Jak rozdělat oheň

Ohňový pluh Ohňový pluh je metoda zapalování třením. Rukojetí z tvrdého dřeva třete proti základně z měkkého dřeva. Pro použití této metody, vyřezejte v základním prkénku rovnou rýhu...   ( August 31, 2016  |   Cestování )

Jak přežít v přírodě

Všeobecné informace Přístřešek Nejlepší místo je ve svahu. Na vrcholu kopce nebo hory je větrno a tudíž chladno. V nejnižším místě údolí nebo v proláklině bude pravděpodobně vlhko...   (  Cestování )

Kali-santarana Upanišád

(Brhad-náradíya Purána) om saha navavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavaha tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai om santih santih santih “Kéž nás Bůh ochrání (gurua a žáka). Kéž se...   ( November 21, 2014  |   Cestování )

Estonsko – Estonská republika

Novodobá historie pobaltského státu ve východní Evropě se začala psát ve 13. století, kdy území dnešního Estonska dobyl Řád německých rytířů, který do oblasti zanesl křesťanství. Kristova víra...   ( September 16, 2014  |   Cestování )

Dánsko – Dánské království

Dánsko bylo od starověku osídleno Germány, kteří odtud v 6. a 7. století mohutně expandovali na území dnešní Velké Británie a Německa. Zhruba v 10. století se Dánsko...   (  Cestování )

Bělorusko – Běloruská republika

Území dnešního Běloruska bylo původně částí Kyjevské Rusi, od 14. století patřilo Litevskému velkoknížectví. V roce 1569 získali tuto část východní Evropy Poláci, ale dlouho se z jejího...   (  Cestování )

Belgie – Belgické království

Přímořská Belgie se pyšní zajímavou historií. Jméno dal zemi keltský kmen Belgů. Po keltském osídlení se území dnešní Belgie stalo součástí Římské říše. Později, v raném středověku, se...   (  Cestování )

Andorra – Andorrské knížectví

O Andorře, malém vnitrozemském státečku v Pyrenejích, existují nejstarší písemné záznamy z 9. století v souvislosti s vytvářením Španělské marky Karlem Velikým. Samotný stát vznikl v roce 1278,...   (  Cestování )

Albánie – Albánská republika

Ve starověku bylo území nynější Albánie součástí Římské říše a po jejím rozdělení koncem 4. století součástí říše Východořímské. V dalších staletích ovládaly jednotlivé kousky Albánie okolní státy....   (  Cestování )

Řecko – Řecká (Helénská) republika

Starověké Řecko má pro historii Evropy zásadní význam. Právě kolébka civilizace, jak se Řecku také někdy říká, totiž položila základ celé evropské civilizaci. Starořecká kultura, sport i jednotlivé...   ( September 1, 2014  |   Cestování )