Libanon – Libanonská republika

Libanon byl nejprve součástí Arabské říše (chálífátu), po jeho dobytí seldžuckými Turky se dostal pod částečnou kontrolou křižáků. Od 16. století do počátku 20. století patřil Osmanské říši. V 1. světové válce byl pod okupací francouzských a britských vojsk, poté spolu se Sýrií mandátním územím Společnosti národů pod správou Francie, která mu v roce 1943 přiznala nezávislost a došlo k vyhlášení republiky.

Po 3. arabsko-izraelské válce přerostlo stoupající náboženské a etnické napětí v mnohaletou občanskou válku, která Libanon přivedla na pokraj zničení. Navíc v 80. letech obsadil Izrael skoro polovinu země, druhou část fakticky ovládá syrská armáda. Navzdory tomu pokračuje pomalá obnova země.

KDY A JAK

Libanon je zemí, která uspokojí milovníky letní pohody i zimních radovánek. Pokud si chcete užít horkého suchého počasí a teplých mořských vln, zamiřte do Libanonu v létě od června do září. Pokud chcete vyrazit dech přátelům svým tvrzením, že jste byli lyžovat v Libanonu, pak si cestu naplánujte od prosince do května. Můžete využít mnoho lyžařských středisek.

Nejjednodušším způsobem dopravy do země je přímá letecká linka z Prahy do Bejrútu, ale je možné využít i další evropská letiště. Například z Londýna trvá let necelých pět hodin. Dobrá, ale zdlouhavá cesta vede po zemi přes Turecko a Sýrii po severojižní pobřežní silnici nebo po hlavní silnici z Damašku do Bejrútu. Z Evropy dokonce existují i speciální autobusové linky do Libanonu. Železniční dopravu při cestě do Libanonu nevyužijete.

NEMOCNICE, SLUŽBY

Lékařské ošetření a zdravotní péči je nutno platit v hotovosti. V případě uzavření zdravotního pojištění je proveditelná refundace až po návratu do ČR u příslušné pojišťovny. Lékařská péče, většinou soukromá, je na dobré úrovni. Návštěva lékaře stojí 20 až 50 USD. U týdenní hospitalizace se zákrokem je možné očekávat účet až ve výši několika tisíc USD. Neexistuje povinnost očkování proti některým chorobám.

Pro individuální turistiku je Libanon velmi náročný, poskytované služby (ubytování, strava) jsou neúměrně drahé. Jejich kvalita často neodpovídá ceně. Ubytování v hotelu s klimatizací stojí od 50 USD výše. Restaurace, kterých je velké množství, většinou nabízejí libanonskou (východostředomořskou) kuchyni s množstvím studených i teplých předkrmů a typickými masy opékanými na rožni (menu 20-50 USD). Běžné jsou pizzerie a další zařízení typu take-away s opékanými kuřaty, hamburgery. V Bejrútu a ve městech fungují velmi dobře vybavené supermarkety prodávající většinou importované potraviny a další zboží střední a vyšší kvality.

Poštovní služby jsou spolehlivé, ale pomalé. Známka na pohlednici do ČR vás přijde na 1500 libanonských liber. Telefonní síť tu provozují dvě společnosti, levnější státní a dvakrát tolik drahá soukromá. Elektrické napětí je 220 V, 50 Hz.

DOPRAVA, ČAS

Pokud snad pojedete vlastním automobilem, budete potřebovat náš i mezinárodní řidičský průkaz. Silnice jsou na přijatelné úrovni, provoz na nich je chaotický. Hromadná doprava kromě sporadických městských autobusů v zemi prakticky neexistuje. Železnice v Libanonu není, autobusové spojení lze použít k cestě do Sýrie, pravidelné spoje tohoto typu však nejsou zavedeny. K přepravě jsou běžně používány osobní automobily, případně taxíky nebo levné kolektivní taxi (tzv. servis). Dálniční poplatky se nevybírají. Čas je plus jedna hodina.

NEBEZPEČÍ

Poslední dobou narůstá napětí mezi Libanonem a Izraelem, došlo i k bombovým útokům na vybrané cíle v zemi. Kritická je zejména oblast na jihu země. Proto se příliš nedoporučuje cesta do Libanonu, byť je to krásná země se zajímavými památkami. Co se týče obecné kriminality, v posledních letech tu sice narůstá, ve srovnání s evropským standardem je však stále nízká. S výjimkou jižních předměstí se lze po Bejrútu pohybovat bez obav i v noci. Přístupná jsou všechna turistická místa s výjimkou památek v pásmu na jihu, donedávna okupovaného Izraelem. Baalbek, který je jednou z bašt extremistického Hizbulláhu, je nejnavštěvovanějším turistickým místem v zemi. Postih osob, u nichž se prokáže přeprava, ale i užívání drog, je v Libanonu velmi přísný. Osoba, u které se prokáže užívání omamných látek, bude potrestána odnětím svobody na 1 až 5 let. Odnětí svobody je v těchto případech provázeno léčbou. Pokud se po šesti měsících prokáže, že osoba se léčí, může být podmíněně propuštěna na svobodu. Výroba, prodej a přeprava drog jsou postihovány doživotním odnětím svobody. Trest doživotí se vztahuje i na ty osoby, které se na uvedených činnostech podílejí či o nich vědí a neoznámí je policii.

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Baalbek

Město tisícileté historie, které vděčí za svůj název Féničanům, kteří ho pojmenovali po svém bohu Baalovi. Další jména, například řecké Heliopolis podle boha slunce Helia, se až na krátké úseky v dějinách města neujala a tak se Baalbeku dodnes říká Baalbek.

Nejfantastičtějším objektem historické části města je Akropole, která patří mezi největší na celém světě. Rozsáhlý komplex je téměř tři stovky metrů dlouhý a jsou v něm dva impozantní chrámy a další skvostné budovy. Z majestátního chrámu boha Jupitera se do dnešních dnů zachovalo jen dvacet mohutných sloupů, zato Bakchův chrám je až na střechu naprosto kompletní. Venušin chrám je další krásnou stavbou města.

Historické centrum je plné křivolakých uliček a starých domů, z nichž dodnes sálá vyspělost tehdejší civilizace. V útrobách mnoha domů se ukrývají příjemné restaurace, které jsou po celodenní prohlídce města vítaným místem k odpočinku a dobrému jídlu.

Bejrút

Původně malý a bezvýznamný přístav plný chudých rybářů, kteří dennodenně bojovali o svůj díl potravy, se během staletí vypracoval na nejvýznamnější město země. Už v římských dobách byl centrem vzdělanosti, působily tu tři univerzity a řada dalších škol. V 19. století se Bejrút stal vstupní branou obchodníků na Střední východ. Po dobách slávy však přišlo zoufalství. Lidnaté hlavní město Libanonu je dnes jen odleskem původní velkoleposti. Řadu působivých památek bohužel zničily vražedné letecké útoky během dlouholeté občanské války, i tak však stojí za návštěvu. Vkusně se tu mísí historie, zastoupená starobylými chrámy, se žhavou současností, která se projevuje zejména ve výstavbě moderních betonových domů.

Původní staré město padlo za oběť výbušninám, dnes jeho místo zaujímá obvod Hamra, plný bank, zastoupení zahraničních firem, rejdařství. Nedaleko od Hamry leží známá Americká univerzita a přímořská oblast Raouché. Její dominantou jsou erbovní Holubí skály, skvostný pohled na moře je pak z teras desítek zdejších restaurací a kavárniček. Zajímavou okružní ulicí je třída generála de Gaullea a Pařížská třída. Vedle pohodových jasmínových zahrad je tu řada podniků, v nichž to vře pestrým nočním životem.

Z Bejrútu vede příjemná cesta do historicky cenného Byblosu, jednoho z nejdéle obydlených míst světa. Lidé tu žili už 7000 tisíc let před naším letopočtem. Probíhal tu čilý námořní obchod, přes zdejší mola proudilo zlato, knihy i otroci. Ve staré čtvrti jsou ruiny dříve mocného křižáckého hradu, chrámy, královské hrobky, za návštěvu stojí také krásný římský amfiteátr.

Tripolis

Druhé největší město země a obrovský námořní přístav. Za svůj název vděčí řeckým obyvatelům, kteří z Tripolisu učinili důležité místo tehdejšího světa. Námořní obchod tu kvetl stejně jako pestrý pouliční život.

Dnes má Tripolis několik naprosto rozdílných částí. Nejmodernější čtvrti jsou sídlem významných společností i ze zámoří, mohutné betonové domy tu stojí ve věčně zelených zahradách a na ulicích parkují luxusní vozy. Obytné čtvrti zase ukazují, jak se v Libanonu žije dnes. Turisticky nejlákavější je samozřejmě staré město, jemuž dali nynější podobu křižáčtí nájezdníci a jejich poddaní. Z časů křižácké nadvlády také pochází nejobdivovanější stavba Tripolisu – monumentální katedrála sv. Víta ze začátku 12. století.

Medina, nebo-li staré město, je plná úzkých uliček, ve kterých se život za poslední staletí prakticky vůbec nezměnil. Dodnes tu můžete vidět kovotepce, jak od rána sedí nad plátem mosazi. Dodnes tu můžete vidět bohaté obchodníky, jak komandují své prodavače. Dodnes tu můžete vidět i žebráky, jak se snaží přežít do dalšího dne.

Tyros

Dříve důležité město, které Féničanům sloužilo k výbojům na západ. Odtud pocházelo nachové barvivo, podle něhož se oblekům v něm obarveným říkalo jednoduše Tyros. Město na křižovatce obchodních cest bylo terčem zájmu snad všech mocností, které oblastem okolo Libanonu vládly. Díky tomu je také Tyros plné památek z mnoha období. Snad nejvýznamnější jsou zbytky starého římské města, které bylo na svou dobu velmi vyspělé. Mělo vlastní kanalizaci, lázně, divadlo, sněm a další krásné stavby.

Severně od Tyrosu leží Sidon, původně jeden z nejbohatších fénických přístavů, důležitá dopravní tepna Středního východu, plná úžasných památek. Ničivé zemětřesení v 6. století však dalšímu rozvoji města učinilo zadost. Výstavní paláce se sesuly v prach, přístav byl zničen na padrť. Dnes vedou kroky turistů nejčastěji k zachovalému křižáckému Mořskému hradu ze 13. století a muslimským stavbám včetně bohatě zdobené mešity. Jen několik kilometrů od Sidonu pak leží fénický chrám, který přežil všechny nástrahy dějin.

Rozloha: 10 400 km2

Počet obyvatel: 3 miliony

Hlavní město: Bejrút (1,2 milionu obyvatel)

Úřední řeč: arabština

Náboženství: islám, křesťanství

Měna: Libra (LBP) = 100 piastrů