Burundi – Burundská republika

V 16. až 19. století vznikaly na území dnešní Burundi domorodé státy mnoha kmenů, mezi nejvýznamnější patřili Watusiové. Od konce 19. století náleželo území k Německé východní Africe, v první světové válce jej obsadili Belgičané. Poté až do konce 2. světové války jako Ruanda-Urundi (spolu s Rwandou) tvořilo mandátní území Společnosti národů pod belgickou správou. V šedesátých letech 20. století byly vytvořeny dva nezávislé státy – Burundi a Rwanda. Z království Burundi se stala republika.

KDY A JAK

Nestabilní Burundi není častým cílem turistů. Klima je typicky vysokohorské, ale teploty jsou v každém oblasti jiné. V centrální části Burundi je průměrná roční teplota 20° C. Okolo jezera Tanganika je tepleji, průměrně 23 °C. V Bujumbuře je většinu roku 25 °C. Nejlepší doba pro návštěvu Burundi je období sucha, které panuje od června do srpna a v prosinci a lednu. Déšť je nejčastější od února do května a od září do listopadu. Nejvíce prší na severozápadě.

Do země se můžete dostat letecky přes letiště Bujumbura, které je v současnosti dosažitelné jen leteckým spojením z keňské Nairobi. Do Nairobi je možno letět prakticky všemi většími evropskými leteckými společnostmi a dále do Bujumbury pokračovat buď s Kenya Airways, Alliance Air nebo African Airlines.

Po silnici je možný přístup jen přes Rwandu, je ale bezpodmínečně nutný terénní automobil. Vstup přes území Tanzanie nebo Konžské demokratické republiky (bývalý Zair) se s ohledem na nestabilní politickou situaci (občanská válka a nepokoje) důrazně nedoporučuje. Stejně je tomu i v případě přístupu lodí po jezeře Tanganika pro cestující ze Zambie, Tanzanie nebo Konžské demokratické republiky, a to vzhledem ke stáří a stavu používaného lodního parku.

NEMOCNICE, SLUŽBY

Lékařské péče je absolutně nedostatečná, pro Evropana je dosažitelná pouze v hlavním městě Bujumbuře, kde je sice moderně zařízená nemocnice, ale s omezeným sortimentem léků. Platí se hotově a předem. Proto doporučujeme sjednat pojištění u renomované pojišťovny a kromě pojistky s adresou a telefonem na asistenční službu disponovat pro případ náhlého úrazu nebo onemocnění také kreditní kartou.

Před odjezdem do africké země je vhodné kontaktovat nejbližší hygienicko-epidemiologickou stanici, která může upřesnit podmínky dalšího očkování. Před nástupem cesty je potřeba začít užívat antimalarika, pokud je lékař doporučil.

Služby jsou v Burundi na nízké úrovni, tomu ale odpovídají i ceny. Burundský frank je volně směnitelný vůči USD. Naprostou většinu zboží či služeb je nutné uhradit hotově. V Burundi je obtížné použít cestovní šeky či kreditní karty. Obchody jsou většinou poloprázdné. Situace se zásobováním se ale mírně zlepšuje, zejména v Bujumbuře. V obchodech je dobré kupovat dovážené potraviny, i když jsou poměrně drahé. Otvírací doba je obvykle od pondělí do pátku od 8 do 12 a od 15 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Voda z vodovodního řadu je pitná pouze po převaření. Stejně je nutné převařovat i mléko, které není pasterizované.

Ubytování se v Burundi shání těžce. Drtivá většina hotelů je v hlavním městě Bujumbuře, ale skromné ubytovací kapacity jsou i ve městech Gitega, Ngozi, Muyinga a Kirundo. Na jiných místech nejsou žádné ubytovací možnosti. Kempy jsou u velkých měst, ale nedoporučujeme je využívat.

Restaurací je v zemi minimálně, výběr jídel je velmi omezený. Hotelové restaurace v Bujumbuře nabízejí přijatelné základní jídlo, ale za neúměrně vysokou cenu. Návštěvníci metropole proto míří do zdejší francouzské a řecké restaurace. Oba podniky jsou drahé, ale jídlo je velmi dobré. Několik skromných restaurací je i ve městě Gitega. Elektrické napětí je 220 V, 50 Hz.

DOPRAVA, ČAS

Pro řízení automobilu potřebujete náš i mezinárodní řidičský průkaz. V Bujumbuře působí jen hrstka půjčoven automobilů, ale naštěstí je mezi nimi zastoupená i jedna renomovaná světová společnosti. Jezdí se vpravo. Rozsáhlá síť silnic je mimo města v katastrofálním stavu, během období dešťů jsou komunikace zcela nesjízdné. Hlavní tahy vedou z Bujumbury východně do měst Muramvya a Gitega.

Autobusy jezdí v Bujumbuře a jejím okolí. Přijatelnou autobusovou dopravu mají také ostatní velká města. Venkovské oblasti jsou naprosto bez dopravy. Využít je možné sběrné taxíky či japonské dodávky přestavěné na minibusy. Jsou velmi levné, ale bývají přeplněné. O železnicích na území Burundi nejsou žádné zmínky, nefungují ani pravidelné vnitrostátní lety. Oproti ČR je v Burundi plus jedna hodina.

NEBEZPEČÍ

Politická a bezpečnostní situace je velmi nestabilní, země je po vojenském převratu stále ve stavu nevyhlášené občanské války. Nepokoje panují především na burundsko-tanzanijských hranicích. Násilí však hrozí také v okolí Bujumbury. Boje mezi hutuskými povstalci a Tutsii vedenou armádou si za posledních sedm let trvání vyžádaly 200 tisíc životů, většinou z řad civilního obyvatelstva. Hospodářství se obnovuje velmi pomalu a stěží se vzpamatovává z hospodářského embarga sousedních zemí. Občanům ČR se rozhodně nedoporučuje cestovat bez závažných důvodů do tohoto teritoria. Kromě bezpečnostních rizik hrozí i velká zdravotní rizika. Je tu vysoký výskyt cholery, malárie, žluté zimnice, meningitidy a žloutenky A.

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

Nejznámější suvenýry z Burundi jsou krásné rákosové koše, které můžete koupit na každém rohu. Nejlepší možnosti jsou v okolí jezera Tanganika, kde se pletením košů živí dlouhá léta celé rodiny.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Bujumbura

Metropole neklidné Burundi je zároveň přístavním městem na břehu jezera Tanganika. Historie Bujumbury se začala psát dávno předtím, než zemi v 19. století kolonizovali Němci. Přesto právě z tohoto období je ve městě nejvíce památek. Architektura hezkých domů přítomnost německých osadníků stále živě připomíná.

Nejvýznamnější stavbou z této doby je Poštmistrův dům, k němuž zamíří snad každý návštěvník Bujumbury. Mezi další zajímavosti patří hned tři muzea, která jsou překvapivě skvěle udržovaná, a Islámské kulturní centrum. Na tržišti mohou cestovatelé nakoupit základní potraviny, objevují se tu i suvenýry.

Tím však výčet půvabných míst končí, protože ve městě jsou stále znát hrůzy nedávné války. Na ulicích vládne chudoba, všude je špína a zápach. Bujumbura je především průmyslovým městem se sedmdesáti velkými podniky, a to na životním prostředí pozná i malé dítě. Prach, smog a hluk. Podle Národního úřadu pro životní prostředí a zachování přírody má navíc průmysl přímý vliv na stav vody v Tanganice i v okolních řekách, kde pomalu umírá život.

Odborníci soudí, že podniky byly v Bujumbuře postaveny bez ohledů na ekologii jezera. Analýzy prováděné ve vodách jezera Tanganika v blízkosti hlavního města skutečně prokázaly existenci nebezpečných bakterií.

Gitega

Jedno z nejstarších osídlení v zemi. Společně s Muramvya je Gitega jedním z královských měst Burundi. Nachází se tu mimo jiné Národní muzeum. Za jeho zdmi se ukrývají stovky zajímavých exponátů včetně opravdových historických skvostů. Stejně jako v Bujumbuře jsou také ve městě Gitega stále patrné pozůstatky války. Rozstřílené budovy, žebráci na každém rohu a špína, kterou nikdo neuklízí. Přesto tu stojí několik přijatelných hotelů, takže i do Gitegy začínají pomalu mířit návštěvníci. Většinou jde o zpravodaje světových médií.

Rumonge

Město na jihu Burundi je průmyslovým centrem, ve kterém turisté nenaleznou mnoho památek. Rumonge je však zajímavé tím, že se rozkládá na břehu jezera Tanganika. Úžasné jezero je však existencí Rumonge značně poškozeno. Představitelé města klidně přihlížejí tomu, že velké firmy vypouštějí do jezera toxický odpad. Stejnou cestou putuje i použitá voda z domácností.

Na ničení Tanganiky se podílejí i samotní lidé. Hospodaří na úbočí okolních hor, kde těží dřevo. V období dešťů se proto do jezera valí doslova potoky bahna. Podle ekologů bude Tanganika za několik let znečištěna natolik, že odtud zmizí všechny vzácné ryby. Už dnes je voda na mnohých místech neprůhledná.

Tanganika je přitom skutečné moře v srdci černé Afriky. Jezero je staré okolo deseti milionů let. To ho řadí mezi nejstarší vodní plochy v africké Velké příkopové propadlině. V jezeře hlubokém téměř 1500 metrů žije mnoho vzácných tvorů. Odborníci se snaží zachránit hlavně dva druhy ryb, které se nalézají jen v Tanganice. Nejbohatší hejna se prohánějí právě na severovýchodní straně jezera, která patří Burundi.

Rozloha: 27 834 km2

Počet obyvatel: 6,1 milionu

Hlavní město: Bujumbura (300 tisíc obyvatel)

Úřední řeč: rundština, francouzština

Náboženství: křesťanství

Měna: Burundský frank = 100 centimů