Psychosomatika

Psychosomatická spojení

Psychosomatická spojení jsou spojitostí mezi tělem a myslí. Díky této spojitosti lze dle choroby určité části těla, usuzovat na přítomnost negativního mentálního pohledu jedince či jeho psychického stavu.

Tak jsme sami u sebe schopni léčit nemoc v jejích prvopočátcích a v počátečních příčinách tím, že změníme určitý způsob vnímání světa, překonáme sami sebe a vhodně vyřešíme otázku, týkající se našeho života, jejíž zanedbání a potlačení by jinak mohlo vézt k nemoci.

Znalost psychosomatických spojení je nám dobře znáti nejen pro pochopení analogie mezi tělem, myslí a citem, nýbrž i pro pochopení analogie mezi tímto trojčlenným celkem člověka a světem, životem i časem.

Výklad chorob – až na vyjimky – ponechám na vás samých.

Dech – schopnost přijímat život (potíže: odmítání přijmutí života – deprese)

Hýždě – představují sílu (ochablost indikuje ztrátu síly)

Chodidla – chápání sebe sama a života ostatních (potíže: ustrnutí na místě – strach z budoucího)

Klín – ženský princip, sídlo kreativity(obavy, že za nic nestojím)

Konečník – zbavujeme se odpadu (nechceme se něčeho zbavit nebo trpíme pocitem viny)

Kotník – pohyblivost a směr

Krev – radost volně obíhající v těle

Krk – průchod sebevyjádření a tvořivosti

Kůže – ochrana individuality, smyslový orgán

Kyčle – nesou tělo v dokonalé rovnováze, stimulují pohyb vpřed

Loket – změna a přijímání nových životních zkušeností

Nehty – ochrana

Nohy – nesou nás v životě vpřed

Mozek – „počitač“, řídící centrum

Zuby – rozhodnutí

Zápěstí – pohyb a uvolněnost

Žaludek – obsahuje výživu; zažívá( zpracovává) myšlenky

ORGÁNY

Játra – sídlo hněvu a primitivních emocí (pocit, že jsme špatní, stížnosti, nadávky; kritikou se obelháváme)

Klouby – žměna životního směru a lehkost, s kterou probíhají

Koleno – hrdost a ego (tvrdohlavost, nepružnost, neschopnost přijmout porážku)

Kosti – struktura vesmíru (zlomeniny – vzpoura proti autoritě)

Hypofýza – sídlo sebeovládání

Nervy – komunikace, vnímaví zpravodajové

Nohy:

Stehna – minulost (dětství)

Lýtka – budoucnost

Nos – sebepoznání

Obličej – to co ukazujeme světu, persona

Oči – schopnost zřetelně vidět

Páteř – životní opora

Paže – schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti

Pláč – řeka života

Plíce – viz dech

Prostata – mužský princip (viz varlata)

Prsa – mateřská péče a výživa

Prty:

Na nohou – detaily budoucnosti

Malíček – rodina a předstírání

Prsteníček – svazky a smutek

Prostředníček – vztek a sexualita

Ukazováček – ego a strach

Palec – intelekt a obavy

Ramena – nesou radost nikoli břemena

Ruce – (viz paže) na to jak nakládáme se skušenostmi usuzujeme dle držení a manipulace, sevření a povolení, pohlazení, šťípnutí, stisku a chňapnutí

Slezina – posedlost, utkvělé představy, nutkavé myšlenky

Slinivka – sladkost života

Srdce – centrum lásky a bezpečí

Stydká kost – ochrana genitálií

Střeva – zbavují tělo odpadů (viz konečník)

Tepny – rozvádějí radost ze života

Tuk – ochrana, přecitlivělost

Ústa – přijímají výživu a nové myšlenky

Uši – schopnost slyšet

Vaječníky – stvoření a tvořivost

Varlata – hromadí sperma, tvořivou látku

Vulva – zranitelnost a citlivost

Žíly – viz tepny