velké množství atrakcí pouťového nebo sportovního charakteru. Na jih od Iperu najdete habrový labyrint, oblíbené místo šlechty. Na vrchu Kemmelberg je archeologická expozice z časů keltských osídlenců.

Lutych

První zmínky o městě se váží k osadě Legia, která byla založena Římany okolo 5. století. Později byl na tomto území založen klášter a počátkem 8. století se Lutych stal sídlem biskupa, čímž stoupl na významu a zakrátko se stal jedním z nejvýznamnějších center kultury a obchodu v zemi. Dnes je Lutych správním střediskem stejnojmenné provincie, důležitým říčním přístavem a dopravním uzlem Belgie.

Centrem města je Tržní náměstí (Place du Marché), s kašnou (Fontaine du Perron) a historickými domy, především ze 17. a 18. století. Zřejmě nejvýznamnější památkou je Palác knížete-biskupa (Palais des Princes-Eveques), patrně jedna z největších světských gotických staveb světa. Dnes je sídlem mnoha úřadů.

Další z mnoha zajímavostí města je Citadelle, pevnost vybudovaná na místě původního hradu ze 17. století. Je odtud velmi pěkný výhled na město. Zajímavé expozice belgického i světového skla můžete vidět v Muzeu skla (Musée du Verre), které je umístěno v renesančním paláci Musea Curtius. Významným muzeem je také Muzeum moderního a současného umění (Musée d´Art Moderne et d´Art Contenporain), v němž naleznete nejen řadu děl slavných mistrů, ale můžete se dokonale seznámit s vývojem světového umění a jeho druhy. Pokud vás unaví chození po městě, navštivte Parc d´Avroy, oázu klidu plnou zeleně jen kousek od centra nebo zkrátka navštivte jednu z mnoha restaurací a kavárniček ve městě.

Z nejbližšího okolí stojí za návštěvu termální lázně Chaudfontaine v Oostende, ve kterých údajně často odpočíval i proslulý Victor Hugo. Ve Flémalle se nachází jeskyně Ramioul, o které se říká, že je jedna z nejkrásnějších v Belgii. Toto tvrzení můžete porovnat při návštěvě dalších jeskyň, které se nacházejí u Comblain-au-Pont.

Severně od Lutychu leží Hasselt, proslulý výrobou piva. V minulosti byl křižovatkou obchodních cest. Dochovalo se tady mnoho historických památek a i v současnosti probíhá ve středu města rušný pouliční prodej. Zajímavostí je Grote Markt – náměstí, ze kterého vedou uličky k rybímu a ovocnému trhu. Tady najdete vysokou katedrálu St. Quintinuskathedraal, v jejíž věži je muzeum Zvonkohry. Za vidění stojí i výrobny pálenky v místním muzeu, dokonce můžete také ochutnat. Recepturu tu však bohužel nezískáte.

ZKUŠENOSTI TURISTŮ

Oficiální název: Belgické království

Rozloha: 30.518 km2

Počet obyvatel: 10,2 milionu

Hlavní město: Bruxelles (Brusel) – 970 tisíc obyvatel

Úřední jazyk: francouzština, vlámština

Náboženství: katolické 75 %, ostatní 25 %

Měna: 1 euro (€) = 100 centů

Státní zřízení: pluralitní federativní konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem

Nejvyšší hora: Botrange (694 m)

Nejdůležitější vodstva: řeky Meuse, Šelda

Gramotnost: 99 %

Datum vytvoření: 1830

Správní členění: 3 autonomní oblasti, 9 provincií, 43 okresy, 214 kantonů

Členství: CE, EBRD, ECE, EU, NATO, OECD

Čas: stejný jako u nás (GMT + 1), zavádí se letní čas