Mongolsko – Mongolská republika

Většina území patřila v 10. až 12. století říši Kitanů. Počátkem 13. století známý krutovládce Čingischán sjednotil kmeny na tomto území a vytvořil mohutný a silný svaz. Po rozsáhlých výbojích byla dobyta Čína a další oblasti. Během následujících staletí země stále získávala na významu, během 19. století se tady však snažilo získat vliv Rusko a Japonsko.

Po prohlášení nezávislosti a autonomie Vnějšího Mongolska se země stala ruským protektorátem, který čelil snahám o obsazení ze strany Číny a Japonska. Poté došlo ke zrušení monarchie a k vyhlášení Mongolské lidové republiky. Byla uzavřena smlouva se SSSR, která měla chránit Mongolsko před Čínou. Země pak byla až do devadesátých let pod vlivem Sovětského svazu, až po jeho rozpadu byl změněn název země a začalo docházet k postupné demokratizaci.

KDY A JAK

Mongolsko je zemí se studenějším podnebím, krátkými příjemnými léty a dlouhými krutými zimami, které tu panují od října do dubna. V těchto měsících kryje zemi hustý sníh, zatímco v létě tu často prší. Do Mongolska se nejčastěji jezdí během letních měsíců, speciálně začátek července je nejlepší pro návštěvu severních oblastí. Do poušti Gobi je nejvhodnější zamířit na začátku září nebo v polovině října.

Existují dva způsoby dopravy do Mongolska. Cesta vlakem je sice podstatně levnější, ale zato je pomalejší a trvá minimálně sedm dnů. Z Prahy do Moskvy je možnost cestovat přes polskou Varšavu, nebo přes Slovensko, Čop a Ukrajinu. Mezinárodní rychlík odjíždí z Prahy každý den večer a třetí den ráno přijíždí do Moskvy. Mezinárodní rychlík z Moskvy přes Sibiř a Irkutsk přijíždí do Ulánbátaru šestý den. Letadlem je cesta nejrychlejší, prakticky druhý den ráno po odletu z Prahy přiletíte do Ulánbátaru.

NEMOCNICE, SLUŽBY

V Mongolsku je kolem pěti stovek nemocnic a poliklinik. Doporučuje se ale jejich využití jen v nejnutnějších případech. V současnosti se léčí kombinací evropské a tradiční medicíny, a to ve státních i v soukromých zařízení. Nejdůležitější zdravotnická zařízení: Nemocnice Ruské federace (Prospekt maršála Žukova, 131, tel.. 358250, 450007, platba v USD) poskytuje nejdražší lékařskou. péči, blíží se však evropskému standardu. Nemocnice číslo 2 (tel. 358191, 450490, 450129 bývalá diplomatická klinika), je nejlepší mongolská nemocnice, vybavením však silně zaostává za evropským standardem. Zubní klinika ARONO (MUDr. Norovpil, Chan Úl, tel.: 343014, 342609) poskytuje nejlepší stomatologickou péči s využitím japonské a německé techniky, cenově je však velmi náročná.

Služby jsou na přijatelné úrovni. V mongolských obchodech je možné nakoupit mnohé naše potraviny. Zboží je většinou dováženo z Číny, Ruska, Polska, Německa, Maďarska, Koreje, Japonska a dalších zemí. V Ulánbátaru je největší obchodní dům Ich Delgúr přímo v centru na třídě Míru. Mezi nejživější ulice s obchody patří kromě třídy Míru ještě obchody na nových sídlištích, na ulici Urtcagán a další. Pokud jde o potraviny či nápoje, doporučujeme nakupovat v luxusnějších obchodech. Největší potravinovou tržnicí je Merkurij ze západní strany budovy cirkusu v Ulánbátaru. V poslední době se tady objevilo mnoho soukromých podnikatelů, kteří potraviny, zvláště pak limonády a jiné nápoje, vyrábějí podomácku. Zde kvalitu nelze zaručit. Restaurace v celém Mongolsku můžete navštívit, nejlepší výběr nabízí samozřejmě Ulánbátar, restaurace čínské, korejské, japonské, anglické, italské, indické, ruské a další.

Ubytování v Mongolsku je velmi rozdílné. V hotelu Čingischán je nocleh pro jednu osobu za 100 USD, v menších hotelích se cena pohybuje od 70 do 90 USD za lůžko a noc. Tyto hotely jsou na slušné úrovni. Mimo Ulánbátar, je nocleh podstatně levnější, v krajských či okresních městech je možné se ubytovat v hotelu, který lze však spíše považovat za internát. Ceny se pohybují od 10 do 30 USD. Nocování pod širým nebem je možné, ale nedoporučuje se.

Telefonní spojení s ČR je velmi rychlé. Za objednání hovoru na Hlavní poště na třídě Míru je zapotřebí zaplatit nejdříve poplatek za tři minuty hovoru. U hovoru delšího než tři minuty se částka doplácí. V případě, že se hovor neuskuteční, většina taxy propadá ve prospěch pošty za služby. Nejlépe je volat přes mobilní telefon, většina organizací takové telefony vlastní. Telegramy se nejlépe posílají rovněž z hlavní pošty. Známka na pohled do ČR stojí 400 MNT, na dopis 450 MNT. Elektrické napětí je 220 V, 50Hz.

DOPRAVA, ČAS

Při cestě automobilem či jiným motorovým vozidlem je vyžadován náš i mezinárodní řidičský průkaz, na základě kterého vystaví Dopravní inspektorát Mongolska dočasný řidičský průkaz pro použití v Mongolsku. V případě cesty vozem přes území Ruska je nutné žádat o povolení velvyslanectví Mongolska v Praze. Stav silniční sítě není příliš dobrý, na silnicích velmi často vládne chaos a nerespektování dopravních předpisů. Dálniční poplatky neexistují.

Po Ulánbátaru je nejlépe chodit pěšky. Nejpohodlněji se cestuje taxíkem. S taxikářem se dá domluvit rusky. Doporučujeme uvést, že jste z ČR. Mimo hlavní město se po zemi nejjistěji cestuje buď s mongolskými přáteli jejich soukromým autem, najatým taxi, nebo autobusem, vlakem, letadlem. Všechny druhy dopravy jsou na dobré úrovni a poměrně levné, samozřejmě až na leteckou dopravu. Rozdíl mezi ulánbátarským a naším časem činí šest hodin.

NEBEZPEČÍ

Mongolsko je zemí s příznivou bezpečnostní situací. Kriminalita je na relativně nízké úrovni, zločinci se soustřeďují většinou jen na kapsy cestovatelů. Dobré je proto být pozorný zejména v tlačenicích a místech čilého turistického ruchu. Nedoporučuje se jezdit samotný. V autobuse je dobré připravit si jízdné předem, je nutno počítat s přeplněným dopravním prostředkem, zvláště pak v odpoledních a večerních hodinách, kdy může dojít k odcizení dokladů i peněz. V žádném případě nedoporučujeme nakupovat něco pod rukou od neznámých osob. Jde často o věci získané nelegální cestou nebo o starožitnosti, které je zakázáno vyvážet. Mohly by vás čekat problémy na hranici.

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Dalandzadgad

Provinční město uprostřed Gobi – ohromné oblasti pouště a pouštní stepi, která pokrývá více než třicet procent mongolského území. Většina lidí si tuto oblast představuje jako poušť bez známky života, ale ve skutečnosti většinu poušti Gobi tvoří step – domov mnoha druhů velbloudů, bílých leopardů, horských ovcí, gazel a bohaté vegetace. Teplotní maxima během léta dosahují hodnot okolo 40 °C, naopak zimy bývají poměrně tuhé a drsné. V roce 1975 byla pod záštitou OSN zřízena Velká rezervace Gobi, která se stala čtvrtou největší přírodní rezervací na světě. Rozkládá se zhruba 600 kilometrů od Ulánbátaru na úpatí Altajských hor s nadmořskou výškou okolo 1500 metrů.

Chovsgol

Největší a nejhlubší mongolské jezero známé také jako Tmavomodrá perla. Chovsgol se nachází na severu země a má téměř srovnatelnou velikost jako jezero Bajkal v Rusku. Je 136 kilometrů dlouhé, 36 kilometrů široké a 262 metrů hluboké. Leží v nadmořské výšce okolo 1645 metrů, od ledna do dubna je zamrzlé.

Chovsgol je druhé největší jezero Střední Asie, voda je tady údajně nejčistší na celém světě. Žije tu mnoho druhů ryb v čele se vzácným sibiřským okáčem, takže mezi neoblíbenější zábavy patří rybaření. Jezero je také důležitým hnízdištěm sibiřských ptáků.

Karakorum

Starobylá bývalá metropole Mongolska, Čingischánovo bájné město. Bylo založené v roce 1220 v údolí Orchon, které křižuje Hedvábnou stezku. Symbolické trosky Karakorumu, monumentální hradby v délce okolo 400 metrů, obklopují první buddhistický klášter v Mongolsku Erdene Zuu, který byl postaven v roce 1586. V roce 1792 obsahoval komplex 62 chrámů a byl domovem pro více než deset tisíc buddhistických kněží lámů. Pak nastala dlouhá doba útlumu, teprve v roce 1990 se stal klášter znovu aktivním.

Jedno z nejznámějších míst světa láká turisty krásou pozůstatků minulosti, které tu potkáváte na každém rohu. Kdysi se jednalo o jedno z nejrušnějších center země s vysoce rozvinutou kulturou. Nejcennějším archeologickým nálezem oblasti byl hrob mongolské ženy ze 14. století. Součástí nálezu byly i dvě egyptské masky, zbytky dřevěného hřebenu a bronzového zrcadla.

Ulánbátar

Hlavní město Mongolska je politickým, obchodním i kulturním centrem země. Cesta na výsluní však trvala velmi dlouho. Vůbec první hlavní město novodobých dějin Mongolské říše se totiž nazývalo Urguu a leželo přibližně 420 kilometrů od dnešního Ulánbátaru. Během následujících let bylo několikrát přemístěno podél řek Túl, Orchon a Selenge. Na dnešním místě vyrostlo až v roce 1778 pod jménem Velký Tábor. Statut hlavního města však získalo teprve v roce 1911, kdy Mongolsko dosáhlo nezávislosti na Číně. Ani tehdy ale historie neukázala Ulánbátaru přívětivou tvář, protože v roce 1918 bylo město znovu napadeno Čínou a o tři roky později Ruskem. Teprve v roce 1924 získalo současný název a bylo oficiálně vyhlášeno hlavním městem země.

Více než sedmdesátiletý vliv Ruska je na architektuře i celkovém rázu města jasně znát, a proto Ulánbátar působí dojmem mladého a nepříliš přitažlivého města. Většina historických objektů, mezi které patřily i honosné kláštery, byla nahrazena obludnými paneláky sovětského stylu.

To však neznamená, že by cestovatelé měli na Ulánbátar zanevřít. Bohatá historie, kterou město stále žije, se projevuje mimo jiné v obrovském počtu muzeí vystavujících velmi cenné exponáty. Největším z nich je Státní ústřední muzeum. Především jeho paleontologická část je výjimečná a může se chlubit velkolepou ukázkou koster gigantických dinosaurů i dalších pravěkých stvoření. Mezi zajímavé expozice patří i Muzeum krásného umění a Muzeum revoluce. Ve městě najdete také několik buddhistických chrámových muzeí a stále funkční Gandanský klášter.

Dlouhou a bohatou kulturní tradici Ulánbátaru dokládá několik divadel, například Divadlo státní opery a baletu nebo Státní dramatické divadlo. Zajímavým místem je i Státní veřejná knihovna, která vlastní unikátní sbírku rukopisů z 11. století.

Ulánbátar je významný pro turisty také díky tomu, že je výborným výchozím bodem pro cesty do působivého okolí. Jen půlhodinu jízdy se například nachází vesnička Undur Dov. Všude okolo ní je typická step, na které můžete jezdit na koni a nebo se procházet naprosto o samotě. Dozvíte se tady podrobnosti o životě kočovníků a pravděpodobně se dočkáte i pozvání na ochutnávku jejich národního nápoje. Nedaleko stojí na úpatí Bogdanských hor bývalý klášter Manzushiri. Můžete prozkoumávat trosky mnišských cel, šplhat po zalesněných kopcích nebo si prohlédnout Přírodní historické muzeum. Na podzim se tu každoročně koná festival Tsam Mask – buddhistický rituál, jehož vznik se datuje do 8. století.

Rozloha: 1 565 000 km2

Počet obyvatel: 2,4 milionu

Hlavní město: Ulánbátar (600 tisíc obyvatel)

Úřední řeč: mongolština

Náboženství: lámaismus

Měna: Tugrik (TUG) = 100 möngö