San Marino

San Marino je nejmenší republikou v Evropě a po Nauru v Oceánii dokonce druhou nejmenší na světě. Rozkládá se v kopcovitém terénu přibližně třicet kilometrů od italského letoviska...   ( September 1, 2014  |   Cestování )

Slovensko – Slovenská republika

Bratrské národy – Češi, Moraváci a Slováci – mají velmi podobnou historii. První Slované se na území dnešního Slovenska usídlili v 6. století. Přibližně o dvě staletí později...   (  Cestování )

Slovinská republika

Slovanská historie dnešního Slovinska se začala psát v 6. století, kdy se na území tohoto státu začali usazovat první Slované, kteří v té době osídlovali i další oblasti...   (  Cestování )

Španělsko – Španělské království

Španělsko získalo jméno podle provincie Hispánie, kterou od 2. století před naším letopočtem ovládala Římská říše. Po jejím rozpadu tu vládla anarchie. Jednotlivé germánské kmeny sjednotili až Vizigóti...   (  Cestování )

Vanuatu – Vanuatská republika

Ostrovy byly objeveny začátkem 17. století Španěly, ale pojmenoval je až James Cook ve druhé polovině 18. století, když dostaly jméno Nové Hebridy. Od konce 19. století byly...   (  Cestování )

Tuvalu

První ostrovy objevili ve druhé polovině 16. století španělští mořeplavci, od konce 19. století byly pod vlivem Velké Británie, která je prohlásila britskou kolonií. Během 2. světové války...   (  Cestování )

Království Tonga

Souostroví bylo objeveno Nizozemci na začátku 17. století, ve druhé polovině 18. století je mořeplavec James Cook nazval Přátelskými ostrovy. V polovině 19. století bylo souostroví sjednoceno pod...   (  Cestování )

Nezávislý stát Samoa

Na konci 19. století byla země pod společným protektorátem Spojených států, Velké Británie a Německa, v dalších letech byla rozdělena na německou Západní a americkou Východní část. Během...   (  Cestování )

Šalomounovy ostrovy

Ostrovy byly objeveny španělskými mořeplavci ve druhé polovině 16. století, poté Francouzi o dvě století později. Na konci 19. století byly rozděleny mezi Británii a Německo, později se...   (  Cestování )

Papua – Nová Guinea

Západní část země byla nejdříve v državách Nizozemí, poté byla od šedesátých let 20. století součástí Indonésie. Jihovýchod ostrova byl na přelomu 19. a 20. století pod svrchovaností...   (  Cestování )