Kali-santarana Upanišád

(Brhad-náradíya Purána)

om saha navavatu
saha nau bhunaktu
saha viryam karavavaha
tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai
om santih santih santih

“Kéž nás Bůh ochrání (gurua a žáka). Kéž se budeme oba moci těšit z plodů (této Upanišady). Kéž společně dosáhneme pevnosti. Ať je studium tohoto (této Upanišady) osvětlenim nám oběma. Ať nedáme najevo opovržení jeden druhému.”

harih om / dvaparante narado brahmanam jagama katham bhagavan gam paryatan kalim antareyam iti

“Na konci Dvápara-yugy, poté co zcestoval svět, přistoupil Nárada k pánu Brahmovi a otázal se: “Jak mohu překonat (ďábelské účinky) Kali-yugy?”

sa hovaca brahma sadhu prsto asmi sarvasrutirahasyam gopyam tacchrunu yena kalisamsaram tarisyasi

Brahma řekl: “Otázal ses mě na znamenitou otázku. Odhalím ti tajemství všech Véd, kterým můžeš přejít přes (oceán) samsáry plného špatných následků Kali Yugy. Toto tajemství musí být uchováno a ochraňováno.”

bhagavata adipurusasya narayanasya namocaranamatrena nirdhrtakalir bhavati naradah punah papraccha tannama kim iti

“Prostým pronášením jmen původního Purůši, jímž je Bhagaván Nárayána, je člověk uvolněn ze spárů Kali.” Narada se otázal opět: “Jaká jsou ta jména Nárayana?”

sa hovaca hiranyagarbhah (Pán Brahma řekl:)
hare rama hare rama rama rama hare hare hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
iti sodasakam namnam kalikalmasanasanam natah parataropayah sarvavedesu drsyate

“(Tato Haré Krišna mantra: Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré; Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré) zničí šestnáct kal (pokryvů) jívy počínaje pránou, které vytvářejí závoj nevědomosti. Potom Nejvyšší Brahman vysvitne právě tak, jako sluneční kotouč zářivě vysvitne, když mraky zmizí.”

punarnaradah papraccha bhagavan ko asya vidhiriti / tam hovaca nasya vidhiriti

Nárada se otázal: “Ó Bhagaváne, jaké předpisy nebo nařízení mají být následovány při zpívání těchto jmen?” Brahma pravil: “Nejsou žádné předpisy k dodržování.”

sarvada sucirasucirva pathan brahmanah salokatam samipatam sarupatam sayujyatameti

“Zpíváním těchto jmen vždy, ať v čistém či nečistém stavu, získá brahmana čtyři druhy osvobození.”

yadasya sodasikasya sardhatrikotirjapati tada brahmahatyam tarati / tarati virahatyam

“Pokud brahmana zpívá tuto mantru šestnácti jmen jeden a půl násobně 10 000 000 krát, osvobodí se od hříchu zabití brahmany. Překoná hřích zanedbání svého domácího ohně.”

svarnasteyat puto bhavati / pitrdevamanusyanamapakarat puto bhavati

“Bude osvobozen od hříchu krádeže zlata. Bude osvobozen od přestupků proti předkům, Bohu a lidským bytostem.”

sarvadharmaparityagapapat sadyah sucitamapnuyat / sadyo mucyate sadyo mucyate ityupanisat

“Rychle se osvobodí od hříchu zanechání všech náboženských povinností. Bude osvobozen ihned, bude osvobozen ihned. Toto říká Upanišada.”

om saha navavatu
saha nau bhunaktu
saha viryam karavavaha
tejasvi navadhitamastu ma vidvisavahai
om santih santih santih

“Kéž nás Bůh ochrání (gurua a žáka). Kéž se budeme oba moci těšit z plodů (této Upanišady). Kéž společně dosáhneme pevnosti. Ať je studium tohoto (této Upanišady) osvětlením nám oběma. Ať nedáme najevo opovržení jeden vůči druhému.”