Španělsko – Španělské království

Španělsko získalo jméno podle provincie Hispánie, kterou od 2. století před naším letopočtem ovládala Římská říše. Po jejím rozpadu tu vládla anarchie. Jednotlivé germánské kmeny sjednotili až Vizigóti v 6. století, kteří však o necelých dvě stě let později podlehli Arabům. Ti tu ustavili samostatný Cordóbský emirát, poté chalífát.

Přibližně v 9. století propukly snahy o osvobození Pyrenejského poloostrova z rukou Arabů, tzv. reconquista. Četné srážky probíhaly na celém území poloostrova několik staletí, teprve v roce 1492, po dobytí arabské perly Granady, arabská nadvláda definitivně padla. V průběhu reconquisty rovněž proběhlo sjednocení poloostrova, na němž vznikly tři významné územní celky, vedle Portugalska také Aragónie a Kastilie, které se později sjednotily a vytvořily základ dnešního Španělska.

V 16. století se na španělský trůn dostali Habsburkové. Za jejich vlády získalo Španělsko četná zámořská území, především v jižní Americe. Když španělská větev Habsburků vymřela, nastaly tuhé války o španělské dědictví v letech 1700 až 1714, které Španělsko oslabily. Velkou pohromu pro zemi znamenaly i napoleonské války, po nichž se proti oslabenému Španělsku vzbouřilo mnoho kolonií v jižní Americe a získalo samostatnost. V 19. století zemi sužovaly četné války, které by se daly nazvat jako občanské. Španělsko navíc bojovalo s USA ve válce, kterou prohrálo a přišlo o državy Kubu a Filipíny.

Po první světové válce se krize ještě více prohloubila. V roce 1931 vznikla republika, o šest let později v zemi vypukla občanská válka. Diktátor Franko získal podporu Německa a Itálie, nicméně ve druhé světové válce bylo Španělsko neutrální. Návrat k demokracii nastal až po diktátorově smrti v roce 1975. Dodnes tu jsou patrné snahy o odtržení některých historických provincií (baskické separatistické hnutí ETA).

Klimatické podmínky: Španělsko má vzhledem k rozloze několik různých podnebí, ale většinou se pyšní středomořským klimatem, který ovlivňují horké větry z africké Sahary a také četné severoatlantické vzdušné proudy. Pro sever Španělska je charakteristické větší vlhko. Zimy jsou mírné a deštivé a léta relativně chladná. Pro centrální a jižní oblasti je typické kontinentální klima s nečekaně studenou zimou a velmi horkými léty, kdy teploty běžně stoupají nad 35 °C. Srážky jsou tu velmi vzácné.

Východní a jižní pobřeží, kam čeští turisté míří nejčastěji, má klasické středomořské klima s vysokými teplotami v létě, nebem bez jediného mráčku a mírnými zimami. Velmi málo tu prší – východní pobřeží Costa del Sol má dokonce nejnižší počet srážek v celé Evropě (200 až 300 milimetrů ročně). Podrobnosti o španělském počasí získáte na stránkách Národního meteorologického institutu (www.inm.es, jen španělsky). Aktuální počasí včetně předpovědi jsou i na adrese www.wunderground.com/global/SP.html.

Nejlepší doba návštěvy: Nejpříhodnější dobou pro návštěvu Španělska jsou měsíce před hlavní letní turistickou sezónou nebo těsně po ní. Ideálním měsícem pro cestu do Španělska je květen, kdy je země zelená a úžasně voní. Pokud do Španělska zamíříte v létě, přivítají vás vysoké teploty, teplé mořské vlny a pláže plné turistů.

Doporučené oblečení: Oblečení závisí na ročním období, místě a dalších okolnostech. Na pobřeží, díky příznivému podnebí s teplotami mezi 10 ° až 30 °C, není zapotřebí žádné příliš teplé oblečení. Ve vnitrozemí, kde se teploty výrazně mění se změnou ročních období a přecházejí z velmi nízkých v zimě na velice vysoké v letním čase, je zapotřebí přizpůsobit se těmto okolnostem. Španělé nemají ve zvyku oblékat se příliš formálně ve volných chvílích, kdy se jdou s přáteli pobavit, ale rovněž to závisí na konkrétním místě, prostředí a dalších okolnostech.

Doklady: Nutný je platný cestovní pas. Motoristé potřebují mezinárodní řidičský průkaz, doklady od vozu (malý technický průkaz), zelenou kartu a označení CZ na vnějšku vozu. V případě cesty vypůjčeným vozem je navíc nutný notářsky ověřený souhlas majitele auta, a to ve španělštině nebo angličtině.

Vízová povinnost: Není zavedena, pokud se jedná o cestu za účelem nevýdělečného pobytu do tří měsíců. Turisté by podle některých informací měli prokázat účel pobytu (voucher, zvací dopis) a dostatečnou finanční vybavenost. Upozorňujeme na to, že turista by měl žádat o razítko do pasu při vstupu do schengenského prostoru.

Základní celní předpisy: Celní předpisy jsou obdobné jako v dalších západoevropských státech. Existují limity pro dovoz alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

Bezpečnostní situace: Všeobecně se dá říci, že Španělsko je bezpečnou zemí. Samozřejmě, i zde jsou turisté, zvláště pak v letních měsících, okrádáni. Z těchto důvodů doporučujeme nemít důležité doklady a věci na jednom místě (raději je nechávat v hotelovém trezoru), u sebe nosit vždy jen menší finanční hotovost, zaznamenat si telefonní čísla bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty, nepřespávat na osamocených místech a neponechávat důležité věci v autě. K okrádání turistů dochází nejčastěji v rekreačních oblastech a centrech měst. Ubytovací zařízení jsou v tomto ohledu bezpečná. Za rizikové oblasti se považuje Baskicko a Madrid. Návštěva diskoték a nočních podniků (zvláště tzv. whiskerías a clubs de alternes) má svá rizika.

Kriminalita v Barceloně: V Barceloně panuje stejná bezpečnostní situace jako ve všech dalších evropských velkoměstech. Turistům tady hrozí především krádeže. Pamatujte na to, že kapsáři řádí zejména v metru a autobusech v době dopravní špičky (přibližně v 9 hodin a večer mezi 17 a 20 hodinou). Mnoho kapesních zlodějů je i v proslavené ulici Rambla, kde působí barcelonské cikánky jako vystřižené z obrazů starodávného Španělska. Nosí košíky plné karafiátů a turistům je zastrkávají do knoflíkové dírky. Bezprostředně poté žádají zaplatit a když turista odmítne, setká se s trapným vyčítavým pokřikem a spíláním. Často přitom přijde i o peněženku, protože turistu zabraného do odmítání karafiátů čile okradou.

Rizikovou oblastí v Barceloně je čtvrť Barrio Chino u přístavu, mezi ulicemi Rambla a Avinguda del Parallel. Kdysi byla proslulá tím, že tu žili chudí literáti, ale dnes je tato čtvrť velmi zaostalá a plná prostituce, obchodu s drogami a zlodějů. Nebezpečí okradení je největší po setmění, ale ani ve dne tu není příliš bezpečno.

Drogová kriminalita: Trestní zákon postihuje ty, kteří se věnují pěstování, výrobě, šíření nebo jiným způsobem podporují nelegální spotřebu toxických, omamných a psychotropních látek nebo je za tímto účelem mají v držení. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody na 3 až 9 let, jedná-li se o zvláště škodlivé drogy. Dále se jim ukládá pokuta ve výši trojnásobku hodnoty drog. V ostatních případech se ukládá trest odnětí svobody na 1 až 3 roky a pokuta ve výši hodnoty drog nebo ve výši dvojnásobku této hodnoty. Trestní zákon dále definuje okolnosti, za kterých je trestní postih přísnější – například pokud jsou toxické, omamné a psychotropní látky poskytovány osobám mladším 18 let či pachatel je zapojen v organizaci či sdružení trvalého nebo přechodného charakteru.

Letecká doprava: Přibližně jedna třetina všech zahraničních návštěvníků přijíždí do Španělska letecky. Na španělských letištích je ročně odbaveno kolem padesáti milionů přilétajících nebo odlétajících pasažérů, přičemž 70 procent těchto cestujících použilo nepravidelnou leteckou dopravu, což Španělsko staví na přední místo v charterové dopravě. Na zahraničních linkách létá španělská letecká společnost Iberia-Líneas Aéreas de Espaňa (www.iberia.com), která však podle našich informací do České republiky nelétá, nicméně provozuje řadu mezinárodních linek. Další španělskou leteckou společností je Spanair (www.spanair.com). Při letech z Prahy je možné zvolit služby společnosti ČSA, jejíž letouny létají z Prahy do Madridu a Barcelony několikrát týdně. Let do Barcelony trvá dvě a půl hodiny, do Madridu tři hodiny. Podrobnosti o španělských letištích naleznete na adrese www.aena.es. V úvodu stránek je rozdělovník na podstránky jednotlivých letišť. Informace o mezinárodním letišti Vitoria pak najdete na adrese www.via-vitoria-airport.com.

Automobilová doprava: Španělsko je od České republiky velmi vzdálené, a tak automobily nepatří mezi nejvyužívanější dopravní prostředky při cestách do Španělska. Řidiči osobních vozidel potřebují ke vstupu na území Španělska mezinárodní řidičský průkaz, doklady od auta a označení CZ na vnějšku vozu. Naprosto nezbytná je tzv. zelená karta. Podle španělských pravidel silničního provozu je řidič s brýlemi povinen mít ve voze náhradní brýle.

Pozemní hranice Španělska zahrnují sedmnáct hraničních přechodů z Francie, ze kterých jsou nejvíce využívány Irún na západní straně, Puigcerdá ve východních Pyrenejích a La Jonquera a Portbou na jejich západní straně. Hraniční přechod Seu d´Urgell je nejvíce využíván při příjezdu z Andorry. Nejpoužívanější přechody mezi Španělskem a Portugalskem, směrem od severu na jih, jsou Tuy, Verín, Fuentes de Oňoro, Valencia de Alcántarra, Badajoz a Ayamonte. Odbavení probíhá rychle, kromě několika konkrétních dnů v roce, takže cestující může pohodlně přejet z jedné země do druhé bez zbytečné časové ztráty.

Autobusová doprava: Autobus z Prahy do Madridu jezdí pravidelně každý týden a cesta trvá asi 35 hodin. Obvykle se jede přes Německo a Francii. Podrobné informace o spojích i dopravcích v celé Evropě najdete na adrese www.busweb.com.

Železniční doprava: V současné době nemáme informace o pravidelném přímém železničním spoji z České republiky do Španělska. Hlavním španělským železničním uzlem je Madrid, odkud jezdí vlaky do Francie a Portugalska. Železniční spojení z Prahy do Madridu je nejvýhodnější přes Paříž. Doba jízdy se pohybuje kolem 33 hodin. Podrobnosti můžete získat i na stránkách Španělských železnic (www.renfe.es).

Námořní doprava: Španělsko má četná námořní spojení s mnoha zeměmi, ale čeští turisté do Španělska příliš často neplují. Společnost Condeminas (www.condeminas.es) zajišťuje mnoho mezistátních linek, mimo jiné do Hamburku nebo Amsterdamu. Trajektová společnost FerriMaroc (www.ferrimaroc.com) zase pluje do Maroka. Hlavní přístavy se nacházejí ve městech Barcelona (www.apb.es), Bilbao (www.uniportbilbao.es), Huelva (www.puertohuelva.com), Tarragona (www.porttarragona.es), Valencie (www.valenciaport.com).

Letecká doprava: Vzhledem k rozloze Španělska a existenci oblíbených ostrovů (Baleárské a Kanárské ostrovy) je letecká doprava hojně využívaná. Vnitrostátní dopravu zajišťuje hlavně společnost Aviaco (Aviación y Comercio), ale nasednout můžete i na linky společností Iberia-Líneas Aéreas de Espaňa (www.iberia.com) a Spanair (www.spanair.com). Čistě vnitrostátní lety zajišťují aerolinky Air Europa (www.air-europa.com), Air Nostrum (www.airnostrum.es) a Binter Canaria (www.bintercanarias.com), která létá na Kanárské ostrovy.

Domácí letecká doprava využívá jako operační základnu madridské letiště Barajas spojené s Barcelonou leteckým mostem, který ročně přepraví 2 500 000 cestujících. Nejvyšší hustotu leteckých spojení, po už zmíněném leteckém mostě s Barcelonou, najdete u letů na Baleárské a Kanárské ostrovy. Podrobnosti o španělských letištích naleznete na adrese www.aena.es. V úvodu stránek je rozdělovník na podstránky jednotlivých letišť. Informace o letišti Vitoria pak najdete na adrese www.via-vitoria-airport.com.

Automobilová doprava: Španělsko je od České republiky velmi vzdálené, a tak automobily nepatří mezi nejvyužívanější dopravní prostředky při cestách do Španělska. Řidiči osobních vozidel potřebují ke vstupu na území Španělska mezinárodní řidičský průkaz, doklady od auta a označení CZ na vnějšku vozu. Naprosto nezbytná je tzv. zelená karta. Podle španělských pravidel silničního provozu je řidič s brýlemi povinen mít ve voze náhradní brýle. Plánujete-li pronájem vozu ve Španělsku, můžete využít služeb mnoha autopůjčoven. Ceny jsou nejpříznivější přes víkend. Půjčovné na celý týden je samozřejmě mnohem výhodnější. Důležité je, zda v ceně je zahrnuto i pojištění.

Španělsko je vybaveno rozsáhlou silniční sítí v délce přibližně 340 000 kilometrů, ze kterých zhruba 7 000 kilometrů připadá na velkokapacitní tahy (placené dálnice, neplacené dálnice a rychloproudé silnice). Tato síť rychlých tahů, které jsou z větší části pro uživatele bezplatné, umožňuje návštěvníkům pohodlný přejezd od Pyrenejí až po Andalusii, buď podél pobřeží Středozemního moře nebo přes Madrid. Ten je pro svou pozici ve středu země nejdůležitějším bodem veškeré dopravy. Nejvyšší povolená rychlost v obci je 50 km/h. Na dálnicích se smí jezdit rychlostí 120 km/h, na víceproudých silnicích 100 km/h a na ostatních silnicích 90 km/h. Za použití některých dálnic se platí mýtné. Podrobnosti získáte na stránkách Španělské asociace dálnic a tunelů (www.aseta.es). Benzínová čerpadla bývají otevřena i přes noc. Pokud řidič navštíví benzínovou pumpu v noci, musí nejdříve zaplatit a až pak může načerpat benzín. Vše o automobilové dopravě ve Španělsku získáte na internetových stránkách www.race.es, které provozuje Španělský autoklub (Real Automovil Club de Espana).

Autobusová doprava: Veřejná autobusová doprava je velmi pohodlná a účelná. Má mnoho dálkových linek, které jezdí velmi často. Zároveň je pro uživatele připravena rozsáhlá síť spojů do bližších lokalit nebo na výlety do turistických míst.

Železniční doprava: Španělská železniční síť má v současnosti délku přibližně 15 000 kilometrů, z nichž 471 kilometrů je součástí vysokorychlostní tratě mezi Madridem a Sevillou (AVE). Tuto vzdálenost vlak urazí za 2 hodiny a 15 minut. Dalším velmi rychlým vlakem je Talgo 200, který zabezpečuje spojení mezi Madridem a Malagou, a Madridem, Cadizem a Huelvou. Hlavním železničním bodem je Madrid, odkud vycházejí základní tratě pokrývající celé území. Železniční dopravu zajišťují Španělské železnice (www.renfe.es), které nabízejí celou řadu speciálních tarifů. Turistická karta, určená lidem, kteří nežijí trvale ve Španělsku, umožňuje libovolně používat všechny tratě, pokud si cestující předem rezervují místo. Cena této turistické karty záleží na počtu dnů její platnosti. Dále existují speciální turistické tratě, můžeme uvést Al-Andalus Expres, který během pěti dnů projíždí atraktivní trasou Andalusií. Velmi populární je tzv. Vlak na jahody, který od dubna do října spojuje Madrid a Aranjuez (lokalita známá velkou produkcí znamenitých jahod, chřestu a také palácem, který si postavili panovníci z rodu Bourbonů). Jiným turistickým vlakem je Transkantabrijský úzkokolejný vlak (FEVE), který od června do října projíždí zajímavou oblastí severního Španělska a spojuje San Sebastián se Santiagem de Compostela.

Námořní doprava: Přeprava cestujících na palubách lodí dosahuje významného čísla, vždyť jen v přístavech Algecíras, Ceuta a Santa Cruz de Tenerife je ročně odbaveno kolem devíti milionů lidí. Nejdůležitější společností je Trasmediterránea (www.trasmediterranea.es), která zajišťuje pravidelné spojení mezi pevninou a severním pobřežím Afriky (denně z Almerie a Malagy do Melilly, z Algeciras do Ceuty a Tangeru), mezi pevninou a Baleárskými ostrovy (denně z Cadizu). Na telefonním čísle (91) 322 91 00 je možné rezervovat palubní lístky na všechny uvedené trasy. Další významnou společností je Condeminas (www.condeminas.es) a FerriMaroc (www.ferrimaroc.com), která pluje do Maroka. Pitra Lines (www.pitra.com) pluje mezi Barcelonou, Ibizou a Denií. Společnost Umafisa (www.umafisa.com) zajišťuje spojení mezi Barcelonou a Ibizou. Trajekty Fred Olsen (www.fredolsen.es) zase plují na Kanárské ostrovy. Hlavní přístavy se nacházejí ve městech Barcelona (www.apb.es), Bilbao (www.uniportbilbao.es), Huelva (www.puertohuelva.com), Tarragona (www.porttarragona.es), Valencie (www.valenciaport.com). Říční lodní doprava funguje pouze na dolním toku Guadalquiviru mezi Sevillou a ústím řeky.

Městská doprava: Dopravu ve městech většinou zajišťují autobusy, ale například v Barceloně jezdí metro. Služby poskytované taxislužbou jsou pohodlné a spolehlivé, jejich ceny jsou vázány tarifem vyznačeným na tachometru. V některých velkých městech existují služby poskytované limuzínou, jejichž tarif je vyšší. V těchto případech doporučujeme dohodnout si předem cenu poskytované služby.

ZDRAVOTNICTVÍ

Charakteristika zdravotnictví: Zdravotnická péče a vybavení zdravotnických zařízení je na dobré úrovni. Nemocnice se nachází v každém větším městě, v menších městečkách bývají malé polikliniky nebo alespoň praktičtí lékaři. Základní lékařskou pomoc by měli španělští lékaři poskytovat českým turistům zdarma, ale doporučujeme na to nespoléhat. Nutností je kvalitní pojistka na dobu pobytu v zahraničí. Upozorňujeme, že náklady na lékařské ošetření jsou ve Španělsku poměrně vysoké. Rovněž náklady spojené s úmrtím a přepravou tělesných ostatků českého občana, který není pojištěn, dosahují v průměru 85.000 korun. Podrobnosti o španělském zdravotnictví získáte na stránkách ministerstva zdravotnictví (www.msc.es).

Léky a lékárny: Lékáren je ve Španělsku dostatek a poznáte je i podle obtočeného hada nad dveřmi. Jsou dobře zásobené a personál je kvalifikovaný, často hovoří i anglicky. Obvyklá otevírací doba lékáren je ve všední dny od 9.30 do 13.30 hodin a od 16.30 do 20 hodin. Ve velkých městech existují lékárny, které mají otevřeno 24 hodin denně, dále pak lékárny, které mají pohotovostní služnou noční, o svátcích a přes konec týdne. Jejich adresy jsou vždy uvedeny na dveřích každé lékárny a v novinách. Léky jsou velmi drahé. Proto doporučujeme předzásobit se dostatečným množstvím léků před cestou. Volně neprodejné léky jsou k dostání jen na předpis místního doktora, jehož návštěva může být citelnou ranou vaší peněžence. Dalším důvodem k dopravě vlastních léků je také nižší počet lékáren mimo velká města a tudíž špatná dosažitelnost medikamentů.

Další rady: Pro cesty do Španělska není pro cestovatele z České republiky předepsané povinné očkování. Při toulkách přírodou a především pak zalesněnými oblastmi byste si měli dávat pozor na klíšťata. Očkování v tomto případě není zcela od věci. Při pobytu na plážích byste si měli dávat pozor na žhavé španělské slunce. Nezapomeňte doma kvalitní krém na opalování ani sluneční brýle s UV filtrem. První dny ve Španělsku se slunečním paprskům vystavujte s rozumem. Počítejte s tím, že některé cestovatele postihují po příjezdu do země nepříjemné cestovní průjmy, které ale zpravidla rychle odezní.

UBYTOVÁNÍ

Charakteristika ubytování: Španělsko navštíví ročně přibližně 40 milióny návštěvníků, díky kterým je Španělsko třetí nejnavštěvovanější zemí světa. Tomu odpovídá i počet ubytovacích kapacit, kterých je ve španělské části Iberského poloostrova velmi mnoho. Turisté se mohou ubytovat v hotelech (od skromných až po nejluxusnější), historických budovách, hostelech a samozřejmě také kempech. Dobrým pomocníkem při hledání ubytování je tištěný Průvodce hotely, kempinky a dalšími ubytovacími kapacitami. Tuto publikaci vydává každoročně turistická organizace Turespaňa. Kromě toho je možné využít i další prospekty, které vydávají všechny španělské autonomní regiony. Vyhledávač ubytování ve Španělsku najdete na adrese www.sleepinspain.com.

Hotely: Španělské hotely se vyznačují komfortem a moderním stylem, který jejich klientům zaručuje pohodlný pobyt a celou řadu kvalitních služeb za velmi přijatelné ceny. Po celém španělském území naleznete množství hotelů přizpůsobených všem možným požadavkům a možnostem. Ať už to jsou nejskromnější hotýlky (1 hvězdička) nebo nejluxusnější hotely (5 hvězdiček), host se vždy setká s příjemným a pozorným jednáním a službami odpovídajícími dané kategorii. Většina hotelů je vybavena restaurací, s výjimkou kategorie Hotel-residence, které ovšem mají kavárnu k podávání snídaní. Vyhledávač hotelů ve Španělsku najdete na adresách www.hotel-reservation-spain.com a www.spain-hotels.net.

Turistické paradory, hotely s kouzlem: Veliké kulturní dědictví Španělska umožnilo vznik zvláštních hotelů, plných tajemné mystické atmosféry. Jsou umístěných v hradech, zámcích i jiných starobylých budovách, které stojí v blízkosti turistických cest, v historických městech nebo v obzvláště krásných koutech přírody. Říká se jim Paradores de Turismo a ve Španělsku jich najdete více než osmdesát. Gastronomická nabídka regionálních jídel a jejich integrace v místním prostředí ještě umocňují jejich přitažlivost. Turisté přitom pomocí specializované publikace lehce zjistí, kde se Paradores de Turismo nacházejí.

Hostály a pensiony: Jsou možností skromnějšího ubytování, které má ve Španělsku dlouhou tradici. V hostálech a penzionech se host setká s důvěrnějšími vztahy obsluhujícího personálu, protože kuchaři, číšníci i pokojské jsou většinou z rodiny majitele. V ceně je většinou i strava. Počítejte s tím, že hostály a pensiony se obvykle nacházejí v malých městečkách, vesnicích a na venkově.

Apartmány: Ve velkých městech a na pobřeží jsou nabízeny k pronájmu apartmány, zcela zařízené a vybavené. Nabídka je zajímavá pro rodiny nebo skupiny osob. Kapacita apartmánů se liší podle počtu ložnic, od dvoulůžkových studií až po apartmány pro 12 osob. Cena závisí na ročním období a konkrétní lokalitě. Pronájem bývá týdenní či dvoutýdenní. Podrobnosti o apartmánech získáte ve španělských cestovní kancelářích nebo zprostředkovacích agenturách.

Lázně: Stovka lázní a termálních středisek v nejrůznějších částech španělského území přijímá návštěvníky z celého světa, ať už ze zdravotních důvodů nebo kvůli příjemnému odpočinku. Už v dobách římské kolonizace tato zařízení poskytovala léčebné procedury na neduhy všeho druhu. Vhodná nabídka hotelových a sportovních zařízení v blízkosti lázeňských středisek má za následek velký rozvoj cestovního ruchu využívajícího této nabídky.

Ubytovny pro mládež: Síť těchto zařízení většinou spravují Generální ředitelství pro mládež a sport vlád jednotlivých autonomních regionů. Rozsáhlá síť hostelů ve městech a turisticky zajímavých místech umožňuje mladým turistům slušné ubytování za velmi přijatelné ceny.

Kempy: Španělská nabídka v tomto ohledu poskytuje přes 650 000 míst ve více než 1 200 kempech rozesetých po celé zemi. Ceny jsou přijatelné. Stanování mimo vyhrazené prostory a ve volné přírodě je zakázáno na mnoha místech a obcích. Proto doporučujeme informovat se předem o možnosti volného stanování v místním turistickém informačním středisku. Bližší informace získáte rovněž na adrese www.vayacamping.net.

STRAVOVÁNÍ

Charakteristika kuchyně: Slavná španělská kuchyně je jedním z důvodů, proč je Španělsko hvězdou turistů. Na stolech se objevují různorodé pokrmy, známé pestrou paletou chutí i vůní. Vzhledem ke značné rozloze země není možné popsat španělskou kuchyni, protože se liší kraj od kraje, město od města. Jiné pokrmy se připravují na severu Španělska, jiné ve vnitrozemí a úplně odlišné na pobřeží Středozemního moře nebo na jihu Španělska. Pro všechny kuchyně bez výjimky je ovšem charakteristický olivový olej a hojnost ovoce a zeleniny.

Pokud vás nohy táhnou na sever Španělska, přivítají vás většinou masité a rybí pokrmy. Ve vzpurném Baskicku vznikla chutná jídla marmitako (kotlík s tuňákem a dušenými brambory) a txanguro (škeble s mořskými kraby ve velmi lahodné omáčce). Z Asturska pochází fabada (bílé fazole s klobásou z vepřového masa). Obyvatelé Galície zase milují vařenou chobotnici (pulpo) a silný vývar ze zeleniny a masa (caldo gallego).

Pro vnitrozemskou kuchyni jsou charakteristické luštěniny, pokrmy z domácích zabijaček a také zvěřina. V oblastech Kastilie a Leon se připravují výtečné fazole z lokalit La Baňeza a El Barco. Zabijačka iberského prasete živeného bukvicemi a jedlými kaštany je pro gurmánské jazýčky velkým zážitkem, protože díky zvláštní stravě má domácí vepřové zajímavou chuť. Zabijačkových výrobků je velké množství a podléhají krajovým odlišnostem. Nejvýznamnější jsou sušená šunka (jamon) a obdoby čabajky (chorizo). Kuchyně Kastilie-La Mancha, tak názorně popsaná v Donu Quijotovi, je především kuchyní šafránu, medu z Alcarrie a ovčích sýrů. Je to lidová kuchyně, známá svým gaspacho (studená polévka z drcených rajčat, olivového oleje, okurky, papriky, octa a chleba). Madrid je tak trochu ostrovem v tomto gastronomickém moři. Jeho zvláštností jsou příprava tresky, zadělávaných drštek a slavné cocido madrileňo (vařená směs zeleniny, bobů a několika druhů masa). Skvělé jsou vnitrozemské moučníky, které nezapřou to, že je kdysi dávno připravovali nejlepší arabští mistři, kteří zdejší oblast po staletí ovládali.

Středomořská kuchyně je typická tím, že ji tvoří základní trojice ingrediencí: pšenice, olivovník a vinná réva. Katalánsko se už od středověku vyznačuje bohatou a vybranou kuchyní, která zahrnuje suroviny pocházející z moře, roviny i horské oblasti. Na pobřeží využívá velké hojnosti ryb, zatímco ve vnitrozemí jsou to především pečeně a bohaté kotlíky dušených směsí masa a zeleniny. Výrazně odlišná je kuchyně Valencie, která kombinuje středomořské prvky, jako ryby, zeleninu a ovoce s prvky vnitrozemí, které hojně využívají zvěřinu, pečená a dušená masa. Známý je pokrm paellas, různé sladkosti, zmrzliny a mandlové pasty (turron).

Na jihu Španělska se připravují velmi rozmanité pokrmy. Kuchyně Andalusie je výsledkem různých kulturních vlivů. Nacházíme tady kuchyni zimních dušených jídel, kuchyni hojně využívající rozmanitosti vlastní produkce úrodných údolí a zahrad, kuchyni pastýřů, ale také kuchyni středomořského pobřeží. K tomu všemu je třeba přičíst množství chutných sladkostí, živý pozůstatek arabské kultury. Pokud vás španělská kuchyně uchvátila natolik, že toužíte po přesných receptech, navštivte adresu www.xmission.com:8000/~dderhak/recipes.html. Chuť skvělých španělských sýrů zase poznáte na adrese www.cheesefromspain.com.

Nápoje: Základním prvkem španělské regionální kuchyně je víno. Římané s sebou přivezli umění pěstovat a zpracovávat vinnou révu, což ze Španělska učinilo vinnou velmoc. Zdejší vína se těší skvělé pověsti díky kvalitě, podrobené mnoha přísným kontrolám. V současném Španělsku naleznete 60 rozdílných vinných oblastí. Nejznámější jsou vína z oblasti La Rioja. Vynikají vůní, chutí a texturou. Další známá vína pocházejí z oblastí Ribera de Duero, el Penedés a La Mancha. Také andaluský Jerez je velice prestižním vínem, zvláště v zemích anglosaské kultury. Je to víno, které má několik druhů: suché fino, manzanilla a amontillado, polosuché oloroso a sladké dulce. Významná je také produkce přírodních šumivých vín, známých cava. Pocházejí především z katalánské oblasti Penedés, ačkoliv v současnosti se jejich výroba rozšířila i do Kastilie. Průvodce španělským vínem se nachází na adrese www.filewine.es.

Také pivo je ve Španělsku velice oblíbené, zvláště jako aperitiv před jídlem. Španělská piva jsou světlá a chutnají příjemně. Podávají se silně chlazená. Výroba likérů je rovněž hojná a tradiční. Pochutnat si můžete na brandy vyráběné především v Andalusii, na různých typech pálenek a bylinných likérů suchých, polosuchých i sladkých. Likéry anýzové, z navarrských trnek, višní, třešní a vína jsou z těch nejznámějších. Nealkoholickým nápojům pak kraluje především káva a čaj. Oblíbená je i čistá voda a ovocný džus.

Možnosti stravování: Jídlo je ve Španělsku velmi příjemnou částí dne. Bohatý výběr jídel, nápojů i moučníků, jakož i španělská obliba v kultuře stolování umožní návštěvníkům nalézt i v té nejodlehlejší vesničce vhodné místo, kde se mohou dobře najíst. Od tradiční kuchyně až po mezinárodní pokrmy, každý si přijde na své. Ve Španělsku se snídá mezi 8 a 10 hodinou. Čas oběda i večeře je přibližně o hodinu a půl později než u nás. Nicméně mnoho podniků má nepřetržitý provoz po celý den, takže v barech nebo kavárnách si můžete kdykoliv objednat například tapas (menší porce jídla, která jsou španělskou zvláštností), sendviče nebo různé kombinované pokrmy, většinou za turistickou (výhodnou) cenu. Jídelní lístek s cenami je běžně vystaven u vstupu do restaurace. Obsluha bývá započítána v ceně jídla. Spropitné ve výši 5 až 10 procent ceny není povinností, nýbrž zvyklostí. Většina restaurací má jeden den v týdnu zavírací den (většinou neděli nebo pondělí).

OBCHODY A SLUŽBY

Obchody: Španělská města a vesnice jsou plné obchodů. Nabízejí veškeré zboží, po jakém jen zatoužíte. Zamířit můžete do malých krámků i do gigantických supermarketů, které stojí na okraji každého většího města. Většina soukromých obchodů striktně dodržuje siestu, takže mají přibližně od 13 do 16 hodin zavřeno, někdy i déle. Zato pak mají otevřeno dlouho do noci, někdy až do 23 hodin. Velká obchodní centra a obchodní domy mají nepřerušovanou otevírací dobu od 10 do 21 hodin, případně do 22 hodin. Velké komerční plochy také otevírají určitý počet nedělí v roce (12). Po zavíracích hodinách lze nakoupit u čerpacích stanic, které jsou vybaveny malými obchody.

Pošty: Ve Španělsku je více než 6 000 pošt, které se nacházejí ve městech, na nádražích, na letištích i v přístavech. Ve všech městech jsou na ulicích instalované poštovní schránky, kde je možné zanechat korespondenci k odeslání. Na každé poště lze i přijímat zásilky, pokud si zde turista otevře na své jméno poštovní schránku (Apartado Postal). Také je možné z pošt zasílat peněžní částky, přijímat balíčky i další typy zásilek, telefonovat a faxovat.

Telefony: Telekomunikační síť obsluhuje celou zemi. Ve všech větších městech se nacházejí veřejné telefonní hovorny v kancelářích telekomunikační společnosti (Compaňía Telefónica) a prakticky všude jsou veřejné telefonní kabiny, z nichž lze uskutečnit hovor do jakékoliv části světa. Telefonní automaty fungují na mince nebo na magnetickou kartu, kterou pořídíte mimo jiné ve stáncích s tabákem. Pokud chcete telefonovat do ciziny, je třeba nejdříve vytočit číslo 07 (mezinárodní služba) a po udání tónu vyvolat identifikační kód země a města, do kterého je hovor určen. Pak následuje číslo účastníka. Pokud si přejete volat do Španělska, připomínáme, že kód země je 34. K němu je pak nutné připojit kód provincie s vynecháním prvního čísla 9 a pak vyvolat žádané telefonní číslo účastníka. Také je důležité upozornit, že číslo na telefonní informace je 003, kde vám mohou poskytnout informace o všech národních i mezinárodních vyvolávacích kódech.

Suvenýry: Ve Španělsku mají turisté na výběr z celé řady suvenýrů. Tradiční vzpomínkou na Španělsko je keramika, stříbrné šperky a věci z kůže. Děti si vozí sladkosti, které připomínají vůni Orientu, tedy různé druhy tureckého medu a nugátu. A dospělí po návratu do vlasti často vybalují výtečná španělská vína a samozřejmě neodmyslitelnou brandy – Cardenal Mendoza, Carlos I., Lepanto nebo Osborne.

Elektřina: 220 voltů, 50 Hz, zásuvky odpovídají evropskému systému kulatých zdířek.

AKTIVITY

Kultura: Španělsko je zemí s bohatou kulturou a dlouhou uměleckou tradicí. Ve zdejší kultuře je znát vliv vábivého Orientu, vždyť muslimové dlouhá léta Pyrenejský poloostrov ovládali. Španělsko je rodištěm mnoha umělců, kteří se nesmazatelně zapsali do historie planety, stačí zmínit malíře Salvadora Dalího nebo Pabla Picassa, filmové režiséry Luise Buňuela a Carlose Sauru nebo mága architektury Antoni Gaudího. Když se zadíváme hlouběji do historie, zjistíme, že na území Španělska vyrůstali velcí umělci už před mnoha tisíciletími. Ve světoznámé jeskyni Altamiře, která je proslulá krásnými prehistorickými nástěnnými malbami, působil prastarý malíř už před 15 tisíci lety.

Španělsko je rovněž zemí působivých stavebních památek. Naleznete tu staré křesťanské stavby (katedrála v Santiagu, královský klášter San Juan de los Reyes v Toledu), honosné islámské budovy (Granada) nebo úžasné židovské čtvrti plné mystických synagog (Santa María la Blanca v Toledu, synagoga v Cordobě a další). Pokud vás unaví toulky půvabnými architektonickými skvosty, můžete zamířit do četných muzeí. Velmi známé je madridské muzeum Prado (http://museoprado.mcu.es) plné vzácných obrazů, Národní archeologické muzeum v Madridu (www.man.es), Picassovo a Miróovo muzeum v Barceloně, Museo Thyssen Bornemisza v Madridu (www.museothyssen.org), Muzeum současného umění v Barceloně (www.macba.es), Museo Casa de la Moneda (www.fnmt.es/esp/museo) a další. Toužíte-li po netradičních expozicích, můžete navštívit například barcelonské Muzeum pohřebních vozů. Je sice poněkud ponuré (o to více, že se nachází v podzemí městského krematoria), ale rozhodně stojí za vidění. Dalšími netradičními expozicemi jsou barcelonské Muzeum hracích automatů nebo voňavé muzeum parfémů. Adresář muzeí ve Španělsku se nachází na adrese www.gti.ssr.upm.es/~vlmp/SPAIN.

Španělé jsou i milovníky hudby a temperamentního flamenga (www.duendeflamenco.com). Turisté proto mohou navštívit celou řadu hudebních představení, od koncertů vážné hudby po house párty v tajemných koutech měst. Ve Španělsku jsou i desítky divadel, oper, baletů a kabaretů. Jednou z nejkrásnějších operních scén je barcelonský Gran Teatre del Liceu (www.liceubarcelona.com) v srdci známé ulice Rambla. Často tu vystupují mezinárodní hvězdy. Proslavený je i koncertní sál Palau de la Música Catalana v Barceloně. Znalci ho označují za nejkrásnější na světě. Otevřen byl v roce 1908 samotným Richardem Straussem. Podrobnosti o španělské kultuře najdete na stránkách ministerstva kultury (www.mcu.es).

Festivaly a koncerty: Španělsko je zemí oslav a festivalů zasvěcených různým uměleckým projevům, od hudby, tance a divadla až po film. Ve zdejších halách si dávají dostaveníčko největší hvězdy mezinárodního hudebního, operního a nebo třeba baletního nebe. Významné hudební festivaly se konají v Madridu, Valencii, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria nebo v Santa Cruz de Tenerife, prostě po celé zemi. Největším barcelonským svátkem je Festa Major de la Mercé, tedy svátek věnovaný milosrdné matce jako patronce a ochránkyni města. Koná se v září, které je plné různých sportovních klání, průvodů masek a tanečních rejů.

Významným španělským svátek je rovněž vystoupení Národního baletu během Podzimního festivalu tance v Madridu, jakož i vystoupení, která lze shlédnout na Mezinárodních festivalech hudby a tance v Granadě a Santanderu. Nesporně zvláštní je Mezinárodní týden duchovní hudby, který se koná ve městě Cuenca. Mezinárodně známé a oblíbené jsou Jazzové festivaly, které se tradičně konají ve Vitorii, San Sebastianu, Madridu a Barceloně.

Lidové slavnosti: Nádhera, veselí a lidová představivost jsou základními charakteristikami španělských svátků. Slavnosti jsou společenskou událostí a probíhají prakticky bez přestávky jedna za druhou. Přesunují se vždy z jedné oblasti do druhé, takže budete mít vždy možnost zúčastnit se některé z těchto magických situací, které svým rytmem narušují pravidelnou každodennost života. Krásné zážitky skýtá návštěva karnevalů, které propukají vždy v únoru, takže se jedná o první oslavy v roce. Rej masek a převleků, obrů a čertů dodává kolorit těmto oblíbeným oslavám. Karneval v městečku Lanz v Navaře je známý mytologickými postavami Ziripota a Zaldica, které vypovídají o tisícileté tradici těchto svátků. Během karnevalu ve Villanueva de la Jara (Cáceres) zase dochází k upálení panáka Pero-Palo. V Tenerife a Las Palmas na Gran Canaria můžete zažít skutečně velkolepé a výpravné oslavy blížící se charakterem známému karnevalu v Rio de Janeiru, plnému rytmu, barevnosti a smyslu pro krásu. Ve Valencii se v březnu konají známé fallas, tedy oslavy plné ohně a střelného prachu.

Zapomenout nesmíme ani četné náboženské poutě a procesí. Zřejmě nejznámější je procesí na počest Panny Marie (Virgen de Rocío) v Almonte, provincii Huelva, u Národního parku Doňana. V létě, kdy do Španělska míří nejvíce českých turistů, se rovněž koná celá řada festivalů. V červenci se slaví v Pamploně, kde se konají známé Sanfermines s mohutnou účastí, veselím a hlavně běháním za divokými býky, kteří jsou vypuštěni po určených trasách městem.

Veletrhy a kongresy: Počet návštěvníků různých kongresů a veletrhů je ve Španělsku jeden z nejvyšších na světě. Tyto akce se většinou konají v Madridu a Barceloně. Madrid disponuje třemi hlavními zařízeními – Kongresovým a výstavním palácem, původním výstavištěm v Casa de Campo a zbrusu nový rozlehlým areálem Parkem Juana Carlose I. Mimo jiné se tu každoročně koná Mezinárodní výstava cestovního ruchu FITUR, druhá nejvýznamnější svého druhu na světě. V Barceloně je výstaviště umístěné na Montjuich a město disponuje rovněž velkým Kongresovým palácem.

Dalšími městy, v nichž se konají kongresy a výstavy, jsou Toremolinos (Málaga), Palma de Mallorca, Murcia, Valencie, Zaragoza, Sevilla a Cordoba. I v jiných městech však narazíte na vyhovující zařízení. Všechna kongresová a výstavní města jsou sdružena v organizaci Spain Convention Bureau za účelem koordinace aktivit a společné nabídky poskytovaných služeb do zahraničí.

Svátky a dny pracovního klidu: 1. leden – Nový rok (Ano Nuevo), 6. leden – Tří králů (Reyes Magos), 19. březen – sv. Josefa (San José), Velký pátek (Viernes Santo), 1. květen – Svátek práce (Día del Trabajo), květen/červen – Boží tělo (Corpus Christi), 29. červen – Petra a Pavla (San Pedro y San Pablo), 25. červenec – sv. Jakuba (Santiago, patron země), 15. srpen – Nanebevzetí P. Marie (Asunción), 12. říjen – výroční den objevení Ameriky (1492, Día de la Hispanidad), 1. listopad – Všech svatých (Todos los Santos), 8. prosinec – Neposkvrněné početí P. Marie (Inmaculada Concepsión), 25. prosinec – Hod boží (Navidad).

Zábava: Španělsko má zaslouženou pověst země, kde se lidé rádi baví. Kina, divadla, koncertní sály a výstavní síně nabízejí návštěvníkům bohatý výběr kulturní nabídky. Salas de fiesta (zábavní podniky elegantnějšího typu) nabízejí rovněž rozličnou zábavu. Pokud budete chtít posedět v kině, pamatujte na to, že jen málokde vysílají v angličtině. Noc má ve Španělsku zvláštní půvab, zvláště pak od čtvrtka do neděle. Hospůdky, bary a diskotéky bývají otevřené do 3 nebo 4 hodiny ranní a ve velkých městech (Madrid, Barcelona), najdete hodně podniků otevřených až do svítání. Stránky klubové scény ve Španělsku najdete na této adrese: www.clubbingspain.com.

Také sázky a hry jsou ve Španělsku velmi populární, od různých číselných loterií přes sazky, sportky a pravidelná slosování losů a kuponů. Binga jsou běžná ve větších i menších městech. Kasina nabízejí několik možností her (poker, black, jack, kostky). V současné době najdete kasina v Adeje a Puerto de la Cruz (Tenerife), Alfajarín (Zaragoza), Benalmádena (Málaga), Boecillo (Valladolid), Calviá (Mallorca), El Puerto de Santa Maria (Cádiz), Ibiza (Ibiza), La Toja (Pontevedra), Lloret de Mar a Peralada (Girona), Marbella (Málaga), Murcia a La manga del Mar Menor (Murcia), Puzol (Valencia), San Pedro de Ribas (Barcelona), Santa Catalina a San Augustín (Gran Canaria), Torrelodones (Madrid) a Villajoyosa (Alicante).

Korida: Tradiční zábavou Španělska je korida neboli býčí zápasy, které ale pro většinu turistů představuje krutou podívanou, utrpení a smrt zvířete. Španělé koridu chápou jinak. I malé děti vědí, že smrtí v aréně je býku vzdávána pocta a možnost zemřít jako hrdina. Býčí zápasy mají jasná, pevně stanovená pravidla. Nejdříve do arény vběhne býk, později na kolbiště vstupují členové matadorova týmu s červenožlutými pláštíky (muletami) a začínají předvádět taneční pohyby (veroniky). Po nich vjíždějí do arény pikadoři na koních, každý s ostrým kopí v ruce. Jejich úkolem je býka vyprovokovat k daleko větší aktivitě. Toho docilují vbodáváním kopí do hřbetu. Totéž činí i bandelieros, kteří zapichují býkovi do stejného místa ozdobné hůlky s ostrými konci. Když je býk řádně rozlícený, začíná závěrečná část zápasu. Do arény vstupuje matador s červenou muletou. Provokuje a vybízí býka k útoku, aby pak na poslední chvíli unikl z dosahu jeho ostrých rohů. Vteřinou pravdy a pravým vyvrcholením koridy je okamžik, kdy matador uchopí zahnutý meč a za naprostého ticha se jej pokusí vbodnout býkovi do malého místa na hřbetu tak, aby proťal jeho míchu. Pokud se to nezdaří, je býk rychle usmrcen vbodnutím nože do míchy hned za hlavou. Pokud máte zájem navštívit koridu, pak se informujte na přesné místo konání v turistických kancelářích. V letní sezóně jsou totiž býčí zápasy na denním pořádku. Několik zajímavých informací o koridě ve Španělsku najdete na adrese www.andalucia.com/bullfight/home.htm.

Pěší turistika a sportování v přírodě: Španělská příroda a velký počet národních parků láká do země tisíce turistů. Jedním z nejkrásnějších národních parků je Picos de Europa, který se rozprostírá na ploše 64 tisíc hektarů mezi autonomními regiony Asturska, Kantabrie, Kastilie a Leonu. Je pokryt bukovými, dubovými a břízovými lesy a žijí v něm stáda daňků. Dalším známým parkem je Tablas de Daimiel, který láká především milovníky ptactva. Do seznamu UNESCO byl zapsán národní park Doňana na březích řeky Guadalquivir. Je zajímavou směsí bažin, močálů a mokřadů, v nichž žijí vzácní ptáci i vodní živočichové. Krásnou španělskou přírodou i národními parky přitom vedou četné turistické stezky, po nichž je možné obdivovat úžasné scenérie pěšky i na kole. Často na nich uvidíte i stopy koňských kopyt, protože jízda na koni je ve Španělsku velmi oblíbená. Bližší podrobnosti zjistíte u španělské federace horské turistiky, tel: (97) 445 14 38.

Horské výstupy, sjezdy řek a kanoistika jsou rovněž fascinující a dobrodružné sporty, k nimž se dnes řadí mnohé druhy sportovního létání. Ty je možné provozovat ve více než 50 aeroklubech. Všechny tyto sporty mají ve Španělsku vhodné klimatické podmínky.

Vodní sporty: Španělské pobřeží o celkové délce více než 4000 kilometrů je jedinečným souborem tří typů pobřeží. Na východě a jihu omývá úchvatné pláže Středozemní moře, na severu moře Kantabrijské a na západě a jihu Atlantický oceán. Příznivé podnebí s teplotami mezi 18 a 30 °C a zhruba 300 slunečnými dny v roce jsou tím hlavním důvodem, proč španělské pláže přijímají každým rokem miliony turistů. Podrobnosti o španělských plážích najdete na adrese www.surfsun.com.

Velmi oblíbené jsou všelijaké vodní radovánky – rybaření, plavba na plachetnicích nebo třeba windsurfing (www.windsurfesp.com), který našel v lokalitě Tarifa jedno z nejznámějších míst na světě. Více než stovka námořních klubů a právě tolik sportovních přístavů se nacházejí na celém dlouhém pobřeží Španělska. Rybolov tuňáka a žraloka v afrických vodách je velmi lákavý, právě tak oblíbený je i rybolov lososa, pstruha, sumce a jiných druhů ryb. Katalánské ostrovy Medas, Baleáry a samozřejmě také Kanárské ostrovy jsou pravým rájem pro potápěče. Tento sport nachází ve španělských vodách obzvláště příznivé podmínky, díky množství světla a teplotě moře.

Lov: Od podzimu do jara jsou španělské revíry plné lovců usilujících o své trofeje. Z lovu na vysokou zvěř převažuje jelen, srna, daněk, muflon, koza hispánská a divočák. Z drobné zvěře pak divoký králík, koroptev, křepelka, kachna, divoký holub a další. Kontaktní telefon na španělskou loveckou federaci je (91) 553 90 17.

Golf: Ve Španělsku se nachází 180 golfových hřišť, většinou s 18 jamkami. Milovníci golfu si přitom přijdou na své po celý rok. Tato hřiště nabízejí celkem půl milionu hodin hry ročně. Většina golfových hřišť je moderního stylu, leží v krásném prostředí a jsou perfektně vybavené. Disponují i zkušenými profesory a doplňkovými službami (fitness, bazény, sauny apod.). Více než 300 slunečných dnů v roce pak znamená, že Španělsko je skutečným rájem pro milovníky tohoto sportu. Kontaktní telefon na španělskou federaci golfu je (91) 555 26 82. Bližší informace najdete i na adrese www.spanishgolf.com.

Tenis: Stovky klubů a tisíce tenisových hřišť pokrývají celé španělské území. Antukové kurty (španělská specialita, která dovedla španělské tenisty na nejvyšší příčky světových žebříčků výkonnosti) se nalézají prakticky ve všech hotelích. Běžně se organizují turnaje mezi hosty a k dispozici jsou zkušení profesoři. Kontaktní telefon španělské tenisové federace je (93) 201 08 44.

Lyžování: Od pohoří Picos de Europa na severu až po andaluskou Sierra Nevada, všude se nacházejí střediska zimních sportů, která jsou perfektně vybavena jak po technické, tak hotelové stránce. Škála nabídek a cen je široká, což umožnilo velký nárůst obliby těchto zimních sportů. Kontaktní telefon španělské federace zimních sportů je (91) 344 09 44.

Kolektivní sporty: Sporty jako fotbal, košíková a házená jsou ve Španělsku na velmi vysoké úrovni. Existuje tu velké množství klubů a soutěží, které se věnují těmto sportům. Návštěva zápasů nebo turnajů je mnohdy životním zážitkem, stačí vzpomenout bouřlivá utkání slavného fotbalového velkoklubu FC Barcelona (www.fcbarcelona.com). Také volejbal, vodní pólo, plavání nebo atletika jsou ve Španělsku na vysoké úrovni. Každoročně se pořádají velké mezinárodní soutěže, závody nebo sportovní mítinky, Španělsko bylo také hostitelskou zemí Olympijských her v Barceloně roku 1992 a Mistrovství světa v lyžování roku 1996 v Sierra Nevadě (Granada). Španělští sportovci se dnes prosazují, ať kolektivně nebo individuálně, v celé řadě disciplín. Dokonce i v takových, ve kterých byste to ale vůbec nepředpokládali, například v kriketu (www.cricketinspain.com).

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Barcelona

Dvoumilionové druhé největší město Španělska a zároveň jednička Katalánska. Významné obchodní, průmyslové a kulturní centrum zažilo největší slávu ve středověku, kdy bylo důležitým přístavem, odkud vyplouvaly obchodní lodě na trasy po celém Středomoří. Význam města nepoklesl ani v temných válečných dobách. Na přelomu 19. a 20. století se tu velmi rozmohl průmysl. Právě v těchto dobách Barcelona nejvíce zbohatla.

Zřejmě nejznámější stavbou Barcelony je slavná Sagrada Familia neboli Chrám Svaté rodiny, který navrhl slavný architekt Antonio Gaudí. První práce na monumentálním díle, jenž snad vůbec nejde vyfotografovat vcelku, začaly už v roce 1884 a trvají dodnes. Jedinečná stavba přitom nebude ještě dlouho dokončena. Každá ze střapatých věží má úplně jinou podobu, jednotlivé reliéfy se od sebe liší. Její vyznění je však důstojné a krásné.

Významným místem Barcelony je také Katalánské náměstí, jedno z nejromantičtějších v celé Evropě. Jako nohy obrovského pavouka se odtud rozbíhají jednotlivé úzké uličky k malým románským kostelíkům i výstavním měšťanským domům. V nejvyšším místě starého města vedou ke gotické katedrále Santa Eulalia, která pochází už z 12. století. Okolo se rozprostírají nejstarší čtvrti Barcelony s úchvatnými domy, biskupským palácem, královským palácem a dalšími impozantními stavbami. Cestovatelé najdou v Barceloně ještě například obrovský železný sloup se sochou objevitele Kryštofa Kolumba a replikou jeho lodě Santa Maria v nedalekém přístavu, areál Španělské vesnice, která poskytuje krásný obrázek o tom, jak vypadalo Španělsko v minulých staletích, a samozřejmě četná muzea. K nejnavštěvovanějším patří muzeum malíře Pabla Picasa a Joana Miróa, scénografické muzeum v paláci de la Virreina původně postaveném pro peruánskou místokrálovnu nebo Museo Marés se sbírkou skulptur z 12. až 18. století.

Granada

Krásné město věky věků zalité sluncem. Už ve 14. století bylo metropolí arabského království Nazarí a jako poslední maurská kolonie odolávalo tlaku katolických králů. Hrdé arabské město se křesťanským vládcům poklonilo až na samém konci 15. století. Nejpůvabnější stavbou je červená Alhambra, u níž proto strávíme nejvíce času. Její stavba začala v polovině 13. století s jediným cílem – vytvořit z Alhambry důstojné sídlo maurských králů a zároveň rezidenci, kterou půjde velmi lehce ubránit. Už zvenčí upoutává Alhambra zajímavou architekturou, ale pravé skvosty skrývá až za svými zdmi. Vysoké hradby, cimbuří a obranné věže, to je venkovní podoba. Komplex zahradních budov, paláců, zdobených domů, to je vnitřek čarokrásné stavby, v níž nechybí fontány, potoky a jezírka se vzácnými druhy rostlin. Bohatě dekorované dveře i okna jsou součástí snad každého místa Alhambry. Už názvy jednotlivých součástí palácového komplexu jitří cestovatelskou fantazii. Myrtový dvůr věčně voní myrtou. Lví dvůr kryje kašnu se lvími reliéfy. Sál vyslanců vyráží dech bohatou výzdobou, vždyť se tu přijímali vyslanci těch nejmocnějších říší. Granada ale nabízí také další významné památky, například neméně honosný letní palác králů Generalife, původně spojený s Alhambrou krytou cestou. Stejně jako v Alhambře byl i tady při stavbě kladen obrovský důraz na bohatou výzdobu, hodnou panovníků, kteří tu trávili svůj drahocenný čas.

Madrid

Není jen metropolí Španělska, ale odedávna i jednou z nejmenších autonomních republik. Hrdý Madrid je nejvýše položeným hlavním městem v Evropě a patří mu primát nejdůležitějšího obchodního, politického i společenského centra země. V ulicích to buší životem. Najdete tu také sídla nejvyšších španělských i mezinárodních institucí, banky, burzy, ale i krásné kulturní památky. Pestrá je také historie města. Území dnešního Madridu padlo už v 9. století do rukou Maurů. Koncem 11. století ho získala kastilská koruna a muslimské mešity byly přebudovány na katolické kostely, muslimská pevnost Alcázar pak na palác. Největší úpadek Madrid zažil za občanské války a Francova fašistického režimu. Dnes už je opět vzkvétajícím velkoměstem s půvabnými náměstími, paláci, světoznámými malířskými díly v galerii El Prado a dalšími skvosty. Přestože je Madrid obrovský kolos, centrum lze projít snadno pěšky a po velkém Madridu se pohybovat propletencem sítě metra či autobusů.

Začneme prohlídku Madridu ve světoznámé obrazárně El Prado, která nabízí jedinečnou sbírku šesti tisíc malířských děl mistrů z celé Evropy. Na náměstí Plaza de Empeador naproti nádraží Atocha můžete navštívit další muzeum, tentokráte královny Sofie. Jedno ze tří nejdůležitějších madridských náměstí Puerta del Sol je zároveň i středem Španělska, místem, kde začíná nultý kilometr pro všechny důležité španělské silnice. Stojí tu také nenápadná socha medvěda šplhajícího na arniku, znak Madridu.

Ke třetímu nejdůležitějšímu náměstí Plaza de Espaňa určitě půjdete kolem královského paláce Palacio Real z 18. století. Pokud není zrovna přítomen král, lze si prohlédnout několik komnat a navštívit nádvoří s bronzovou jezdeckou sochou Filipa IV. Za palácem se rozprostírají velké stinné parky – Casa de Campo, park atrakcí Parque de Atracciónes a zoologická zahrada. Na severu se táhnou zahrady Jardines de Sabatini, na jihu proti královskému paláci se k obloze zvedá kupole velkého chrámu San Francisco z 18. století.

Další madridský park Parque del Retiro se nachází za Pradem vedle botanické zahrady. Uvnitř v palácích Palacio de Cristal a Palacio de Velázquez bývají různé výstavy. Galerií je i Klášter vtělení (Convento de la Encanación) z počátku 17. století, v němž jsou umístěna díla malířů madridské školy 17. století. a řada soch významných mistrů. Klášter bosých karmelitánek (Convento de Descalzas Reales) z 16. století je muzeem obrazů a tapiserií. Madrid je sídlem řady dalších muzeí, z nichž zmiňme výčtem alespoň muzeum krásných umění Královské akademie, muzeum královských kočárů, muzeum numismatiky a hudby, muzeum španělského folklóru, muzeum voskových figurín, muzeum současného umění, archeologické muzeum nebo muzeum býčích zápasů.

Santiago de Compostela

Významné španělské město na hlavní silnici z La Coruni do Viga. Santiago de Compostela je známé jako poslední zastávka na legendární cestě lodi poutníků Camino de Santiago – Cesta sv. Jakuba. Dnes je součástí světového dědictví pod ochranou UNESCO a jedním z turisticky nejvíce navštěvovaných míst Španělska, když sem každoročně míří tisíce turistů lačnících po shlédnutí desítek památek. Santiago de Compostela je údajně pojmenováno po sv. Jakubovi, který je tu prý pohřben. Rok 1999 byl pro město jubilejním rokem, což byla také příležitost pro rozsáhlé rekonstrukce některých památek, které doprovázely divadelní, hudební a taneční festivaly. Také rok 2000 byl pro město velice důležitý, protože bylo stejně jako Praha vyhlášeno Evropským městem kultury. Dnes žije bohatým společenským a studentským životem, protože se tady nachází renomovaná univerzita s vysokým počtem studentů, kteří tak dávají Santiagu de Compostela neustále mladistvou a trochu darebáckou atmosféru. Ta panuje i ve zdejších barech a restauracích, vyhlášených výbornou kuchyní. Často tady uslyšíte, že nikde na světě neochutnáte lepší jídla z darů moře než právě v Santiagu de Compostela.

První z mnoha zajímavostí je náměstí La Plaza del Obradoiro. V překladu znamená cosi jako Práce zlata. Skutečně, ve žhavém španělském slunci náměstí září, až oči přecházejí. Výstavba zdejší katedrály začala v 11. století, kdy město nejvíce vzkvétalo. Dalším nádherným dokladem této doby je kaple Capilla del Salvator. Krásné jsou také věže Torre de las Campanas a Torre de la Carraca.

Název dalšího náměstí Plaza de las Platerias je odvozen od desítek krámků se stříbrem, které se dodnes nacházejí v podloubích měšťanských domů. Z náměstí je krásný výhled na gotický portál katedrály a průčelí, které si uchovalo gotický styl. Klášter San Pelayo de Antealtares s prostým průčelím z mramoru je jednou z nejstarších budov Santiaga. Pochází už z počátků 11. století a podle historických pramenů tu jsou uloženy ostatky apoštola Jakuba.

Monumentální klášter San Martin Pinario z 16. století je jedním z nejpůsobivějších příkladů barokního stylu. Byl postaven nad starým románským kostelem, který kdysi býval důležitým centrem víry. Legenda praví, že Convento de San Francisco založil sv. František, jemuž Bůh ve zjevení poradil koupit půdu od řádových bratří za symbolickou cenu jednoho koše ryb a na tomto místě vystavět klášter za peníze, které najde v kašně. Jak pravil, tak se i stalo. Dnes se však na tomto místě nacházejí jen zbytky z původního kláštera, většina budov byla postavena až v 17. století.

Sevilla

Nejdůležitější město provincie Andalusie je čtvrtým největším městem Španělska a podle mnohých turistů také tím nejkrásnějším. Prosluněné bílé domky, rozkvetlé zahrady, ženy se šátky a vějíři, bary a hospůdky s tradiční hudbou, to vše je Sevilla. Historie města je podobná historii celé Andalusie, kam přišli arabští Maurové už v 8. století, aby se tu uchytili na dlouhých šest staletí. Není divu, že architektura Sevilly i krev jejích obyvatel je dlouholetou maurskou přítomností poznamenána.

Nejvýznamnější stavbou pyšné Sevilly je věž Giralda nad řekou Guadalquivir, památka na časy Maurů. Je vysoká bezmála jedno sto metrů a vystoupat se dá až na její ochoz, z něhož je nezapomenutelný výhled do okolí. Další významnou stavbou je třetí největší katedrála světa z 15. století. Stavba této impozantní budovy trvala rovných 120 let. Právě tady sní věčný sen slavný mořeplavec Kryštof Kolumbus, o jehož hrob tu pečují s nebývalou láskou a péčí. V těsném sousedství katedrály se pak nalézá pohádkový háj pomerančovníků, jejichž vůně je pro Sevillu typická. V jednom z hájů leží také královská rezidence Alcázar. Okolí této působivé stavby je plné křivolakých úzkých uliček a malých dvorků s nízkými, něžnými domky. Srdce romantikovo tady určitě zaplesá.

Oficiální název: Španělské království

Rozloha: 504 780 km2

Počet obyvatel: 39 200 000

Hlavní město: Madrid – 3 225 000

Úřední jazyk: kastilská španělština, katalánština, galicijština, baskičtina

Náboženství: katolické 99 %, ostatní 1 %

Měna: 1 euro (€) = 100 centů

Státní zřízení: konstituční monarchie

Nejvyšší hora: Pico de Teide (3 718 m), Mulhacén (3 482 m)

Nejdůležitější vodstva: Ebro, Tajo

Gramotnost: 99 %

Datum vytvoření: 1492

Správní členění: 17 autonomních regionů

Členství: OSN, NATO, OECD, EU

Čas: stejný jako u nás (GMT + 1)