Jemen – Jemenská republika

V 7. století bylo území ovládáno Arabskou říší, poté říší Osmanskou. V polovině 19. století získali část území Britové. Po povstání na začátku 20. století získal severní Jemen značnou autonomii. Po 1. světové válce vzniklo na severu země Jemenské království, které však bylo proti připojení jižního Jemenu.

V šedesátých letech byla na severu země vyhlášena Jemenská arabská republika, na jihu vznikla Jihoafrická federace, které předcházela Federace arabských knížectví. Poté byla vyhlášena nezávislost a po spojení byla ustanovena Jihojemenská lidová republika. Ještě v 70. a 80. letech docházelo mezi severem a jihem země k častým a krvavým konfliktům, které skončily až v 90. letech křehkým mírem.

KDY A JAK

Jemen je všeobecně horký a vyprahlý. V letních měsících se teploty šplhají ke 40 °C, což vás nejvíce potrápí na pobřeží. Naopak horské oblasti dokáží turisty překvapit studeným počasím. Nejvhodnější dobou návštěvy jsou měsíce od října do dubna. Především na začátku i na konci této sezóny je velmi příjemně, ať už zamíříte kamkoliv.

Cesta do Jemenu vede přes některé velké evropské letiště, nejjistější je v Londýně, odkud trvá let do Sana´a necelých deset hodin. Do Jemenu se dá přijet i po moři, ale je to zdlouhavá cesta. Silniční cestování do Jemenu se nedoporučuje kvůli nedostatku dobrých silnic.

NEMOCNICE, SLUŽBY

Zdravotnictví se v Jemenu pomalu vzmáhá, ale zatím stále ještě nedosahuje srovnatelné kvality s péčí v ČR. Problémem pro cestovatele je i nadmořská výška v Sana´a a občasný nedostatek základního zdravotnického vybavení. Hlavní nemocnice v Sana´a jsou Al Thawra, Al Jumhuriyya a Al Kuwait. V Adenu je Al Jumhuriyya, Saudi Hospital a Refinery Hospital. Lékaři obvykle vyžadují platbu v hotovosti, proto nezapomeňte na kvalitní pojištění. Počítejte však s tím, že náklady vám budou proplaceny až po návratu do vlasti.

Jemen je jedna z nejchudších zemí světa, proto vás návštěva Jemenu rozhodně nezruinuje. Na nenáročného cestovatele tu čekají služby, které ho nepřijdou na více než 10 USD denně. Existuje tu však dostatek kvalitnějších zařízení, při jejichž využití budete muset sáhnout do kapsy až pro pětinásobek. Počítejte také s tím, že nejlepší je platit v hotovosti v dolarech, protože platební karty ani cestovní šeky neužijete. Ubytování si zajistíte snadno zejména v hlavních městech, například v Sana´a existuje několik tří až pětihvězdičkových hotelů. Ubytovací zařízení dobré kvality jsou i ve městech Ta’izz, Hodeida, Mukkala, Shihr a dalších. V Adenu jsou přijatelné hotely v Tawahi. Mimo hlavní města už to však s ubytováním tak slavné není, nocleh si tady můžete zajistit maximálně v chudě vybavených chatkách a pokojích. Místa pro kempink jsou ve městech Khokha a Mokha.

Po celé zemi je obrovské množství restaurací, které servírují arabskou i evropskou kuchyni. Při jejich výběru však dávejte pozor na čistotu podniků! Mezi oblíbená jídla patří dary moře, například haradha (mleté rybí maso). Alkohol není běžně k dostání, ale můžete ho koupit ve větších hotelech. V žádném případě nekupujte alkohol pro Jemeny, protože je to nezákonné. Elektrické napětí je 220 V, 50 Hz.

DOPRAVA, ČAS

K řízení osobního vozu na zdejších silnicích vám sice oficiálně postačí náš řidičský průkaz, ale rozhodně doporučujeme vybavit se i mezinárodním průkazem. Měli byste také získat místní řidičskou licenci, kterou vám po předložení řidičského průkazu vydají místní úřady.

Cestování po jemenských cestách je riskantní. Jemenští řidičů mají hrozivé dopravní návyky a jejich vozy jsou často ve špatném stavu. Kvalita silnic je dobrá pouze v Sana´a, mezi Sana´a a Adenem a mezi Ta’izz a Mokha. Ostatní silnice jsou většinou písčité pouštní, proto je třeba vůz s pohonem na všechna čtyři kola. Řízení po setmění je velmi nebezpečné, protože mnoho cest není osvětlených, auta nesvítí a rozestavěné oblasti nejsou značené. Během sezóny dešťů mohou být venkovské cesty nesjízdné. Řídí se vpravo, půjčovny jsou ve větších městech.

Autobusy zajišťují poměrně kvalitní služby mezi městy, soukromí dopravci s terénními vozy navíc jejich činnost často suplují. Podstatně levnější jsou však zdejší taxíky, a to i při cestách mezi městy. Jízdné by však mělo být vždy vyjednáno před nasednutím. V obydlených místech najdete taxi na každém rohu. Místní přístavy spojují poměrně levné námořní linky. Leteckou dopravu zajišťují poměrně kvalitně soukromé letecké společnosti. Čas je plus dvě hodiny.

NEBEZPEČÍ

Jemen už není tak nebezpečným místem, jako býval. Krvavá válka sice skončila, ale turistům tu stále hrozí časté únosy. Představitelé některých méně respektovaných jemenských kmenů si tak vyžadují pozornost. První unesený Evropan, který strávil v zajetí část roku 1991, si na své věznitele nestěžoval, protože o něj pečovali a nakonec ho pustili. Většina zadržovaných lidí je propuštěna na svobodu bez následků, ale roku 1998 přišli čtyři cizinci o život, když jemenská bezpečnost zaútočila na únosce zadržující šestnáct turistů. Vzhledem k těmto skutečnostem byste si měli cestu do Jemenu rozmyslet. Pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodnete nakonec do Jemenu cestovat, vždy byste měli být v pozoru a pečlivě sledovat okolí. Jemenské úřady také zrazují od náhodného cestování do venkovských oblastí. Cestování je velmi nebezpečné v domorodých oblastech severně a východně od Sana´a a poblíž hranice se Saúdskou Arábií. Mezi rizikové oblasti patří i okolí Adenu, kde je dodnes mnoho nevybuchlých pozemních min z dob občanské války. Kromě únosů a min cestovatelům hrozí i ozbrojené loupeže a útoky na projíždějící dražší automobily. Samozřejmostí jsou kapesní krádeže.

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Aden

Přírodní přístav začal být využíván mezi 5. a 7. stoletím před naším letopočtem. Během dalších staletí přečkal mnoho dramatických změn. Posledními vládci Adenu byli Britové, kteří si přístav podrobili v roce 1839, kdy se stal protektorátem. Když Britové v roce 1967 Aden opustili, stal se hlavním městem Lidové demokratické republiky Jemen. Po sjednocení znesvářeného severu a jihu byl Aden prohlášen zónou volného obchodu.

Dnes se Aden skládá z množství malých čtvrtí – přístavního města, průmyslového Malého Adenu s obrovskou ropnou rafinérií a Madinat ash-Sha´bu, sídla vlády. Sever města tvoří dvě předměstí, Khormaksar a Sheikha Othmana, mezi nimiž je mezinárodní letiště.

Mezi nejznámější památky Adenu patří osmnáct vodních nádrží z 1. století. Cisterny pro 45 miliónů litrů vody sloužily jako zásobárna a cestovatelé je naleznou nad nejstarší částí města na sopečném svahu. V zahradě u vodních nádrží je Etnografické muzeum.

Aden je domovem i pro další působivé expozice. Národní muzeum se nachází ve staré čtvrti Crater. Kdysi bývalo sultánovým palácem, dnes obsahuje zajímavé archeologické nálezy. Vojenské muzeum na třídě Sayla v Crateru potěší každé alespoň trochu vojenské srdce, protože jeho sbírky dokonale mapují vývoj zbraní v oblasti.

Barakesh

Nejpůsobivější ze všech starobylých jemenských míst. Hradby města se klenou do výšky asi čtrnácti metrů a jsou postaveny z precizně poskládaných bloků nádherného vápence, který byl vytěžen v sousedním Djebel Yamu. Mnohé z kvádrů můžete vidět i v krásných městských chrámech.

Ve starodávných letech byl Barakesh známý jako Yathil. První zmínky o něm pocházejí už z 5. století před naším letopočtem. V této době byl jedním ze třech nejvýznamnějších karavanních měst, dalším byl Main (kdysi Qarnaw) a As Sawda (Nashan). Barakesh bylo osídleno ve středověku, ale poté bylo podle dobových pramenů až do 18. století opuštěné. Dokazují to archeologické nálezy keramiky a dalších předmětů, které byly nalezeny pod domy stavěnými ve starších městech.

Sana´a

Metropole Jemenu je jedním z nejstarších obydlených arabských měst. Založil ho Shem, jeden za tří synů Noaha. Během své pestré historie zažila Sana´a časy dobré i zlé, během nichž byla například dvakrát dobyta Peršany. V dobách, kdy se obyvatelům města žilo dobře, byla za pomoci architektů vyslaných byzantským císařem Justiniánem postavena obrovská katedrála, největší křesťanská stavba jižně od Středomoří. O stovky let později, v roce 628, přijal Jemen islám a všechny nemuslimské paláce byly zbořeny. Jejich místo zaujaly mešity. Historie praví, že Prorok Mohammed vydal striktní instrukce na umístění hlavní mešity tak, aby modlitební místo směřovalo ven z města.

Největší stavitelský rozvoj města propukl v 17. století, což je patrné z množství skvěle zachovaných domů z tohoto období. Během 18. století se sláva města oprávněně rozšířila do Evropy. Začátek novodobé historie se datuje do roku 1872, kdy bylo město podruhé dobyto Turky. Díky tomu byl zahájen tzv. modernizační program, který zahrnoval stavbu nemocnice, vysoké školy a kamenného mostu přes řeku Sailah. Z této doby pochází také mnoho kasáren, protože Turci potřebovali upevnit svou moc přítomností silné armády.

První kroky cestovatelů vedou vždy do Starého města. Je tvořeno stavbami staršími více než 400 let. Většina z nich je z černého čediče. Současný Jemen si uvědomuje nutnost zachovat odkaz svých předků, proto je tato část města velmi pečlivě ochraňována.

Opakem poklidnější atmosféry Starého města je Souk al-Milh. Nejvhodnější dobou pro návštěvu tohoto místa je časné ráno nebo šestá, sedmá hodina večerní, kdy tu vládne čilý ruch. Název Souk al-Milh znamená Solné tržiště, ale v současnosti prodejci vehementně nabízejí rozmanité druhy zboží, mezi nimiž nechybí koření, zelenina, hrozinky, hrnčířské výrobky, dřevěné výrobky nebo oblečení.

Za historií mohou návštěvníci města zavítat do Národního muzea u mešity al-Mutwakil. Krásný dům Dar as-Sa´d, v němž muzeum sídlí, byl od roku 1930 královským palácem. Muzeum obsahuje předměty ze starověkých království, ze Sáby, Máribu a Himyaru. Jen několik kroků odtud je Vojenské muzeum se zajímavými válečnými exponáty.

Díky rozmanité historii je Sana´a plná honosných mešit s vysokými minarety. Na západní straně hlavního tržiště například stojí al-Jami´al-Kabir (Obrovská mešita). V noci je zase krásně osvětlena mešita al-Aqil. Svatostánky muslimského náboženství však v Sana´a naleznete na každém rohu.

Shibam

Město na úpatí hor pod pevností Kawkaban bývalo hlavním městem malého, nezávislého horského státu. Na kamenech, které tvoří základy městských bran i dalších významných staveb v Shibam lze najít starodávné nápisy, z nichž jen část se dodnes podařilo rozluštit. V nedalekém pohoří, které dosahuje výšky 2850 metrů, je mnoho jeskyní.

Rozloha: 536 869 km2

Počet obyvatel: 13 milionů

Hlavní město: Sana´a (950 tisíc obyvatel)

Úřední řeč: arabština

Náboženství: islám

Měna: Jemenský Rial (YR) = 100 filů