Řecko – Řecká (Helénská) republika

Starověké Řecko má pro historii Evropy zásadní význam. Právě kolébka civilizace, jak se Řecku také někdy říká, totiž položila základ celé evropské civilizaci. Starořecká kultura, sport i jednotlivé státní útvary (městské státy Athény nebo Sparta) jsou nesmazatelně zapsány v dějinách světa.

Po rozpadu významných městských států, například Athén, se starověké Řecko ve 4. století před naším letopočtem dostalo do rukou sousední Makedonie. O 2. století později se Řecka zmocnila Římská říše, po jejímž rozpadu se pánem území stala Byzantská říše.

Na začátku 13. století se odehrál další významný milník v dějinách Řecka – země se dostala do područí Latinského císařství, ale některých ostrovů a přístavů se zmocnili Janované a Benátčané. V roce 1466 ovládli většinu Řecka včetně mnoha ostrovů Turci. V těchto časech se také začalo rodit odvěké nepřátelství mezi Řeky a Turky, které vyvrcholilo v roce 1821, kdy se hrdý řecký národ vzbouřil a vynutil si nezávislost. Turecko nový stát formálně uznalo až v roce 1829.

Znovuzískaná svoboda však znamenala pro Řeky výzvu k další expanzi, a tak země v následných válkách s Tureckem a sousedními státy na Balkánském poloostrově (Bulharsko, Srbsko, Albánie) zaznamenala významné územní zisky.

Mocenské ambice Řecka byly zastaveny až v řecko-turecké válce v letech 1921 a 1922, během které byla většina řeckého vojska zdecimována. Za druhé světové války se na území Řecka usídlila německá vojska. Velkorysost Adolfa Hitlera k jeho spojencům vedla k tomu, že část Řecka věnoval Bulharsku. Po skončení nejkrvavějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva se hranice vrátily zpět do předválečné podoby.

V letech 1946 a 1947 Řecko zpustošila hrůzná občanská válka, vyprovokovaná komunisty. I přes potlačení komunistických snah o ovládnutí státu i nadále v Řecku vládla politická nestabilita, která skončila až v roce 1967 vojenským převratem. Noví vůdcové vyhlásili v roce 1973 republiku. Vojenská vláda padla už o rok později, když se vojensky neúspěšně snažila ovládnout Kypr.

Kromě Bulharska má dnešní Řecko spory se všemi sousedy – s Tureckem kvůli vlastnictví některých ostrovů, výsostných vod a samozřejmě Kypru, s Makedonií kvůli názvu země v souvislosti s možným zájmem Makedonie o části řeckého území a s Albánií kvůli významné řecké menšině.

Klimatické podmínky: Řecko má suché středomořské klima, které se vyznačuje horkými léty a velmi mírnými zimami. Proto je perfektní pro milovníky slunce a vodních radovánek. Klasické dělení na čtyři roční období zde příliš neplatí, protože rozdíly mezi nimi jsou velmi nezřetelné. Průvodci proto uvádějí, že Řecko má tři roční doby – období květu a zrání (březen až červen), období sucha (červen až říjen) a období dešťů (říjen až březen).

Pokud bychom se chtěli držet klasického dělení na roční doby, pak bychom museli říci, že zimy jsou mírné a deštivé, s teplotou pohybující se kolem bodu mrazu (především na severu země). Léto je dlouhé a suché, s maximální teplotou kolem 37 °C, díky které je průměrná roční teplota asi 17 °C. Průměrné srážky se liší region od regionu, například v Thessaloniki je velmi sucho, spadne tu pouze asi 38 milimetrů srážek. Oblasti západního pobřeží jsou na tom lépe, průměrné srážky dosahují asi 1 270 milimetrů. Aktuální předpověď počasí, a to členitou a velmi podrobnou, najdete na adrese www.ntua.gr/weather.

Nejlepší doba návštěvy: Je velmi těžké říci, kdy je nejvhodnější doba k návštěvě Řecka, protože příjemné klima láká k pobytu po celý rok. Velmi krásné je Řecko na jaře a na podzim, kdy je příjemné teplo (nepanují tu dusná letní horka), pláže nejsou tak přeplněné a ubytování je levnější než v hlavní sezóně.

Pokud plánujete v Řecku turistiku a poznávání přírodních a historických památek, nejlepší je přicestovat v květnu a červnu, kdy je země rozkvetlá a krásně zelená. Pro milovníky slunce a vodních radovánek je nejvhodnější přicestovat v průběhu dvou nejteplejších měsíců v roce, tedy v červenci a srpnu, kdy je moře neuvěřitelně teplé. Období dešťů, tedy měsíce říjen až březen, je zase ideální pro cestovatelské fajnšmekry, kteří chtějí poznat sklizeň oliv nebo plánují pro našince poněkud netradiční lyžování na svazích hor (musí ale počítat, že většina hoteliérů už má po sezóně).

Charakteristika ubytování: Řecko je jednou z nejvyhledávanějších turistických destinací Evropy, čemuž také odpovídá nabídka ubytování. Zejména v turistických střediscích je hotel vedle hotelu, penzion vedle penzionu, kemp vedle kempu. Kvalita jednotlivých zařízení je zpravidla dobrá, ceny jsou různé. Pokud sháníte ubytování na řeckých ostrovech, pomůže vám internetová adresa www.greeka.com.

Ubytování v Řecku

Hotely a penziony: Hotelové ubytování je v Řecku velmi rozšířené. Platí, že najdete všechny druhy hotelů, od nejluxusnějších až po malé hotýlky ve městech a vesnicích. Větší hotely mají často vlastní plavecké bazény a tenisové kurty. Na kvalitu hotelů a penzionů dohlíží Řecké ústředí turistického ruchu (EOT), které rozhoduje o tom, do jaké kategorie (klasické hvězdičkové dělení) zařízení patří. EOT provozuje i hotely v historických budovách, například v opevněných věžích v drsném koutu Peloponésu, Mani. Pokud přijíždíte do Řecka v hlavní sezóně, doporučujeme rezervaci předem. Objednávku lze uskutečnit písemně přímo na adresu hotelu, prostřednictvím agentury, nebo písemně, faxem nebo telefonicky na adrese Hellenic Chamber of Hotels, 24 Stadiou Street, 105 64 Athens, tel: (1) 331 0022 až 6, fax: (1) 322 5449, 323 6962, e-mail: y-hostels@otenet.gr.

Ubytování v soukromí: První nápisy a cedule Zimmer, Rooms nebo Domatia vás přivítají už na letištích a přístavech, kde postávají agenti nabízející ubytování v soukromí, přesněji řečeno v soukromých apartmánech. Pokoje jsou cenově přijatelné, čisté a pohodlné. Tato forma ubytování je vhodná pro ty, kteří přijíždějí bez předchozí rezervace ubytování. Pokud hledáte jistotu, zamiřte za přesnými informacemi do kanceláře Turistické policie nebo Městských turistických center. Navíc se doporučuje kontaktovat přímo majitele, neboť ceny nebývají pevně stanovené a při troše obchodního umu lze dosáhnout velice zajímavých slev.

Hostely: V Řecku je pouze jeden hostel spravovaný mezinárodní federací (Youth Hostel Federation), který sídlí na adrese Athens, 16 Victor Hugo Street, tel: (1) 523 4170, fax: (1) 523 4015. Další hostely náleží Greek Youth Hostels Association, jejíž hlavní sídlo je Damareos Street Youth Hostel, 75 Damareos Street, Athens, tel: (1) 751 9530, fax: (1) 751 0616, e-mail: y-hostels@otenet.gr. Členy této organizace jsou hostely na Peloponésu, Krétě i Santorini. Předpokladem pro ubytování je předložení mezinárodní členské karty (Membership Card), kterou si můžete zajistit v České republice nebo si ji koupit u Řeckého svazu mládežnických ubytoven, ulice Dragatsaniou 105, tel: (1) 3234107 nebo 3237590.

Kempy: Na začátek trochu čísel. V Řecku je 351 kempů s kapacitou 30 643 stanů a 949 bungalovů. Kempy jsou velmi dobře vybavené a nacházejí se v těch nejkrásnějších místech země, mimo jiné na Chalkidiki, na východním pobřeží, u Delf a Meteory, na Peloponésu i na ostrově Kréta. Většina kempů je sdružena v Panhellenic Campings Association, 102, Solonos Street, 106 73 Athens, tel: 01 3621560, 5222723, fax: 01 3621560, 5222723. Kempy provozuje také Řecký turistický klub ELPA a mnoho soukromých podniků.

Athény

Hlavní a největší město Řecka, které leží spolu s Pireem v pobřežní rovině. Je významným kulturním a hospodářským střediskem země, sídlem prezidenta. Po skončení perských válek se Athény staly nejsilnějším řeckým městským státem. Svůj vliv ztratily po prohrané válce se Spartou, avšak nadále zůstaly střediskem umění a filosofie. Bezprostředně poté, co se zbavily turecké nadvlády, se staly hlavním městem novodobého řeckého státu.Dominantou je Akropolis, v mykénském období centrum města (hlavní svatyně, tvrz, palác, zásobárny, pokladnice, zbrojnice). Vstupním prostorem jsou Propylaje (předbraní), ústředním chrámem je Parthenón, Panenský chrám zasvěcený bohyni Athéně. Vedle Parthenónu najdete architektonicky nejsložitější chrám Erechteion. Z Akropole můžete vidět další zachovalé památky jako je Agóra – veřejné a obchodní centrum starověkého města, Dionýsův amfiteátr, Odeion Heroda Atického, v němž se dodnes konají koncerty a divadelní představení, Olympeion – chrám Dia Olympského, z něhož se zachovalo jen patnáct korintských sloupů z původní stovky, Plaka – malebná athénská čtvrť nebo Národní archeologické muzeum.Západně od Athén v horském prostředí najdete staré kultovní místo Delfy – nejvýznamnější antickou věštírnu, kde kněžky Pýthie v extázi pronášely věštby, které platily ve své době za neomylné. Ve starověku tu jednotlivé řecké státy stavěly pokladnice. Tehdy byly také Delfy vedle Athén nejvýznamnějším místem Řecka. Svatým okrskem vede od brány svatá cesta do svahu, k pokladnicím, hale Athéňanů a chrámu Apollóna. Nad svahem leží malý amfiteátr a velký stadion, na němž se každý čtvrtý rok konaly soutěže na počest Apollónova vítězství nad Pýthónem. Na opačné straně vyvěrá kastalijský potok, ve kterém se poutníci museli umýt před vstupem do svatého okrsku. Na mramorové terase jsou zbytky kruhového Tholosu, v místním muzeu je bohatá expozice včetně posvátného kamene Omfalos, který platil za pupek světa.Korint je nové moderní město u Athén i Korintského průplavu, který odděluje kontinentální Řecko od poloostrova Peloponés. Nedaleko Korintu najdete Archea Korinthos. Stojí tu například Apollónův chrám s dórskými sloupy, divadlo, ódeion a muzeum. Na kopci Agrokorint leží ruiny původně bohatého města.

Metéora

V severozápadní části Řecka leží komplex bizarních skalních útvarů, které jsou turistickou atrakcí číslo jedna. Ve středověku tu začali mniši a poustevníci zakládat těžko přístupné kláštery Meteora, podle slova velký, vznášející se mezi nebem a zemí. Přístupný je hlavní chrám Megalo Meteoro s bohatými freskami, expozicí ikon a vzácných knih, kaplemi a také celami mnichů. Za zmínku stojí i další kláštery, jichž tu bylo téměř třicet. Dnes byste funkční spočítali na prstech jedné ruky. Zajímavé jsou však ještě ženský klášter Ajios Stefanos a nebo klášter Ajia Triada, v němž je fascinující ruční výtah. Západně od klášterů leží pohoří Pindos, nejrozsáhlejší v celém Řecku. Najdete v něm mimo jiné dva krásné národní parky, jejichž návštěva je skutečnou lahůdkou. Připravte se však na velmi husté lesy, které jsou často neprostupné.

Sparta

Město na západním pobřeží poloostrova Peloponés bylo ve starověku největším rivalem Athén. Vzhledem k tomu, že se zde stavělo především ze dřeva, zachovalo se jen velmi málo památek. Samotná Sparta je velmi daleko pověsti, která ji předchází. Mnohem zajímavější jsou trosky byzantského města Mystras. Na vrcholu kopce se nacházel mohutný hrad, pod ním v kopci leží trosky domů, kostelů a paláců.Na Peloponésu je k vidění skutečně mnoho. Tento hornatý poloostrov ukrývá třeba Mykény, původní hlavní středisko mykénské kultury, sídlo krále Agamemnóna. Vchod do areálu zdobí Lví brána ze tří obřích kamenů, na terase u brány je šest šachtových královských hrobů. Na vrcholu opevněného místa stály domy šlechticů a královský palác, zajímavá je také skalní cisterna, do níž se dá vstoupit i bez baterek. Mimo hrad lze navštívit hrobku Klytaimnéstřinu. V daleké Olympii se staří Řekové scházeli k soutěžím na počest Dia. Společně s Akropolí je Olympie nejzachovalejší a nejkrásnější antická památka. Mimo jiné tady naleznete úžasné chrámy, dílnu sochaře Feidia, sloupovou síň ozvěn a stadion. Epidaurus byl ve starověku lázeňským střediskem kultu boha Asklepia. Léčebné účinky země a podnebí kněží spojovali s lékařskými znalostmi a vírou v uzdravení. Vidět tady můžete základy velkého poutního lázeňského domu i starý Asklepiův chrám. Nejvíce však Epidauros proslavil monumentální antický amfiteátr, jeden z nejzachovalejších v celém Řecku.

Thessaloniki

Hlavní město řecké provincie Makedonie je významné tím, že se tu v 9. století narodili nám dobře známí slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Z významných památek jmenujme například Bílou věž, která kdysi sloužila jako vězení. Za návštěvu stojí také Aja Sofia, typická byzantská kupolová stavba ve tvaru kříže, Galeriův vítězný oblouk oslavující vítězství nad Persií, Ajos Dimitrios, pětilodní starokřesťanská bazilika, zbytky římské agory nebo prastaré antické tržiště.Z Thessaloniki se pořádají výpravy na bájný Olymp, vysoký téměř tři kilometry. Sídlo bohů lze zdolat za jediný den, ale vyžaduje to mnoho sil. U Soluňského zálivu leží Thermopyly s Leonidasovým hrobem, který nese známý epigram Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám. Lázně Thermopyly jsou proslulé sirnými teplými prameny, do nichž míří cestovatelé především za odpočinkem a úlevou.