Stát Izrael

Osídlování území začalo už ve 2. tisíciletí před našim letopočtem, poté nastalo rozptylování Židů nejdříve do Středomoří, následně pak do celé Evropy. Od 7. století byla oblast osídlena převážně arabským obyvatelstvem. Od konce 19. století začala masová imigrace Židů. Během 1. světové války bylo přislíbeno Velkou Británií vytvoření tzv. Židovské národní domoviny v Palestině, která byla britským mandátním územím.

Podle rozhodnutí rady OSN měla být Palestina rozdělena v padesátých letech na židovský a arabský stát, ale arabské státy rozdělení odmítly a začala 1. arabsko-izraelská válka. Následovala 2. arabsko-izraelská válka, kdy se k Izraeli připojila Francie a Velká Británie. Už 3. arabsko-izraelská válka (Šestidenní válka), kterou vyprovokoval Egypt a také 4. válka (Jomkippurská) skončila vítězně pro Izrael. V roce 1980, po podpisu mírové smlouvy s Egyptem, byl Jeruzalém vyhlášen hlavním městem.

KDY A JAK

Izrael je nejen místem úchvatných památek, ale také dlouhých mořských pláží a vyhlášeného Mrtvého moře.V tropickém středisku Eilat u Rudého moře je proslulá podmořská observatoř, existuje tu i spousta míst na krásné potápění. Mírné podnebí, kdy slunce svítí téměř denně po celý rok, slibuje pohodovou cestu také v zimních měsících, když jsou jižní turistická střediska velmi příjemná. V zimě je především na severu země chladno a časté jsou silné deště, hlavně v Jeruzalémě. Sníh je však v Izraeli vzácností.

Nejjednodušším způsobem dopravy do země je přímá letecká linka z Prahy do Tel Avivu, ale využít můžete i řadu dalších významných evropských letišť, což může cestu velmi zlevnit. Při letu z Londýna počítejte s tím, že poletíte pět hodin. Suchozemské hraniční přechody existují s Egyptem a Jordánskem. S Libanonem a Sýrií jsou hraniční přechody uzavřeny.

NEMOCNICE, SLUŽBY

Zdravotnictví je v Izraeli poměrně vyspělé. Pobyt v nemocnici je ale velmi drahý. Je proto nutno se před cestou dobře pojistit. Nevyžaduje se žádné očkování ani potvrzení o zdravotním stavu (například potvrzení o negativním testu na HIV). V případě vážné nehody se můžete obrátit na Magen David adom (obdoba našeho Červeného kříže – Červená Davidova hvězda).

Služby jsou v Izraeli drahé, a to i v porovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy. Pro tzv. levnou turistiku tu nejsou podmínky. Počítejte s tím, že se váš denní rozpočet bude pohybovat kolem 50 USD denně, při větším šetření, kdy se kvůli poměrně drahým vstupům nepodíváte ani do muzea, se možná dostanete na poloviční denní náklady.

Co se týče ubytování, máte v Izraeli celou řadu možností, od malých, jednoduchých penziónů až po superluxusní hotely. Izrael turistům nabízí široký výběr ubytování v celé zemi. Můžete například využít služeb kibbuců, díky kterým můžete individuálně procestovat Izrael a poznat styl života v těchto sídlech. Mnoho z kibbuců je vybaveno speciálně pro turisty, jimž jsou zde k dispozici i bazény a sauny. Mezi levné varianty ubytování v Izraeli patří i hostely rozptýlené po celé zemi. Bližší informace je možné získat na adrese: IYHA, P. O. BOX 6001, 1 Sazar Street, Jerusalem 91060, tel: 2 655 840 0, fax: 2 655 843 0. V Izraeli je možné i kempovat, protože díky příznivým klimatickým podmínkách a rozvinuté turistice v zemi vyrostly stovky kempů. Většinou jsou v nich zdravotnická zařízení, obchody, restaurace, pošta s telefonem a nonstop hlídací služba. V turistických letoviscích navíc existují tzv. turistické vesničky, ve kterých jsou bungalovy či malé chatky. Bývají však otevřeny pouze během sezóny od dubna do října. Samozřejmostí jsou tisíce soukromých privátních bytů za nízké ceny.

Samotné hotely, jichž je v Izraeli kolem tří set, se dělí do klasických skupin. Nejlepší hotely mají luxusní bazény, sauny, posilovny a exkluzivní restaurace, nejlevnější poskytují alespoň pokoje s klimatizací. Ceny se mění podle období, nejvyšší jsou během sezóny a o izraelských svátcích. Nejlepší informace o zvolené možnosti ubytování včetně přesných adres a cen vám podají přímo v Izraeli turistické informační kanceláře.

Restaurací, barů a občerstvení je v Izraeli dostatek a nabízejí kombinovanou kuchyni. Jídelní lístky často obsahují nápisy v hebrejštině a některém ze světových jazyků, nejvíce v angličtině a ve francouzštině. Restaurace jsou mnohdy velmi drahé, což ovšem ještě neznamená, že jsou také kvalitní. Hebrejské slovo košer označuje jídlo, které odpovídá židovským náboženským dietním předpisům. Například mléko, krém i sýr nemůže být podávaný společně s masem. Pijí se výtečná vína, velký výběr je i v tvrdém alkoholu. Izraelská piva jsou Maccabee, OK a Gold Star. Elektrický proud je 220 V, 50 Hz. V hotelích jsou většinou zásuvky našeho typu.

DOPRAVA, ČAS

Pokud jedete vozem, potřebujete náš i mezinárodní řidičský průkaz. Motorové vozidlo musí být pojištěno pro případ škody způsobené třetí straně. Automobil, motocykl a kolo si můžete zapůjčit v každém turistickém centru, věnujte však pozornost kvalitnímu pojištění. Většinou je třeba složit vysokou zálohu, kterou vám vrátí při dodání neponičeného vozidla. Používání bezpečnostních pásů je povinné na všech sedadlech, na nichž jsou instalovány. Nedodržování je přísně trestáno. Vynikající systém kvalitních silnic spojuje všechna města a vesnice. Koupit můžete všechny druhy benzínu včetně bezolovnatého. Síť čerpacích stanic je hustá. Dálniční poplatky neexistují.

Dvě národní autobusové společnosti zajišťují kvalitní spojení, autobusy jsou spolehlivé, levné a čisté. Také taxislužbu provozují soukromé společnosti, většinou je používán taxametr. Vždy je však lepší sjednat si cenu předem. Využít můžete buď samostatné nebo sběrné taxi. Vlaky zajišťují pravidelné spojení mezi městy Tel Aviv, Jeruzalém, Herzliya, Netanya, Hadera, Haifa, Akko Acre a Nahariya. Železnice vede často krásnou krajinou, součástí souprav jsou také restaurační vozy. Letecká doprava je možná, ale velmi drahá. Od pátečního odpoledne do sobotního večera nefunguje veřejná doprava. Čas je od dubna do srpna plus dvě hodiny, jinak plus jedna hodina.

NEBEZPEČÍ

V běžných místech a centrech turistického ruchu není potřeba z bezpečnostního hlediska omezovat cesty a pobyt českých občanů. Bez větších omezení jsou volně přístupné Eilat, Jeruzalém, Tel Aviv, Haifa, Akko a hotely u Mrtvého moře. V žádném případě se nedoporučuje soukromá návštěva nejsevernějších oblastí zhruba od Naharíje, jakákoliv návštěva Hrobky patriarchů v Hebronu a jejího okolí (města Hebronu a Qirjat Arba), případně území Gazy a v pásmu umístěných židovských kibuců. V případě Betlému a Jericha závisí možnost návštěvy na okamžitém zhodnocení situace – v těchto případech se doporučuje konzultovat situaci buď s izraelskými úřady nebo se zastupitelským úřadem v Tel Avivu ještě před zamýšleným počátkem cesty. Nedoporučuje se cestovat autobusy městské hromadné dopravy kvůli možným teroristickým útokům. Bezpečnostní kontroly před odbavením na letišti jsou velmi přísné. Letenky je nutno rekonfirmovat u letecké společnosti nejpozději 72 hodin před odletem. Nedovolená výroba, příprava, pěstování omamných látek, jejich držení, užívání, vývoz a dovoz jsou postižitelné trestem odnětí svobody až na 20 let nebo peněžitým trestem. Držení omamných látek pro vlastní potřebu je v Izraeli trestné – tomu, kdo omamné látky drží pro vlastní potřebu nebo je sám užívá, hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Trestně odpovědná je i osoba, která poskytne bez povolení prostory k přípravě, užívání či prodeji omamných látek. Nikdo též vědomě nesmí navštěvovat takové prostory. Při porušení tohoto zákazu hrozí trest odnětí svobody až na 20 let i peněžitý trest. Pokud někdo navštěvuje uvedené prostory za účelem požívání omamných látek či jejich získání pro vlastní potřebu, vystavuje se trestu odnětí svobody až na 3 roky nebo peněžitému trestu. V případě spáchání “drogového” trestného činu na nezletilé osobě hrozí trest odnětí svobody až na 25 let nebo peněžitý trest. Zákon o nebezpečných omamných látkách má exteritoriální účinky, což znamená, že za nedovolenou výrobu, distribuci či užívání omamných látek může být potrestána i osoba (bez ohledu na státní občanství), která se takového činu dopustila i mimo území státu, pokud již nebyla za takový čin potrestána v jiném státě.

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Eilat

Světoznámé letovisko a centrum zábavy. Po vzoru amerického Las Vegas můžete i v tomto městě nalézt obrovské množství hazardu. Ale pozor! V obětí heren, nočních klubů a diskoték přišla už řada cestovatelů o peníze, čest či manželku. Pokud dokážete lákadlům tohoto života odolat, nachází se před vámi v Eilatu neobyčejné zážitky, například během návštěvy známého Mořského akvária. V něm se nachází rozmanité tvorstvo včetně nebezpečných obyvatel moře. Návštěvníci jsou však dobře ukryti za nerozbitnou průhlednou stěnou, takže mohou nerušeně obdivovat vše, co jim připadne zajímavé.

Když se nabažíte vzácných tvorů, můžete se přesunout na skvěle vybavené podmořské čluny. Pod hladinou se sice nenacházejí delfíny, které jste mohli obdivovat v akváriu, ale i přesto jde o kouzelnou podívanou. Ani tím možnosti v Eilatu nekončí.

Náročným turistům může udělat radost výlet na 15 kilometrů vzdálený Faraonův ostrov, který nabízí pohled na zbytky pevnosti obývané ve 12. století křižáky nebo místní hřbitov. Druhým směrem vzdálený národní park Timna obdivují především fotografové, protože právě tady mohou pořídit úchvatné fotografie Šalamounových sloupů, velkých bloků z pískovce. Menší cestovatele potěší místní zábavní park.

Haifa

Historické město Palestiny bylo ve 12. století vyvražděno Křižáky. Velký rozkvět proto zažilo až při výstavbě železnice do Damašku a při vybudování zdejšího přístavu. Touto cestou sem také přišel každý druhý přistěhovalec židovské komunity během krvavé druhé světové války. Po založení Izraele se město stalo nejdůležitějším přístavem v zemi.

Haifa je postavena na úbočí hory Karmeol, takže procházka Haifou vede po tisíci schodech, což nabízí krásný pohled na městskou zástavbu. Je to většinou jediný způsob, jak se dostat ke nejskvostnějším památkám. Přibližně v půli cesty po skalnatém úbočí se nachází dominanta, svatyně ukrytá ve věčně zelených zahradách. Další památkou je Justiční dům, v němž soudci roztínají mnohé náboženské spory.

Na západní části svahu naleznete Karmelitánský klášter, v němž se v minulost usazovali rytíři, aby tu v poustevnických podmínkách dožili svůj jizvami zvrásněný život. Pokud chcete vidět všechny pamětihodnosti Haify, doporučujeme najmout si průvodce, který vás provede spletí romantických uliček k těm správným cílům.

Jericho

Jedno z nejstarších osídlení na světě, které proslavila Bible. Podle pověsti padly hradby města fascinujícím způsobem při obléhání Izraelity pod vedením Josua. Zbytky starého Jericha byly objeveny v roce 1930 a až o několik let později archeologové přišli na to, že biblické hradby stojí na základech mnohem staršího města, jehož historie se začala psát už v devátém tisíciletí před naším letopočtem. Staré Jericho bylo zřejmě několikrát zničeno ohněm, a proto tu postupně vyrostla řada stále nových staveb. Jednou z nich byl také důmyslný vodovod, který zavlažoval okolní nehostinnou a vyprahlou krajinu, takže obyvatelé Jericha mohli být živi zemědělstvím. Mezi další stavby, jejichž zbytky dnes mohou turisté obdivovat, patří mešity, římské paláce či krásné mozaikové dlažby.

Kopec, pod nímž je staré Jericho ukryto, se nazývá Tel es-Sultan a leží jen dva kilometry od moderního Jericha. V jeho okolí jsou další atraktivní zajímavosti – Eliseův pramen, o němž se turisté mohou dočíst v Bibli, nebo mešita Nabi Musa, kde byl údajně pochován Mojžíš. Moderní Jericho pak je příjemné město plné zeleně, pohostinných restaurací a významných staveb, které by žádný z návštěvníků Izraele neměl minout.

Jeruzalém

Biblické město plné úchvatných památek a přátelských lidí je častým cílem cestovatelů, a to oprávněně. Jeruzalém prošel bouřlivým historickým vývojem, během něhož zažíval slávu, ale i pohanu. Jednou z nejsmutnějších kapitol dějin města bylo židovské povstání proti Římu roku 66 po Kristu. Neuplynulo ani několik let a Jeruzalém prakticky srovnala se zemí krutá římská vojska. Židé byli hromadně zabíjeni a zotročováni, ženy znásilňovány a zneuctívány. Lidem, kteří teror přežili, bylo umožněno, aby jednou ročně zpustošené město navštívili a na hrobech svých předků si společně zanaříkali a uctili tak jejich památku. Tato tradice se udržela dodnes a Zeď nářků symbolizuje jednu z nejtragičtějších chvil židovství.

Nejimpozantnější stavbou Jeruzaléma ovšem není z obrovských kusů kamene postavená Zeď nářků, ale Skalní dóm, nejstarší islámská svatyně světa. Stejně jako celé město prošel i tento monumentální skvost vskutku ďábelskými dějinami. První chrám na tomto místě postavil už Davidův syn Šalomoun v prvním tisíciletí před Kristem, ale v 6. století před Kristem srovnal chrám se zemí Nebukadnezar. Skalní dóm v podobě jakou známe dnes vyrostl během let 688 až 692. Původně měl odvrátit muslimy od daleké pouti do Mekky, ale to se nikdy nepodařilo. Vypráví se, že bezprostředně po svém dokončení měl Skalní dóm prostory celé ze zlata, které se však postupem staletí poztrácely. Dóm má průměr dvacet metrů, výšku 34 metrů a spočívá na plošině podpírané sloupy. Uvnitř je bohatě zdoben islámskými vzory i dlaždicemi.

Mezi další významné památky patří také Chrám božího hrobu na místě údajného ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jeho zajímavá historie vedla k několikerému zničení a následné obnově. Ať už šlo o požár nebo útok dobyvatelů, nikomu se nepovedlo chrám zničit. Nemůžeme zapomenout ani na známý bazar, v němž naleznete vše potřebné i nepotřebné. Nachází se ve středu Starého města. Cestovatelé by měli zamířit i do západních čtvrtí města, kde se nacházejí stavby, které sice vznikly až po založení Izraele, avšak přesto shrnují zdejší pestrou historii. Příkladem může být také Izraelské muzeum, v jehož útrobách se nalézají díla francouzských impresionistů, nebo Bronfmanovo muzeum s nálezy z Billy Rose Garden.

Tel Aviv

Nejdůležitější průmyslové, obchodní i kulturní centrum Izraele. Zatímco v Jeruzalémě můžete vidět spíše svatostánky, do Tel Avivu zamiřte za uměním a zábavou. Působí tu totiž nejlepší izraelská divadla, galerie a filharmonický orchestr, lákavá je však i zdejší mořská pláž.

Prohlídku města začněte na náměstí Dizengoff Square, v jehož středu můžete každou hodinu za zvuků lahodné hudby obdivovat působivou fontánu, která vám dokáže, že i tak protikladné živly, jako je oheň a voda, se mohou docela dobře snést. Z náměstí se dostanete do kulturního centra města, kde se nachází obrovská sbírka umění.

V jižní části Tel Avivu můžete vidět Muzeum voskových figurín, navštívit skvělé restaurace, obchody či vyhlídkovou terasu s výhledem na město. Milovníkům historie pak doporučujeme zavítat do Ramat Avivu, kde je možné načerpat znalosti o dvoutisícileté historii židovství.

Tiberias

Svaté židovské město. Tak se někdy říká Tiberias, jenž se po vyhnání Židů z Jeruzaléma stalo centrem židovské vzdělanosti. Dominantou města je synagoga, ve které je pohřbeno mnoho židovských učenců. Díky tomu je také synagoga dodnes považována za poutní místo.

Ve čtvrti Hamat Tiberias se nalézá sedmnáct léčivých pramenů i známý Archeologický park, ve kterém byly nalezeny pozůstatky byzantské hradby, křižácký kostel a podlahové mozaiky. Nedaleko odtud je nová promenáda, kde si vydělávají na živobytí pouliční umělci i hudebníci. Po šlépějích Ježíše se vydejte na břeh Tiberiadského jezera, kde se prý Ježíš uzdravoval a učil své ovečky a kde nalezl pozdější přátele. Zajímavým místem je také Sedm pramenů, u nichž Ježíš nakrmil pěti chleby a pouhým párem ryb rovných pět tisíc lidí.

Rozloha: 20 700 km2

Počet obyvatel: 5,5 milionu

Hlavní město: Jeruzalém (600 tisíc obyvatel)

Úřední řeč: novohebrejština

Náboženství: židovské

Měna: Šekel (ILS) = 100 agorotů