Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ostrovní stát u západního pobřeží Evropy se pyšní dlouhou a bohatou historií. Bývaly doby, kdy byla Velká Británie vůdčí silou kontinentu, ale historikové vědí i o časech, kdy se tady proháněli nájezdníci a ostrovy byly pouhou kolonií. To byl případ i starověké Británie, kterou sice obsadili Keltové, ale od 1. století tvořila součást Římské říše jako provincie Britania. Alespoň částečnou samostatnost si v té době uchovaly některé oblasti Skotska, především severní regiony.

Později se na území dnešní Velké Británie začaly dostávat germánské kmeny Anglů, Sasů a Jutů, které nakonec vytlačily na začátku 5. století Římskou říši a založily sedm nezávislých království (Wessex, Sussex, Essex, East Anglia, Northumbria, Mercia a Kent). Ve zbývajících částech ostrovů vládli i nadále Keltové.

V 9. století dobyli východní části ostrovů Dánové, ale poté byli na hlavu poraženi vojsky Alfréda Velikého, který vzápětí vyhlásil tzv. Anglosaské království. Nezávislost však netrvala dlouho, protože v letech 1017 až 1042 padlo království do tenat Dánů. V polovině 11. století se na území Velké Británie vylodili Normané pod velením Viléma Dobyvatele, kteří si britské území rychle podmanili. V následujících staletích byly k Anglii připojeny i další území – v roce 1284 Wales a v roce 1541 Irsko. Nejdéle odolávalo Skotsko plné hrdých skotských horalů. V roce 1603 však uzavřelo smlouvu o personální unii a v roce 1707 bylo spojení potvrzeno vyhlášením Velké Británie.

Středověká Velká Británie byla známá expanzivní politikou, kdy britští panovníci pořádali četné válečné výpravy do Evropy, především do Francie. Dlouhá léta výbojů ukončila až tzv. Stoletá válka s Francií, kterou Britové prohráli. Kormidlo expanzivní politiky proto obrátili k zámoří, kde zaznamenali značné územní zisky.

V 17. století proběhla ve Velké Británii vlna revolucí, které v důsledku znamenaly uvolnění tvrdých feudálních vztahů a nastolení základů demokracie. V následujících staletích Britové upevnili svou námořní moc, dostali se do čela dění v Evropě a vybudovali obrovskou koloniální říši, do které mimo jiné patřila Indie, některé oblasti v Severní Americe, velká část Afriky a území v Tichomoří. Prvořadou světovou velmocí byla Velká Británie i na začátku 20. století, ale pak se situace začala obracet. Osamostatnila se část Irska a Britové přišli i o některé zámořské državy. První světovou válku přečkaly Britské ostrovy relativně v poklidu, ale druhá světová válka znamenala pro Velkou Británii značné materiální i lidské ztráty. Byla sice jednou z vítězných mocností, ale po válce přišla o většinu kolonií, které jsou dnes s Velkou Británií spojené pouze formálně – ve formě Commonwealthu, jehož oficiální hlavou je britská královna a sdružuje kolem 50 států, mimo jiné Austrálii a Kanadu.

PODNEBÍ

Klimatické podmínky: Když se řekne počasí ve Velké Británii, vybaví se většině z nás déšť a mlha. Je pravda, že sychravé počasí je do jisté míry pro Britské ostrovy charakteristické, ale neznamená to, že by tu pouze pršelo. Bývají tu i velmi horké a slunečné dny. Podnebí Velké Británie je mírné, díky němuž jsou zimy zpravidla chladné a vlhké, během dne se teplota pohybuje kolem bodu mrazu a večer a zejména v noci bývají mrazy silnější. Nejchladnějšími a nejvlhčími měsíci jsou listopad, prosinec a leden, kdy teploty klesají i pod – 5 °C.

Letní počasí ve Velké Británii sice láká obléknout si tričko a šortky, ale nedoporučujeme to. V létě je totiž počasí proměnlivé a někdy až nevyzpytatelné. Proto se na cestu vybavte také teplejším oblečením, které přijde vhod zejména večer. Léto zde trvá od začátku června až do konce srpna. Tři letní měsíce jsou jednoznačně nejteplejším obdobím v roce, teploty dosahují až 25 °C. Jaro a podzim jsou velmi nepředvídatelné. V tomto období teploty velice kolísají, proto dbejte předpovědi počasí. Informace o aktuálním počasí hledejte na více internetových adresách. Na www.itv-weather.co.uk najdete kromě aktuálních klimatických podmínek také předpověď počasí až na pět dnů dopředu. Na adrese www.maalla.co.uk/uk-weather se nachází předpověď počasí podle regionů. A konečně na www.bbc.co.uk/weather naleznete předpověď z dílny televize BBC.

Nejlepší doba návštěvy: Vzhledem k místnímu klimatu je nejvhodnější dobou pro návštěvu země období od dubna do září, kdy vládne příjemně teplé počasí a většina pamětihodností má otevřeno. Vrcholem turistické sezóny jsou měsíce červenec a srpen. V této době jsou veškeré památky nacpané k prasknutí, problém může být i se zajištěním ubytování. Tato skutečnost se přitom netýká jen známých turistických měst, ale i pobřeží a národních parků. Naopak úplně nejhoršími měsíci pro návštěvu jsou listopad, prosinec, leden a únor, kdy vládne nepříjemně studené počasí, na brány památek budete bušit marně a dny jsou zatraceně krátké.

VSTUPNÍ PODMÍNKY

Doklady: Nutný je cestovní pas, jehož platnost přesahuje o 6 měsíců dobu předpokládaného pobytu. Řidiči osobních automobilů potřebují český nebo mezinárodní řidičský průkaz (jsou použitelné v Británii po dobu maximálně jednoho roku, poté je potřeba získat britský řidičský průkaz). Nutné jsou doklady od vozu, zelená karta a označení CZ na vnějšku vozu. V případě cesty vypůjčeným vozem je zapotřebí písemný a notářsky ověřený souhlas majitele vozidla, samozřejmě v angličtině.

Vízová povinnost: Mezi Velkou Británií a Českou republikou platí dohoda o bezvízovém styku při pobytu nepřesahujícím 180 dní, a to jen pro turistické cesty. Vzhledem k současné britské pasové a celní politice se doporučuje náležité finanční vybavení, přibližně 30 GBP na osobu a den (studenti, u kterých se nepředpokládá ubytování v hotelích, by měli mít přibližně 10 GBP na osobu a den). V případě cesty za příbuznými či známými je vhodné mít sebou zvací dopis obsahující jejich adresu a telefon za účelem ověření pravosti tohoto dokladu. Počítejte s tím, že britské úřady mají právo turistu na území Velké Británie nevpustit.

Základní celní předpisy: Celní předpisy jsou obdobné jako v dalších státech EU. Existují limity pro dovoz alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

Ostatní předpisy: Přihlašovací povinnost pro české turisty ve Velké Británii neexistuje.

NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní situace: Ve Velké Británii, především na venkově, je velmi dobrá bezpečnostní situace. V některých londýnských čtvrtích, zejména v East End a v přistěhovaleckých oblastech, je však třeba mít se na pozoru i přes den, ve čtvrti Soho navečer a v noci. Nejčastějším rizikem pro turisty jsou kapesní krádeže peněz a dokladů, krádeže zavazadel a vloupání do motorových vozidel. Téměř každý rok je britskými bezpečnostními orgány zadrženo několik českých turistů cestujících s kapesnými noži či plynovými spreji. Držení těchto předmětů je přísně postihováno.

Drogová kriminalita: Dovoz omamných a psychotropních látek do Velké Británie je upraven zákonem o celnictví z roku 1979 a jeho postih je velmi přísný. Například za dovoz tzv. tvrdých drog je možné podle množství a závažnosti případu uložit trest odnětí svobody až na doživotí (podle současné praxe se ukládá trest odnětí svobody až na 20 let).

DOPRAVA V ZEMI

Automobilová doprava: Řidiči osobních vozidel potřebují při cestování po Velké Británii český nebo mezinárodní řidičský průkaz (jsou použitelné v Británii po dobu jednoho roku, poté je potřeba získat britský řidičský průkaz). Nutné jsou doklady od vozu, zelená karta a označení CZ na vnějšku vozu. V případě cesty vypůjčeným automobilem je třeba písemný a notářsky ověřený souhlas majitele vozidla, samozřejmě v angličtině.

V Británii je několik půjčoven aut, jejichž ceny se pohybují od 20 liber za den, se slevami při pronájmu auta na delší dobu. Automobil si může půjčit osoba starší 21 let a některé půjčovny mohou vyžadovat mezinárodní řidičský průkaz. Pronájem vozu můžete vyřídit i po internetu, například na stránkách těchto autopůjčoven: Dollar (www.dollar.co.uk), Vauxhall Car Rental (www.vauxhallrental.co.uk) a Express (www.express-rent-a-car.co.uk).

Řízení osobního vozidla ve Velké Británii může být problematické a pro méně zkušené řidiče dokonce nebezpečné. Důvodem je fakt, že se jezdí vlevo, přednost se dává zleva a předjíždí se vpravo. Nejvyšší povolená rychlost v obci je 48 km/h (pokud není určeno jinak), na ostatních silnicích 96 km/h a 81 km/h pro auta s přívěsem nebo karavanem, na dálnicích 112 km/h a 96 km/h pro auta s přívěsem. V některých oblastech je nejvyšší povolená rychlost ještě nižší. Na dálnicích a hlavních silnicích nesmíte jet s přívěsem v pravém (rychlém) jízdním pruhu. Řízení pod vlivem alkoholu se trestá vysokými pokutami, maximální povolená hranice je 80 mg na 100 ml.

Silniční síť v zemi je hustá a kvalitní. Ve Velké Británii je dostatek čerpacích stanic, většina přijímá platební karty. Národním automotoklubem je RAC (Royal automobile club), který má internetovou prezentaci na adrese www.rac.co.uk. Mimo jiné tu získáte další informace o automobilové dopravě na území Velké Británie.

Autobusová doprava: Ve Velké Británii je rozvinutá a dobře fungující autobusová síť, která je využívána především pro dopravu na delší vzdálenosti. Hlavní společností, která provozuje autobusovou dopravu, je Národní Express (National Express). Bližší informace o společnosti, jejíž autobusy jsou kvalitní, přesné a rychlé, získáte na adrese www.britbus.com.

Při cestování autobusem počítejte s tím, že se ve stanicích a nádražích vyskytují zloději, kteří se specializují na nepozorné turisty. Proto si dávejte velký pozor na svá zavazadla. Vzhledem k tomu, že autobusy bývají často přeplněné, je dobré (pokud vaše cesta potrvá déle než jednu hodinu), rezervovat si jízdenku předem.

Trajektová doprava: Pravidelné trajektové linky zajišťují přepravu mezi jednotlivými částmi Velké Británie a Severním Irskem. Je třeba upozornit na to, že se nejedná právě o nejlevnější záležitost. Existuje mnoho přístavů zajišťujících spojení Anglie s ostatními ostrovy, jednotlivé operátory najdete v kapitole Doprava do země.

Železniční doprava: Cestování vlakem je velmi dobrou alternativou automobilové dopravy. Vlaky jezdí poměrně často, přesně a pokrývají většinu míst v celé Velké Británii. Jízdenku si můžete zakoupit buď přímo před jízdou nebo si ji rezervovat předem. To je vhodné především v případě, že jedete z nějaké menší stanice. Cestování vlakem je určitě i mnohem zajímavější a zábavnější než cesta autem či autobusem, protože můžete lépe sledovat fascinující britskou přírodu.

Pokud plánujete prohlídku Velké Británie vlakem, můžete procestovat více než 2.400 stanic, jimiž denně projede na 15.000 vlaků. Dálkové vlaky jezdí rychlostí kolem 225 km/h a mají vagóny první a standardní třídy. První třída je samozřejmě komfortnější, vozy mají obrovská okna a jsou dokonce vybavené klimatizací a občerstvením. Pravidelné linky protínají všechna velká města i vesnice. Podrobnosti o cestování vlakem najdete na stránkách britské železniční společnosti (www.rail.co.uk). Pokud hodláte cestovat po Severním Irsku, přijde vám vhod internetová adresa www.nirailways.co.uk. Nachází se na ní prezentace společnosti Translink. Sdružuje železnice v Severním Irsku a společnosti Ulsterbus a Citybus, které zajišťují autobusovou dopravu.

Letecká doprava: Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi jednotlivými městy je vnitrostátní letecká doprava velmi využívaná. Pravidelné linky provozuje celá řada leteckých společností, kromě British Airways (www.britishairways.com) i Buzz (www.buzzaway.com), Skotairways (www.scotairways.co.uk), Gill Airways (www.gill-airways.com), British Regional Airlines (www.british-regional.com), Air2000 (www.air2000.com), Aurigny (http://aurigny.com), Air Wales (www.air-wales.sageweb.co.uk), Eastern Airways (www.easternairways.com) a také Euroceltic Airways (www.euroceltic.com), které létají zejména do Irska. Výčet významných britských letišť naleznete v kapitole Doprava do země.

Městská doprava: Všechna britská města mají dobře fungující síť městské dopravy. Londýn, Newcastle, Liverpool a Glasgow obsluhuje metro (londýnské a glasgowské metro je velmi staré, zato v Newcastlu je podzemní dráha téměř nová). V Londýně jezdí i typické červené dvoupatrové autobusy, které se objevují snad na všech fotografiích z tohoto velkoměsta. Více o dopravě v Londýně naleznete na adrese www.londontransport.co.uk.

Příměstské části Glasgowa, Cardiffu, Manchesteru, Liverpoolu a Birminghamu jsou s centrem propojeny místními železničními linkami. V Manchesteru je zároveň moderní, velmi dobře fungující tramvajová doprava. Kromě autobusů je ve městech možné cestovat i taxíky. Jezdí dva druhy taxíky. Licencovaní taxikáři musí mít taxametr, vybírají dražší jízdné o víkendech, svátcích nebo pozdě v noci. Nelicencovaní taxíkáři jsou o něco levnější, tato služba je známá pod názvem mini-taxi (mini-cabs) a funguje pouze na telefonické zavolání.

Cyklistika: Cyklistika je skvělý způsob jak poznat mnoho britských měst. V některých jsou speciální cyklistické trasy (například v Oxfordu). Při jízdě na kole máte skvělou příležitost procestovat anglický venkov. Mezi nejoblíbenější trasy patří stezky podél kanálů, kdysi používané pro koně nesoucí zavazadla. Po celé zemi je rozeseto mnoho stezek tohoto druhu. Některé už prodělaly renovaci, aby se po nich cyklistům jezdilo příjemně a bezpečně. Za zmínku určitě stojí cyklistická stezka Kennet a Avon kanál.

Kolo si můžete také pronajmout, ceny se pohybují od 10 liber za den. Podél kanálů na vás číhá pouze jediné nebezpečí a tím je riziko popálení od kopřiv, kterých je podél těchto tras obrovské množství. Proto buďte opatrní. Více o cyklistice najdete na www.cycleweb.co.uk.

ZDRAVOTNICTVÍ

Charakteristika zdravotnictví: Lékařská péče ve Velké Británii je na velice vysoké úrovni. Lékaři jsou kvalifikovaní, nemocnice používají nejmodernější vybavení, dostupnost léků je skvělá. Značná kvalita služeb a celková cenová hladina na Britských ostrovech se odráží také v cenách lékařských výkonů, které jsou velice vysoké. Na základě dvoustranné mezinárodní smlouvy mají naštěstí čeští občané nárok na bezplatnou lékařskou péči ve Velké Británii. Zdravotnická dohoda zajišťuje zdarma veškerá neodkladná lékařská ošetření, nemocný si musí sám hradit léky, stomatologickou péči a služby optiky. Přeprava těžce nemocného do České republiky je hrazena Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Přesto vám doporučujeme kvalitní cestovní pojištění.

Léky a lékárny: Lékárny ve Velké Británii se nazývají chemist nebo pharmacy, ale označení pharmacy je přece jen nejčastější. Lékárny jsou spolehlivé s dobře vyškoleným personálem. Jsou využívány pro všechny druhy lékařských receptů vydaných kdekoliv ve Velké Británii. Samozřejmě vám neprodají léky, které vyžadují předpis. Hlavní řetězec lékáren je Boots a Lloyds, které se považují za nejkvalitnější a nejspolehlivější. Přestože jsou lékárenské služby na Britských ostrovech na vysoké úrovni, určitě není na škodu vybavit se příslušnými léky z domova. Cenová hladina léků je mnohem vyšší než v České republice.

Běžné otevírací hodiny lékáren se liší region od regionu a jejich přesné uvedení včetně adres se dozvíte ze zlatých stránek nebo z místního tisku. Některé lékárny, především v menších městech, fungují nonstop.

Další rady: Pro české turisty cestující do Velké Británie není předepsané povinné očkování. Stejně jako v každé jiné zemi se i zde mohou vyskytnout cestovní průjmy, které ale při použití běžných léků zpravidla brzy odezní. Voda je pitná, v méně obydlených oblastech raději konzumujte vodu balenou. Prodávané mléko je pasterizované, jídlo je bezpečné. V letních měsících hrozí především v zalesněných oblastech nebezpečí klíšťat, respektive klíšťové encefalitidy.

MĚNA A CENOVÝ KOŠ

Charakteristika: Měnovou jednotkou je 1 libra (GBP), která se dělí na 100 pencí. Používají se bankovky v těchto nominálních hodnotách: 5, 10, 20 a 50 liber (bankovky v hodnotě 50 liber se vyskytuje velmi zřídka). Mince jsou v hodnotách 1 libra a drobnější 1, 2, 5, 10, 20 a 50 pencí. Nenechejte se znepokojit, když pokladník napíše tužkou cosi na vaši bankovku, dělá se to proto, aby se zjistila platnost bankovky. Stejně tak by vás nemělo znepokojit, pokud v obchodě obdržíte libry skotské. To se vám stane především ve Skotku, ale poměrně časté je to také v ostatních částech Velké Británie. Platit se s nimi dá běžně. V České republice však tuto měnu nepořídíte. Proto byste si měli před odjezdem z Velké Británie pro jistotu vyměnit zbylé skotské libry za libry anglické. Skotské libry jsou totiž v českých bankách prakticky nesměnitelné. Bližší informace o britském bankovnictví a finančnictví naleznete na stránkách Bank of England (www.bankofengland.co.uk).

Směna valut: Valuty můžete vyměnit v bankách, směnárnách nebo cestovních kancelářích. K získání místní měny můžete použít i některý z mnoha bankomatů. V souvislosti s novými pravidly výměny valut se setkáte s tím, že na všech automatech musí být zobrazen směnný kurz a poplatky týkající se dané výměny. Pokud plánujete směnu valut v bance, musíte tak učinit v otvíracích hodinách, které jsou ve všední dny od 9.30 do 16.30 hodin, ale v některých bankách se mohou hodiny nepatrně lišit, záleží na pobočce. Některé banky, zejména ty, které mají své pobočky ve velkých nákupních centrech, mívají otevřeno i v sobotu a někdy dokonce i na několik hodin v neděli. O svátcích mají všechny banky zavřeno. Využít můžete služeb i těchto předních bank: Bank of Scotland (www.bankofscotland.co.uk), Bank of Northern Ireland (www.bankofireland-ni.com) a Bank of Wales (www.bankofwales.co.uk).

Pokud potřebujete vyměnit peníze v době, kdy mají banky zavřeno, můžete tak učinit v některé z mnoha cestovních kanceláří. Například Thomas Cook má více než 200 poboček po celé zemi. Rovněž je možné zavítat do klasických směnáren, které jsou umístěny ve velkých obchodních domech a ve velkých hotelech.

Cestovní šeky, platební karty: V obchodech a restauracích jsou akceptovány platební karty Acces, MasterCard, EuroCard, American Express, Diners Club a VISA, ale přesto se stále upřednostňuje placení v hotovosti. Cestovní šeky lze směnit v bankách, některých hotelech a ve směnárnách. Po celé zemi je rozmístěno nepřeberné množství automatů na výměnu peněz.

UBYTOVÁNÍ

Charakteristika ubytování: Velká Británie se těší značnému zájmu turistů z celého světa. Tomu odpovídá i široká nabídka ubytovacích subjektů. V drtivé většině se jedná o velice kvalitní objekty s vynikajícím servisem. Nejvíce ubytovacích zařízení naleznete v turisticky atraktivních místech (Londýn, Oxford, Cambridge), v nichž je naprostou nutností rezervace během letních měsíců. Hotely jsou ve Velké Británii relativně drahé, doporučujeme proto ubytování v kempech. Velmi vhodné je ubytování Bed and Breakfast, tedy nocleh v soukromí se snídaní.

Hotely: Výběr správného hotelu zásadně ovlivní vaši dovolenou, zejména z hlediska financí. Hotelové ubytování ve Velké Británii má v současné době tendenci k rozmachu luxusnějšího ubytování ve velkých městech, zvláště v Londýně. Většina městských hotelů nabízí ubytování se snídaní, v menší míře ještě s jedním jídlem navíc. Nocovat přitom můžete v hotelech všech mezinárodních značek i v rodinných hotelech, které mají více individuální, osobnější přístup. Nejpůvabnější městské hotely najdete vždy nedaleko hlavního centra města.

Venkovské hotely bývají převážně menší s osobitým přístupem. Nabízejí lákavou kombinaci vysokého standardu služeb a skvělého jídla v malebných venkovských staveních. Součástí nabídky je často možnost sportovního vyžití a relaxace. Motely jsou umístěny podél silnic a nabízejí skromnější ubytování za přijatelné ceny. Ne všude je v nabídce zahrnuta strava.

Při hledání vhodného hotelu můžete využít služeb organizace British Hospitality Association, Queen’s House, 55-56 Lincolns Inn Fields, London WC2A 3BH, tel: (020) 7404 7744, fax: (020) 7404 7799, e-mail: bha@bha.org.uk. K dispozici máte rovněž internetové stránky této organizace (www.bha-online.org.uk) či specializované internetové vyhledávače www.british-hotels.com, www.britanniahotels.com a www.accommodation.com.

Bed & Breakfast: Nápis Bed and Breakfast označuje malé rodinné penzióny nebo ubytování v soukromí. Tento způsob ubytování najdete na každém kroku. Bed and Breakfast hostům nabízí zajímavou zkušenost, protože jsou každé ráno vítáni stejnými osobami a k snídani jim pozorní majitelé naservírují tradiční pokrmy. Je to rovněž vhodná alternativa pro případ, když jsou hotely plné. Ubytování Bed and Breakfest se rozděluje podle počtu hvězdiček, od jedné do pěti (deluxe – skvělý, highly commended – velmi dobrý, commended – dobrý, approved – ucházející).Výše cen se odvíjí od lokality a kvality služeb.

Hostely: Asociace mládežnického ubytování eviduje více než 200 mládežnických hostelů po celé Velké Británii. Většina hostelů je na velmi dobré úrovni, mnohdy srovnatelné s luxusním vybavením hotelů. Hostely lze rozdělit do čtyř kategorií:

1. městské hostely, jejichž atmosféra je dosti rušná a které využívají převážně lidé na cestách,

2. větší hostely, které slouží větším skupinám lidí a často mají nabídku rozšířenou o další aktivity a vybavení,

3. hostely střední velikosti, které se nacházejí v přírodě a na pobřeží a jsou určené rodinám, skupinám a samozřejmě i jednotlivcům,

4. malé hostely umístěné na odlehlých místech.

Britské hostely provozují mezinárodní organizace i soukromníci, kteří spravují třeba jen jeden hostel. Především ve větších městech bývají hostely plné lidí, a proto doporučujeme rezervaci předem. Pro bližší údaje kontaktujte Youth Hostel Association, 8 St Stephen’s Hill, St Albans, Herts AL1 2DY, tel: (01727) 855 215, fax: 844 126, e-mail: customerservices@yha.org.uk. K dispozici máte i internetové stránky www.yha.org.uk.

Kempy: Kempink ve Velké Británii může být docela zábavný a určitě se vám vyplatí. V zemi je velký počet kempů, z nichž většina je v zimě uzavřená. Najdete zde také dostatek míst, kde si můžete potřeby ke stanování vypůjčit, ale v tom případě je lepší rezervace předem. Většina kempů povoluje také karavany. Pokud nemáte svůj, zase si jej můžete po předchozí rezervaci pronajmout. Více informací najdete na internetových stránkách www.handbooks.co.uk a nebo www.thecampingandcaravanningsite.co.uk.

STRAVOVÁNÍ

Charakteristika kuchyně: Anglická i velšská kuchyně je vynikající. Stejné slovo chvály se dá říci i o skotské kuchyni, u které vůbec neplatí, že by byla strohá a lakomá na ingredience, jako se to říká o Skotech. Ve Velké Británii najdete dostatek restaurací, které se specializují na typicky anglická jídla. Obecně vzato, sever země je zaměřen spíše na tradiční jídla, a to za nižší ceny než na jihu. Každý region má samozřejmě vlastní speciality a odlišnosti, ale všude se setkáte s pravým anglickým rostbífem, zvěřinou, skopovým masem a s mnoha druhy ryb. Británie je také domovem pudinků, které však chutnají úplně jinak než naše české pudinky. Zvláštností je například “skvrnitý” pudink s rybízem a rozinkami, švestkový pudink nebo syllabub (středověký pokrm z dvojitého krému, bílého vína a citrónové šťávy). I v pekařských výrobcích existuje řada druhů. Ze severu Anglie a Skotska například pocházejí palačinky, ale ochutnat můžete i skotské černé buchty, ovocné koláče, pečivo z lístkového těsta plněné marmeládou a několik druhů chleba. Pro gurmány, kteří chtějí vyzkoušet od každého kousku trochu, je nejlepší příležitostí Londýn a větší města, v nichž mají možnost okusit všechny druhy regionálních jídel i kuchyni mezinárodní, které ve Velké Británii kraluje indická a čínská.

Britské ostrovy jsou rovněž rájem sýrů. Nejznámější anglické sýry jsou Cheddar (Čedar) a Stilton, se kterými se setkáte v každé restauraci. Podrobnosti o britské kuchyni naleznete na internetové adrese www.britainexpress.com, na které se nachází mnoho zajímavých odkazů a informací o turistice ve Velké Británii včetně receptů na některá oblíbená jídla.

Nápoje: Oblíbeným pitím Britů jsou alkoholické nápoje, které se podávají osobám starším 18 let. Děti do 16 let do hospody nesmí ani vstoupit. Britské hospody a hospůdky najdete doslova na každém kroku a i ta nejzapadlejší vesnička v zemi má nejméně jednu hospodu, pardon pub. Pokud narazíte na hospodu s označení free house, můžete vsadit na to, že tu čepují nejméně dva druhy piva různých značek. Obvyklé je, že si můžete vybrat až z osmi druhů čepovaných piv a z několika desítek druhů lahvových či plechovkových piv. Populární je světlé hořké pivo, ale také těžké smetanově hebké černé pivo (Guiness), zvláštní druh slabého piva a světlé hnědé pivo.

Zajímavostí britských pubů je to, že jsou bez obsluhy. Pro každé pivo, pro každý drink si zákazník musí přijít k baru. Ostřílení ochmelkové proto tvrdí, že výhodnější a rychlejší je posadit se přímo k baru, takříkajíc ke zdroji. S trochou nadsázky – v britských hospodách to vypadá, že ostříleným ochmelkou je tady každý, a proto se u baru v každou denní i noční dobu tísní davy žíznivců, kteří se navzájem překřikují stejně vehementně jako makléři na londýnské burze.

Ve větších městech jsou v současnosti velmi často navštěvované vinné a koktejlové bary, které ve večerních hodinách nabízejí tzv. šťastnou hodinku (Happy Hour), kdy jsou nápoje podávány za snížené ceny. Otevírací hodiny pubů i barů se velmi liší, především v centrech měst, ale běžně je otevřeno od 11 do 23 hodin, v neděli od 12 do 22.30 hodin. Zavírací doba se přísně dodržuje, takže po ní už není v baru ani noha. Průvodce puby ve Velké Británii se nachází na adrese www.pubworld.co.uk.

Populárním pitím Britů je i tvrdý alkohol, kterému kraluje whisky. Oblíbená je skotská, ale i irská whisky. Pokud zrovna nejste milovníky tohoto moku, můžete si objednat například gin. Známou značkou je Beefeater (www.beefeater.com). Světově proslulý anglický čaj je stále podáván v čajovnách, především pak v regionech na jižním pobřeží. Součástí čaje je obvykle čajový koláček, džem, máslo a krém. Vyhledávaným horkým nápojem je i káva. A pokud se chcete osvěžit studeným nápojem, zvolte limonádu (například zázvorovou), ovocný džus nebo velmi chutnou pramenitou vodu.

Možnosti stravování: Posnídat, poobědvat nebo se dobře najíst před večerem můžete v celé řadě podniků, od restaurací přes bary, kavárny nebo puby. Některé bary nabízejí pouze lehké občerstvení. Stravovat se lze i ve fast-foodech, ale pro našince je nejvhodnější a nejlevnější nakupovat potraviny v supermarketech. Jinou variantou levného stravování je možnost využít hromadné nabídky (menu) v některých restauracích, které vám připraví například oběd ze tří chodů, což je cenově výhodné a lákavé. Restaurace obvykle přestávají podávat jídlo kolem 22 hodin, ačkoliv restaurace s rychlým občerstvením bývají otevřeny déle. Vhodnou restauraci si můžete vyhledat na adrese www.restaurants.co.uk.

OBCHODY A SLUŽBY

Obchody: Londýn je jedním z předních obchodních center na světě. Překypuje nákupními příležitostmi, vždyť zboží můžete vybírat na širokých bulvárech s obrovskými obchodními domy i v malinkých obchůdcích ukrytých v klikatých uličkách. Britové milují obchodní domy, které jsou perfektním místem, kde začít nákupy. Nejznámějším obchodním domem je zcela určitě Harrods, který se proslavil zejména každoročními výprodeji. Mezi další nákupní ráje patří Queen´s Greengrocer Fortnum a Mason, který přitahuje klienty slavnou čajovnou a zvonkovými hodinami. Bohatí a slavní obyvatelé Londýna a Leedsu nejčastěji nakupují v obchodních domech Dickins & Jones, Selfridges a Harvey Nichols. Je tady i mnoho obchodních domů Marks & Spencer, který prodává zboží dobré kvality za příjemné ceny. Jeho pobočky najdete nejen v Londýně, ale po celé zemi. Každý obchodní dům má osobitý styl, ale jedno mají společné. Všechny jsou tím nejlepším místem, kde nakoupit jedinečné britské suvenýry.

V Londýně je hlavní obchodní centrum kolem Oxford Street, Kings Road, Neil Street, Carnaby Street, Sloane Street a Kensigton High Street. Najdete tu nejznámější návrhářské obchody, například Hyper Hyper. Na většině těchto tříd jsou také všechny známé značky oblečení a obuvi. Pokud nechcete své nákupy omezit pouze na obchodní domy, pak určitě nebudete zklamaní, když navštívíte známá londýnská tržiště, například Portobello (krásné starožitnosti), Camden (čtvrtá největší londýnská turistická atrakce) a Petticoat Lane (obuv a oblečení, prý nejlevnější v Londýně).

Pojďme se ale z Londýna podívat i do jiných britských měst. Znamenitá obchodní centra najdete i v Leedsu, Manchesteru, Liverpoolu, Cardiffu, Edinburghu a Glasgowě. Typické suvenýry z britských měst jsou předměty s historickou tématikou. Z návštěvy historických měst Chester, Durham nebo York si můžete odvézt nádherné suvenýry s prvky historie staré Anglie. Stoke-on-Trent ve střední Anglii je zase známý keramickými továrnami, v nichž si koupíte různé druhy keramických výrobků. Brighton proslavila hustá síť uzoučkých uliček s legračními obchůdky. Ať už se ale ve Velké Británii nacházíte kdekoliv, všude se setkáte s množstvím tradičních řemesel a obchodů se starožitnostmi.

Obchody bývají zpravidla otevřené ve všední dny od 9 do 17 hodin nebo od 7 do 18 hodin (potraviny). Supermarkety jsou otevřené od 8 do 20 hodin. Ve větších městech najdete také obchody otevřené dlouho do noci (do 22 hodin) nebo dokonce nonstop.

Pošty: Vnitrostátní pošta je ve Velké Británii neobyčejně rychlá, obvykle doručí zásilky do druhého dne. Obyčejné poštovné činí necelých 30 pencí pro vnitrostátní poštu a země EU, necelých 50 pencí při zasílání zásilky do zbývající Evropy včetně České republiky. Pošty často poskytují i ostatní služby, například peněžní účty a někdy dokonce i pojištění. Britské pošty mají otevřeno ve všední dny od 9 až do 17.30 hodin. Hlavní pošty jsou otevřené i o sobotách, a to od 9 do 13 hodin. V Severním Irsku jsou úřední hodiny pošt stejné kromě soboty, kdy zavírají ve 12.30 hodin. Bližší údaje najdete na stránkách britské poštovní společnosti (www.postoffice.co.uk).

Telefony: V Británii jsou tři odlišné telefonní zóny, místní, oblastní a celostátní. Volat je možné ve dvou různých časových pásmech, v době od 8 do 18 hodin je volání mnohem dražší než v době od 18 do 8 hodin. Při telefonování vám určitě přijdou vhod tato telefonní čísla: operátor – 100, přímé mezinárodní informace – 153, informace v Británii (kromě Londýna) – 192, informace v Londýně – 142.

Většinu telefonních automatů ve Velké Británii spravuje British Telecom (www.bt.com), který provozuje různé druhy automatů. Nejvíce je telefonů na mince, které přijímají mince v hodnotách 10, 20 a 50 pencí a 1 libra. Dále jsou to telefony, které fungují na platební karty a telefonní karty, jež se prodávají v hodnotách 3, 5, 10 a 20 liber a lze je zakoupit na všech poštách a obchodech označených zelenou značkou typickou pro tyto karty. Telefonní automaty najdete na většině hlavních ulic ve všech městech a většině vesnic, zkrátka jsou všude dobře dostupné a doslova na dosah.

Rozhlas, televize, tisk: Velká Británie je známá absolutní svobodou slova. Na rozdíl od našich médií tu jsou nejuznávanější ostřílení novináři, kteří za sebou mají řadu zkušeností a renomé. Nejdůležitějším médiem v zemi je televize BBC (www.bbc.co.uk). Důležitými médii jsou i tiskoviny The Daily Telegraph (http://portal.telegraph.co.uk), The Evening Post Bristol (www.thisisbristol.com), The Daily Express (http://express.lineone.net), The Guardian Unlimited (www.guardianunlimited.co.uk), The Herald (www.theherald.co.uk), The Independent (www.independent.co.uk) a The MegaStar (www.megastar.co.uk).

Elektřina: 220 voltů, 50 Hz.

AKTIVITY

Kultura: Velká Británie má velmi bohatou kulturu. Silné kořeny tu má literatura, divadlo, malířství, sochařství, hudba i další umělecké směry. Nezaměnitelný punc všemu dodává zdejší architektura, která doslova dýchá historií. Vzhledem k obrovskému počtu kulturních a historických objektů, které stojí za návštěvu, není možné v krátkosti popsat anglickou, skotskou, velšskou a irskou kulturu. Proto se pokusíme obsáhnout alespoň nejznámější kulturní stánky. Pokud se o britské kulturní a historické dědictví Velké Británie zajímáte podrobně, doporučujeme adresy www.english-heritage.org.uk a www.artguide.org.

Turisté mají obvykle největší kulturní zážitek z návštěvy muzeí, jichž je na území Velké Británie několik stovek. Podrobný průvodce britskými muzei se nachází také na internetu, přesněji řečeno na adresách www.museums.co.uk a www.24hourmuseum.org.uk. Pokud chcete tip na zajímavou expozici, doporučujeme například Muzeum přírodní historie Velké Británie (www.nhm.ac.uk), Národní muzeum a galerii Walesu (www.nmgw.ac.uk), Galerii a muzeum umění ve městě Aberdeen (www.aagm.co.uk), Národní muzeum námořnictví (www.nmm.ac.uk), Královskou akademii umění (www.royalacademy.org.uk) a fantastické Muzeum Londýna (www.museum-london.org.uk).

Pokud patříte mezi milovníky britského divadelnictví, které dalo světu celou řadu známých jmen (vzpomeňme například na Shakespeara), budete na Britských ostrovech spokojeni. Ve větších městech se nachází alespoň jedna divadelní scéna. Její návštěva ovšem předpokládá dokonalou znalost angličtiny. Rovněž ctitelé opery si přijdou na své, protože třeba Velšská opera (www.wno.org.uk) je známá na celém světě. Velká Británie vždy určovala světové trendy i v hudbě. Důkazem jsou četné hudební skupiny a interpreti, jejichž hudba se často hraje v kavárnách, barech a hudebních klubech. To je příklad proslavené skupiny Rolling Stones (www.the-rolling-stones.com) nebo Davida Bowieho (www.davidbowie.com).

Svátky a dny pracovního klidu: 1. leden, 2. leden (jen Skotsko), 17. březen (jen Severní Irsko), Velikonoční svátky, první pondělí v květnu, poslední pondělí v květnu, 12. červenec, první pondělí v srpnu, poslední pondělí v srpnu, 25. a 26. prosinec.

Zábava: Centrem zábavy, kulturního i společenského života je kosmopolitní metropole Londýn, jedno z nejnavštěvovanějších měst světa. Najdete tu nejen skvělé restaurace a bary, ale také plno klubů, ať už tanečních, jazzových, bluesových nebo třeba rockových. Každý den je možné navštívit nějaký koncert. Zamířit lze také do rozličných varieté, kin, nezávislých scén nebo třeba nočního klubu. Podobně je tomu i v dalších britských městech. Množství zábavních zařízení je pochopitelně úměrné velikosti města. Průvodce zábavou ve Velké Británii najdete na adrese www.ukentertainmentguide.co.uk.

Sportovní aktivity: Při návštěvě Británie máte mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití a k tomu, jak zůstat fit i během vašeho pobytu. Každé město má nejméně jedno sportovní centrum a bazén. Můžete provozovat aerobik, jógu, vodní pólo, různé druhy bojového umění, jogging nebo se projíždět na kole po četných cyklistických stezkách v městských parcích i v okolí měst. Jednou z nejoblíbenějších cyklistických oblastí je východní Anglie, kde vedou stezky krásnou přírodou i romantickým anglickým venkovem.

Ve Velké Británii je dostatek míst, které přímo vyzívají k některým druhům sportů, jako je například rafting, horolezectví, plachtění na závěsných letadlech nebo létání v balónu. Jsou tu úžasné hory, říční údolí a nádherné národní parky – Yorkshire Dales nebo Snowdonia, který je ideálním místem pro rafting, kanoistiku a horskou turistiku.

Krásy anglické přírody se skvěle poznávají i pěšky nebo na hřbetu koně. Pokud jste do kufru přibalili dalekohled, můžete relaxovat při pozorování ptactva. Nedaleko Londýna, asi jen 40 minut cesty vlakem, je překrásná oblast typického anglického venkova, kde se můžete procházet, poznávat malinké vesničky a ochutnávat speciality anglické kuchyně. Populární jsou i vodní sporty, je zde spousta možností k půjčení loďky, jachty nebo surfu. Za vodními radovánkami přitom není nutné cestovat až na pobřeží, ale je možné zamířit i do vnitrozemí, na Lake District nebo Scottish Lochs. Pokud toužíte prozkoumat podmořské hlubiny, můžete si vyzkoušet potápění, a to buď s kyslíkovou bombou nebo pouze se šnorchlem. Milovníci rybaření si zde také přijdou na své, ale jsou omezení přísnými pravidly.

Kriket: Jeden z nejtypičtějších britských sportů, který se rozšířil i do bývalých britských kolonií včetně Indie, se ve Velké Británii hraje od konce 18. století. Největší kriketová aréna na světě je londýnská Lord´s in London. Velmi slavné jsou i místní týmy. Ale kriket se hraje nejen závodně. O víkendech ho můžete pozorovat před většinou anglických domů. Kriket zkrátka hrají všichni a všude. Podrobnosti najdete na adrese www.cricket4.com.

Kopaná: Povídání o britském sportu by nebylo kompletní bez fotbalu. Vždyť o Anglii se říká, že je kolébkou kopané. A říká se to právem, protože fotbal má ve Velké Británii dlouhou tradici a hlavně hodně žhavou přítomnost. Návštěva fotbalového zápasu je proto jedinečným zážitkem. Jen pamatujte na to, že liga se hraje od srpna do května, takže v hlavních měsících turistické sezóny se na ligový zápas nedostanete. Nejslavnější britské kluby jsou Manchester United, Liverpool, Arsenal nebo Glasgow Rangers. Více o kopané naleznete na internetových stránkách www.ukfootballpages.com.

Ragby: Podle některých informací je ragby nejoblíbenějším sportem Britů hned po kopané. Nejdůležitější ragbyové zápasy se hrají na stadionech Twickenham v Londýně, Millennium v Cardiffu a Murrayfield v Edinburghu.Od těchto zápasů se odlišuje ragbyová liga, která se hraje od března do září. Více informací o ragby najdete na http://uk.rleague.com.

Dostihy a jezdectví: Obliba dostihů stoupla už v dobách krále Charlese II, který je označil za sport a ustanovil různé soutěže. Dnes se po celé Británii koná množství dostihových závodů, nejznámější jsou Grand National v Aintree v Liverpoolu, Scottish Grand National v Ayru a Derby a Oaks v Epsomu. Podrobnosti o dostizích a jezdectví najdete na internetové adrese www.racingpost.co.uk.

Golf: Za vynález golfu lze poděkovat Skotsku. V roce 1650 se golf hrál na dvanácti místech Skotska. V roce 1897 Královský golfový klub sv. Andrewa formuloval oficiální pravidla této hry. A od té doby se golf hraje po celém světě. Skotsko běžně pořádá mistrovství Scottish Open Golf, ale jinak se v celé Velké Británii koná obrovské množství menších turnajů, jak profesionálních, tak amatérských. Více informací o golfu a golfových kurtech na Britských ostrovech najdete na adresách www.golfingguides.net a www.mygolfzone.com.

Ostatní sporty: Sporty ve Velké Británii, to není jen kopaná, golf, dostihy a kriket, ale i pólo a celá řada dalších aktivit. Významnou sportovní událostí je Světový atletický šampionát a samozřejmě tenisový turnaj Wimbledon (www.wimbledon.com), ale konají se i četné turnaje v baseballu, závody v krasobruslení, veslařské soutěže nebo gymnastické závody. Bližší podrobnosti o sportu ve Velké Británii, se samostatnými oddíly pro různá sportovní odvětví, najdete na adrese www.sporting-life.com. Vše o sportu a dalších aktivitách ve Skotsku zase hledejte na adrese www.activity-scotland.co.uk.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Aberdeen

Jedno z nejstarších skotských měst se rozkládá na březích řek Dee a Don. Původně se jednalo o dvě města – Old Aberdeen a New Aberdeen, která se koncem 19. století sloučila. Dnes tu žije okolo 185 tisíc obyvatel, z nichž mnoho se živí tradičním řemeslem, rybolovem. Při procházce městem vás zaujmou překrásné domy na Castle Street, které se i dnes, mnoho let po dokončení, těší velké pozornosti návštěvníků města. Především díky své vznešenosti, která je však, jak se zdá, zdejším stavbám vlastní. Při přecházení mostu Brig o´Belgownie, si mnoho turistů ani neuvědomí, že se jejich nohy právě dotýkají nejstaršího kamenného mostu Skotska. Další ze zajímavostí, která se také může pochlubit jedním výrazným nej, je katedrála St. Machar´s Cathedral z 12. století. Je vůbec nejstarším skotským žulovým kostelem.

V těsném sousedství katedrály se nalézá pravděpodobně největší žulová stavba světa – budova Marischal College z přelomu 19. a 20. století. Za pozornost stojí i nedaleko vzdálená King´s College se svou dominantou – věží ve tvaru koruny. Ze zajímavostí blízkého okolí stojí za zmínku útesy u Stonehaven, působící nezkrotným dojmem.

Belfast

Město, které na začátku 17. století zavinilo spor mezi Anglií a Irskem. Vlivem přistěhovalců se stalo centrem umění a kultury. Jednou z největších památek je katedrála sv. Anny, jejíž zajímavostí je střecha se sto tisíci taškami. Při svých procházkách městem budete vždy vidět velkou kopuli. Je to místní radnice z roku 1900, v jejíchž útrobách je skryto mnoho vzácných obrazů. Na vnější straně budovy pak upoutá vaši pozornost několik památníků věnovaných obětem světových válek. V okolí města stojí za vidění zřícenina kláštera Bangor, z něhož kněží odcházeli do Evropy kázat slovo boží. Pokud navštívíte Carrichfergus, nadchne vás zdejší Vojenské muzeum v hradu z 12. století. Dominikánský klášter můžete vidět v Newtownardzu, bohužel však jen jeho zbytky.

Birmingham

Příjezd do druhého největšího města země často nezanechá v návštěvnících úplně nejlepší dojem. Při průjezdu periferiemi směrem k centru totiž kolem sebe dlouhé kilometry nevidíte nic jiného než obrovské budovy továren, monstrózní průmyslové haly, gigantické supermarkety a honosná sídla mnoha nadnárodních koncernů. Birmingham je zkrátka jedním z nejdůležitějších středisek průmyslu a obchodu v zemi. Město s dlouho tradicí ve zbrojním průmyslu je však také místem, kde se soustřeďuje společenský a kulturní život.

Birmingham, který stojí na místě bývalého vojenského tábora Římanů, se největšího rozvoje dočkal přibližně před 500 lety, kdy se stal jedním z významných center obchodu. Během 2. světové války byl z velké části zničen vojsky nacistického Německa, takže musel být postaven znovu a dnes působí moderním dojmem. Z nemnoha památek, které se dochovaly do dnešních dnů, stojí za zmínku především budova radnice, k jejíž stavbě posloužil jako námět římský chrám Castora a Poluxe. Dnes je jedním z kulturních center města, k čemuž výrazně přispívá sál pro dva tisíce osob, který je tradičním místem mnoha koncertů a hudebních festivalů. K dalším pozoruhodnostem města patří kaple sv. Martina se zřetelnými prvky vlivu dekorativního stylu. Vysoko nad ostatní budovy se tyčí přes 50 metrů vysoká věž Big Brum, která je součástí budovy Council House. Chloubou města pak je budova Ústřední knihovny, v níž se nachází největší sbírka Shakespearových děl na světě.

Kroky návštěvníků směřují i do modernějších částí města, a to do obchodních středisek Bull Ring a New Street i do Muzea vědy a techniky s mnoha technickými zajímavostmi. Poblíž Birminghamu bylo nedávno dokončeno rozsáhlé výstaviště, na němž se během roku střídají výstavy rozličného zaměření a rozsahu. Další zajímavostí je Muzeum zámečnictví v městečku Walsall severozápadně od Birminghamu.

Bristol

Město vystavěné v potu, prachu a krvi otroků, s nimiž se tu ve 12. století hojně obchodovalo. Z přístavu denně vyplouvaly desítky lodí s cílem objevit nové země a přivézt co nejvíce otroků. Díky tomu se Bristol stal v 17. století nejdůležitějším obchodním městem Anglie. Pozornosti návštěvníků nemůže ujít katedrála z 12. století s hrobkami opatů, zdobenými okny a kaplemi. V sousedství je gotický Mariánský chrám ze 14. století, úchvatný je i kostel sv. Marka. V místním přístavu najdete mnoho krčem, v nichž nalézali inspiraci spisovatelé a básníci. Další zajímavostí je Městské muzeum a galerie s díly malířů, sbírkami skla, archeologie a geologie. V nedalekém okolí lze najít Clevedon Court, zámek a muzeum železnice. Jiný zámek je asi dvacet kilometrů od Bristolu a jeho historie sahá do 18. století.

Canterbury

Město s bohatou historií, plnou vášnivé diplomacie a intrik církve. Asi nejvýznamnější stavbou je katedrála, která procházela dlouhým vývojem a častými rekonstrukcemi. Dnešní podoba je z 15. století a zaujme jak výzdobou vnitřních prostor, tak i zevnějškem katedrály. Další zajímavostí je Františkánský klášter, nejstarší klášter v Anglii. Canterbury je také městem muzeí, mimo to jsou tady i pozůstatky Normanského hradu. Dlouhou mořskou pláž a jeskyně nejdete v Margate, městečku vzdáleném od Canterbury asi třicet kilometrů.

Edinburgh

Původně pouhá pevnost, dnes jedno z nejlépe prosperujících měst s bohatou kulturou. Mezi největší památky patří katedrála St. Giles s korunou na vrcholu. Dalším zajímavým místem je Královský palác, v němž najdete korunovační klenoty, bohatou výzdobu a místnosti obývané také Marií Stuartovnou. Na vyvýšeném místě Edinburghu stojí hrad, který dříve město chránil před nájezdy útočníků. Dnes je v něm možné vidět kapli z 11. století, vstupní bránu ozdobenou sochou místního významného vládce nebo historická děla. Z modernějších zajímavostí jmenujme muzeum archeologie a přírodopisu nedaleko ulice Chambers nebo muzeum hraček kousek od Bridge South. Muzea leží i na náměstí Charlote, například Národní muzeum, Skotská galerie nebo Wax muzeum s voskovými figurínami slavných osobností.

Leicester

Mohutně opevněné město, v němž je možné vidět také část Římského opevnění. Pozůstatkem z těchto dob jsou i velmi využívané lázně. Významnou památkou je také kostel sv. Mikuláše v gotickém stylu a s věží Normanů. Největší skvosty však ukrývají místní muzea. Příkladem může být budova Cechovního domu ze 14. století nebo Belgrove Hall Museum. Obětem světových válek je pak věnován památník v podobě vítězného oblouku. Z Leicesteru je možné pořádat výlety do okolí, například do augustiniánského kláštera a hradu Ashby de la Zouch.

Londonderry

První zmínky o tomto přístavním městě se datují do dob, kdy se na území dnešního města nacházelo keltské sídliště Derry. Za své současné jméno město vděčí králi Jakubovi I., který ho o několik staletí později připojil k Londýnskému panství. Odtud Londonderry. Dnes se jedná velké město s přibližně 55 tisíci obyvateli, představující nejvýznamnější centrum kulturního života a jedno z tradičních center odporu proti britské nadvládě. Při příjezdu do města vás zaujmou hradby se zachovalými věžemi a bránami, těsně obepínajícími velkou část historického jádra. Pokud máte zájem, můžete na ně vystoupit, projít se po nich a přitom si vychutnat překrásný výhled. Dalším ze symbolů města je katedrála sv. Kolumbána. Ta byla vybudována v polovině 17. století a její zajímavostí je třináct zvonů ve věži majestátně se tyčící nad touto monumentální církevní stavbou. Za pozornost stojí také budova zdejší univerzity, radnice a soud. Z blízkého okolí stojí za návštěvu především městečko Colaraine s nepřehlédnutelnou pevností Mount Sandel Fort.

Londýn

Je hlavním městem celého království, sídlem panovníka, parlamentu, vlády, nejvyššího soudu a mnoha kulturních i vědeckých institucí. Rozlohou se řadí mezi největší světová města. Je také skutečným centrem kulturního, společenského a politického dění v zemi. Nestarší údaje o osídlení území Londýna se datují do 8. století před naším letopočtem, kdy se tu nacházelo keltské sídliště. Pozdější vojenský tábor římských legií Londinium se rychle rozvíjel a během staletí se z něm stalo nedůležitější město země. Rozvoji nezabránila ani série pohrom, které město postihly. Londýn přečkal velký mor, několik požárů i bombardování během 2. světové války.

Jednou z mnoha turistických zajímavostí je impozantní klasicistická budova Buckinghamského paláce, který je už od dob dokončení sídlem královské rodiny. Proto je také veřejnosti přístupný jen několik dní v roce. Turisty velmi oblíbená je ceremonie výměny stráží před jeho branami. Před palácem se nachází i další zajímavost – památník královny Viktorie. Další z pozoruhodností Londýna je budova Parlamentu, která je jednou z nejkrásnějších staveb města. Budova se v průběhu staletí dočkala několika přestaveb a rozšíření. Její dnešní podoba je ve větší míře novogotická. Prohlídky jsou možné pouze v době, kdy se zde nekonají zasedání sněmoven. Ke komplexu náleží i jeden ze symbolů Londýna, sto metrů vysoká věž Big Ben.

Symbolem města a významnou historickou památkou je Westminsterské opatství. Také tento soubor budov se během své bohaté historie dočkal několika přestaveb a rozšíření. Délka chrámu je 170 metrů a výška 35 metrů. V interiérech se nachází mimo jiné proslulý hrob Neznámého vojína, královské kobky, překrásné nástěnné mozaiky a fresky. Velice významnou církevní stavbou je katedrála sv. Pavla, 111 metrů vysoká a více než 170 metrů dlouhá. V jejích bohatě zdobených interiérech se mimo jiné nachází řada náhrobků významných osobností.

Nejzachovalejší pevností v zemi je Tower of London, dříve královské sídlo, později vězení, dnes muzeum. Ze samotného opevnění jsou zajímavé především věže, bastiony a padací mosty. Jednou z turisty nejnavštěvovanějších budov je klenotnice těsně sousedící s Petrskou kaplí, v níž je možné si prohlédnout řadu hodnotných šperků a klenotů včetně jednoho z největších světových diamantů, Hvězdy Afriky.

Dominantou města je most Tower Bridge se dvěma charakteristickými, 65 metrů vysokými věžemi. Z dalších zajímavostí zmiňme například budovu Lancaster Housem Downing Street se sídlem ministerského předsedy, Trafalgar Square s památníkem admirála Nelsona, Hyde Park s proslulým řečnickým koutkem, Kensington Palace, budovu Bank of England, Shakespeare´s Monument, National Gallery s mnoha významnými díly předních světových umělců a Muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s. Pokud se cítíte prohlídkou tohoto jedinečného města poněkud znaveni, doporučujeme navštívit některý z typických anglických pubů nebo si vychutnat krásu města z paluby výletního parníku na řece Temži.

York

Město pestré historie s dobami rozkvětu i úpadku. K zajímavým budovám patří Kupecký dům ze 13. století s pozoruhodným stropem či romantická zřícenina západně od zdejší významné katedrály. Z místních muzeí si zaslouží pozornost minimálně Railway Museum, Přírodopisné muzeum a galerie City Art. Návštěvníci města by si také neměli nechat ujít procházku ulicemi starého města se středověkými domky.

Oficiální název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Rozloha: 244 880 km2

Počet obyvatel: 58 200 000

Hlavní město: Londýn (London) – 6 825 000

Úřední jazyk: angličtina

Náboženství: protestantské 52 %, katolické 9 %, muslimské 3 %, ostatní 36 %

Měna: 1 britská libra (GBP) = 100 pencí

Státní zřízení: konstituční monarchie

Nejvyšší hora: Ben Nevis (1 343 m)

Nejdůležitější vodstva: Temže, Severn, Trent

Gramotnost: 99 %

Datum vytvoření: 1921

Správní členění: 39 hrabství a 6 metropolitních hrabství v Anglii, 8 hrabství ve Walesu, 26 distriktů v Severním Irsku, 12 oblastí ve Skotsku, 85 svobodných měst. Pod stálou správou koruny jsou ostrovy v Lamanšském průlivu a Isle of Man. Zámořská území: Gibraltar (jižní Evropa), Bermudy (Severní Atlantik), Falklandy, Jižní Georgie, ostrovy Sandwich, Sv. Helena (Jižní Atlantik), Montserrat, Kajmanské ostrovy, ostrovy Turks a Caicos, Panenské ostrovy (Karibik), Pitcairn (Oceánie).

Členství: OSN, Commonwealth, NATO, EU, OECD, G-7