Guatemala – Guatemalská republika

Území nejdříve obývali Mayové, v první polovině 16. století jej dobyli Španělé. Po vyhlášení nezávislosti byla Guatemala okupována Mexikem. Počátkem 19. století byla jako součást Spojených středoamerických provincií ustavena samostatnou republikou.

KDY A JAK

Vůbec nejlepší dobou návštěvy Guatemaly je suché období mezi prosincem a dubnem, kdy je tu velmi příjemně. Návštěvu však můžete naplánovat také na období srážek, byť může drobný déšť omezit některé vaše aktivity. V těchto časech jsou totiž ceny v Guatemale velmi nízké, především co se týče ubytování. Pokud do Guatemaly přijedete kolem Velikonoc, určitě nezapomeňte na zdejší Svatý týden – jeden velký country festival v ulicích měst.

Mezinárodní aerolinky létají do Guatemala City a Flores. Z České republiky sem však nelétají žádné společnosti, proto je třeba volit cestu s přestupem například v Londýně nebo Frankfurtu nad Mohanem. Do Guatemaly se dá vstoupit i po zemi, například z Mexika, odkud jezdí do země autobusy a vlaky. Autobusy ze Salvadoru většinou jedou až do Guatemala City, zatímco autobusy z Hondurasu končí na hranici. Cestovat po souši z Belize se příliš nedoporučuje, protože cesta je prašná a vede neprostupnou džunglí přes hory. Po moři se dá přicestovat z Belize a Hondurasu.

NEMOCNICE, SLUŽBY

Zdravotní péče je v Guatemale na slušné úrovni, je však drahá. První pomoc v případě úrazu zajišťuje guatemalský Turistický institut. Před cestou je nutné uzavřít zdravotní a cestovní pojištění, náklady na ošetření je ale třeba platit hotově, přičemž následná refundace je možná jen tehdy, byl-li turista ošetřen ve smluvním zdravotnickém zařízení mezinárodní pojišťovny. Doporučená zdravotnická zařízení: Hospital Herrera Llerandi (tel. 334-5959), Hospital Centro Medico (tel. 332-3555), Hospital Bella Aurora (tel. 368-1951/5). Mimo hlavní město jsou časté nemoci – malárie, dengue, žloutenka, cholera, žlutá zimnice. Doporučuje se před cestou příslušná očkování, minimálně proti hepatitidě A, tyfu a tetanu.

Služby jsou na přijatelné úrovni především v místech, kam často míří cestovatelé. Ubytování je bezproblémové ve městech Guatemala City, Antigua, Coban, Chichicastenango, Flores, Esquipulas, Livingstong, Panajachel, Quetzaltenango, Huehuetenango a Tikal, kde najdete pokoje podle vašich představ a finančních možností. S ubývající zajímavostí místa však počet ubytovacích zařízení rapidně klesá, takže v menších městečkách můžete nocovat jen ve spartánských podmínkách. Pod širým nebem se nocování nedoporučuje.

Guatemalská strava je už po staletí založená na produktech zemědělství, na kukuřici, obilí a pšenici, které mohou cestovatelé ochutnat v mnoha podobách, většinou ve tvaru jakýchsi lívanců tortillas. V restauracích podávají často také ořechy, maso a drůbež s místním skvělým kořením. Vzhledem k tomu, že se tyto speciality připravují velmi dlouho, přinesou vám je jen v lepších podnicích. K hojně žádaným pochoutkám patří také Quetzaltenango tamales, kakik (silně kořeněná polévka), jocon (drůbeží maso v rajské omáčce) a cukrkandl Antigua. Obecně se dá říci, že se v Guatemale najíte bez problémů, protože podniků podle vaší chuti a naditosti portmonky je v Guatemale velmi mnoho. Banky najdete v celé zemi, většinou mají otevřeno ve všední dny od 9 do 15 hodin. Některé pobočky mají ve všední dny otevřeno od 8.30 do 20 hodin, v sobotu pak od 9 do 12.30 hodin. Na letištích jsou banky otevřené podle příletů nebo odletů jednotlivých spojů. Bankomaty přijímají karty Cirrus, Plus a Pronto. Pošty jsou po celé zemi. Největší telekomunikační společnost TELGUA poskytuje služby v největších městech, zavolat si odtud nebo poslat fax můžete do celého světa. Internetové služby nabízí většinou jen velké hotely. Elektrické napětí je 110 V, 60 HZ, používají se zástrčky amerického typu.

DOPRAVA, ČAS

K řízení motorového vozidla při krátkodobých cestách je nutno mít český řidičský průkaz. Při cestě s pronajatým vozidlem je potřebné mít potvrzení či dopis pronajímací agentury o tom, že vůz držíte legálně. Vozovky včetně silnic dálničního typu jsou v dosti špatném stavu, zato se neplatí žádné poplatky. Půjčoven je dostatek v hlavních městech a na letištích. Mnoho turistických kancelářích půjčuje vozy s průvodcem a řidičem v jedné osobě. Samotné řízení může být pro cestovatele z ČR velmi nebezpečné. Po silnici se stále pohybuje mnoho chodců a zvířat – kromě psů také osli, koně a skot. Dalším rizikem jsou i zdejší neudržované soukromé vozy, takže často dochází k dopravním nehodám. Hrozbou jsou i časté loupeže, vraždy a únosy, k nimž dochází i na silnicích poblíž turistických středisek. Extrémně nebezpečná je jízda v noci. Proto doporučujeme držet se větších skupin a neopouštět hlavní silnice. Pomoc je totiž dostupná jen na hlavních silnicích, kde patrolují policejní hlídky.

Ostatní dopravu zajišťují autobusy a mikrobusy. Vozy první třídy spojují hlavní města, ostatní turisticky zajímavá místa obsluhují soukromé minibusy. Nezávislí cestovatelé, kteří stojí o to vidět i méně známá místa, však budou muset použít autobusy druhé třídy. Ty jsou velmi nebezpečné, protože jde často o opravené školní autobusy z USA, která nesplňují ani základní technické předpoklady. Běžné jsou proto dopravní nehody, které korunují drobné trestné činy. O komfortu cestování se navíc nedá mluvit.

Ve městě Guatemala je nedostatek taxi. Ani při telefonickém objednání se nelze spolehnout na to, že taxi přijede včas nebo že vůbec přijede. Studentům se doporučuje vyřídit si před cestou studentský průkaz, na který je možno získat slevu z jízdného u některých společností. Čas je minus šest hodin.

NEBEZPEČÍ

V celé zemi panuje vysoká kriminalita, často dochází k únosům, napadení a okradení cizinců. Doporučujeme proto cestovat pouze ve dne, vyhýbat se osamělým místům, přenocovat pouze v hotelech, ne v přírodě či v odstaveném voze, a nenechávat své osobní věci bez dozoru. Před odjezdem je vhodné opatřit si fotokopie cestovního pasu, víz, letenek a dokladů k pojištění a tyto kopie uschovat stranou od originálů. Některé horské úseky jsou považovány za extrémně nebezpečné, při zastavení existuje možnost přepadení, okradení. V zemi se rozšířila epidemie dengue, onemocnění způsobené píchnutím komára. Turisté by se měli vyhýbat vlhkým místům se stojatými vodami a loužemi, používat spreje k hubení komárů v místnostech i osobní repelenty. Nebezpečná situace panuje také na hranicích s Belize, kde se často stávají přepadení a útoky za použití střelných zbraní. Důvodem jsou napjaté vztahy mezi oběma státy kvůli státní hranici, protože Guatemala si stále nárokuje část území Belize, která byla dlouhou dobu Guatemale podřízena.

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Guatemala City

Je největší městskou aglomerací centrální Ameriky. Město kopíruje povrch zdejších hor, aby se na okrajích jemně stáčelo do dlouhých údolí. V metropoli si brzy zvyknete na sebevražednou jízdu místních řidičů autobusů, dopravní zácpy, ulice plné lidí i hrůzu nahánějící ozbrojená individua v uniformách. Guatemala City má latinský charakter i přísné mřížovité uspořádání. Mnoho budov z dob kolonie dává městu jistý půvab, i když jsou zdejší památky navštěvovány spíše jako důležitá administrativní a dopravní centra, než jako vzpomínky na historii.

Metropole je rozdělena do patnácti zón. V první z nich patří mezi největší zajímavosti Plaza Mayor – náměstí, které je klasickým příkladem standardního španělského systému budování měst. Plaza Mayor je centrem větších slavností i domovem početných obchůdků a stánků se suvenýry. Největší dojem ve vás pravděpodobně zanechá návštěva v sobotu, kdy je plocha plná místních obyvatel, kteří se tu prochází, jedí zmrzlinu, poslouchají hudbu, sedí na lavičkách a okázale ignorují desítky prodavačů tretek. I v dnešní době působí náměstí velkolepým dojmem, přestože byl při dávném zemětřesení zničen skvostný Palacio Nacional i katedrála Metropolitana s vysokými věžemi. Na severu první zóny se nalézá místo oddychu a odpočinku – park Minerva, který svou věčně zelenou tváří notně oživuje vzhled města. Poblíž najdete i řadu levných hotelů, luxusní ubytovací zařízení jsou umístěny v jiných zónách. Část Viva je také proslulá výbornými restauracemi, bary, diskotékami a tanečními kluby, které žijí čilým nočním životem.

V desáté zóně je řada důležitých muzeí, mezi které patří například Museo Popol Vuh. Za zdmi ukrývá soukromou sbírku mayského a španělského koloniálního umění. Hojně navštěvované je i Museo Ixchel, v němž jsou vystaveny hodnotné ukázky tradičního umění i dobové kostýmy z guatemalských horských vesnic. Ve třinácté zóně stojí za návštěvu především Museo Nacional de Arqueología y Etnologí, které schraňuje cenné ukázky mayského umění, nebo Museo de Arte Moderno, v němž vás zaujmou výstavy guatemalského umění z 20. století.

Několik kilometrů západně od centra Guatemala City leží rozsáhlé pozůstatky Kaminalijuyú, důležitého mayského centra. Velká část ruin však byla bohužel zničena během rychlého rozvoje guatemalské metropole.

Livingston

Vzdálené, v džungli ukryté město je pro Guatemalu poněkud netypické. Jeho obyvateli jsou totiž černí afro-guatemalané nazývaní Garifuna. Potomci africkým předků sem přišli jako otroci, jimž se podařilo uprchnout z nelidských otrokářských lodí a nebo přežili jejich ztroskotání. Původní otroci se postupem času smísili se příslušníky jiných ras i místními obyvateli Mayi a vytvořili nové společenství a kulturu, v níž se mísí různé prvky.

Malý Livigstone je zajímavý především zdejším životem i působivým prostředím s kokosovými ořechy, malovanými dřevěnými budovami i všudypřítomnými rybáři. Město je výchozím bodem k plavbám po řekách Río Quequeche a Río Cocolí, které vedou tropickou džunglí s místy jako stvořenými pro pikniky. Mohou vás zavézt i do Cayos Sapodillas s ideálními podmínkami pro potápění a rybaření.

Quetzaltenango

Obchodní centrum na jihozápadě Guatemaly. Je dokonalou základnou pro výlety do okolních vesnic, které jsou proslulé horkými prameny a tradiční ruční výrobou nejrůznějších suvenýrů, šperků a ozdob. Quetzaltenango prožívalo období největšího rozvoje v 19. století, kdy sloužilo jako důležité centrum obchodu s kávou. Další expanzi však zákeřně zastavil výbuch nedaleké sopky a ničivé zemětřesení.

Nejdůležitější zajímavostí města je centrální náměstí a budovy, které jej obklopují. Působivý je také svěží park Minerva s mnoha památníky na počest patrona učení, které tu byly umístěny za vlády prezidenta Manuela Estrada Cabrera na přelomu 19. a 20. století. Měly inspirovat mladé obyvatele města k získávání vědomostí a poznání. Za poznáním a odpočinkem se můžete vydat i do okolí Quetzaltenanga. Matka příroda vytvořila například dnes hojně navštěvované parní lázně v Los Vahos a Fuentes Georginas. V těsné blízkosti města leží i malebná vesnička Zunil, trhové město San Francisco El Alto a obec Momostenango proslulá tradičními ručním pracemi.

Tikal

Majestátní ruiny mocného mayského města, jednoho z nejdůležitějších center zdejší civilizace, jejíž vrchol odborníci datují přibližně do 4. až 10. století. V Tikalu žilo v dobách jeho největší slávy kolem padesáti tisíc lidí, kteří obývali úctyhodné tři tisícovky budov na ploše téměř dvaceti kilometrů čtverečních. Všechny stavby byly vzájemně propojeny šikovně navrženým systémem ulic a chodníků, pečlivě opečovávaných a udržovaných. Nejdůležitější svatyně stály vždy na vyvýšeném prostranství, aby důležité obřady, které se na nich konaly, mohl sledovat co největší počet lidí.

Centrem Tikalu bylo odjakživa velké náměstí, obklíčené desítkami mohutných chrámových pyramid. Z těch zbylo do dnešních dnů pouhých šestnáct, jejich základy však leží na dalších stavbách a bohatě zdobených hrobech. Dochované stavby nenesou jména, ale pouhá čísla, proto se nejdůležitější z nich říká jednoduše IV. Je vysoká úctyhodných 70 metrů a na jejím vrchu se stejně jako u dalších stupňových pyramid tyčí svatyně. V útrobách se ukrývají hroby nejmocnějších obyvatel Tikalu, plné bohatě zdobených soch, cenných předmětů i hieroglyfů, které popisují každodenní život i náboženské ceremonie. Při pohřbu se ke katafalkům dávaly i potraviny, aby mrtví vládcové netrpěli nouzí. Ostatní, méně důležité stavby, plnily především obytnou funkci. Přesto jsou bohatě zdobené například reliéfy, které zpodobňují úspěšné válečníky, dravá zvířata nebo jednotlivé bohy.

Jižně od Tikalu leží město Flores. Je postaveno na ostrově Lago de Patén Itzá a s městem Santa Elena ho spojuje půl kilometru dlouhá silnice. Flores je vznešeným městem s krásným kostelem a budovou vlády kolem hlavního náměstí, které zdobí vrchol hory v centru ostrova. Flores bylo založeno Inky a později sloužilo jako jedno z nejdůležitějších obřadních míst země. Pyramidy, chrámy a modly byly strženy při pokládání základů španělského města a mayští obyvatelé byli vyhnáni do džungle. Mezi nejoblíbenější aktivity turistů v dnes moderním městě patří cesty lodí do mnoha obydlených i neobydlených zálivů a návštěva vápencových jeskyň Actun-Can.

Rozloha: 108 895 km2

Počet obyvatel: 10 milionů

Hlavní město: Guatemala (1,1 milionu obyvatel)

Úřední řeč: španělština

Náboženství: křesťanství

Měna: Quetzal (GTQ) = 100 centavů