Venezuela – Venezuelská republika

Území této jihoamerické země objevil Kryštof Kolumbus na samém konci 15. století, poté nastala kolonizace Španěly. Na začátku 19. století vyhlásily Spojené státy venezuelské nezávislost, ale pak je Španělsko znovu ovládlo. Definitivní nezávislost vyhlásila Venezuela v roce 1819, ale od počátku zemí zmítaly občanské války, převraty, střídání vlád. Teprve od konce šedesátých let 20. století se situace stabilizovala.

KDY A JAK

Venezuela je navzdory mnohdy do očí bijící chudobě krásnou zemí s úchvatným pobřežím, kokosovými parky a zelenou přírodou. Podnebí je velmi různorodé, v nížinách očekávejte horké tropické podnebí, u pobřeží zase vlhký mořský vzduch. Období sucha trvá od prosince do dubna, období dešťů mezi květnem a prosincem. Ideální doba pro návštěvu Venezuely je mezi lednem a dubnem, kdy jsou dny horké, slunečné a příjemné.

Do venezuelského hlavního města Caracasu létají mezinárodní společnosti ze Spojených států a Velké Británie, cestovatelé proto musí přesedat. Po vodě se dá do Venezuely přicestovat jen z ostrovů v Karibiku. Cesta po souši vede přes Kolumbii a Brazílii, ale není bezpečná, protože silnice protíná území, na němž operují kolumbijské teroristické skupiny.

NEMOCNICE, SLUŽBY

Poskytnutí zdravotnické péče je bezproblémové, když je poskytována soukromými zařízeními a placena hotově. Státní zdravotnictví je v krizi a vzhledem k akutnímu nedostatku léčiv nebo několika měsíčnímu čekání na bezplatné ošetření je turistům jednoznačně doporučováno obrátit se na soukromý sektor. Státní zdravotnické zařízení poskytne pravděpodobně pohotovostní službu, i její úroveň je však nejistá. Uzavření kvalitního zdravotního pojištění před cestou tedy musí turista věnovat odpovídající pozornost.

Služby jsou přijatelné, existuje tu mnoho ubytovacích kapacit s lepší či horší kvalitou. Velmi oblíbené jsou pousadas, stylové domky s kompletním vybavením. Poměrně levné ubytování je v soukromí, musíte však pečlivě zvážit a prozkoumat, čí nabídku přijmete. Venezuela skýtá také luxusní ubytovací kapacity včetně pětihvězdičkových hotelů all inclusiv. Nocování pod širým nebem se rozhodně nedoporučuje vzhledem k velké možnosti okradení a oloupení.

Stravování je ve Venezuele velmi levné, dobře se najíte například u pouličních stánků. Musíte ale zvolit jídlo, které prošlo varem, pečením nebo smažením, abyste se vyvarovali případných žaludečních problémů. Restaurace jsou poměrně dobré, platí ale stejné pravidlo. V obchodech najdete široký sortiment zboží za dobré ceny. Elektrické napějí je 110 V, 60 Hz.

DOPRAVA, ČAS

Mezinárodní řidičský průkaz je na území Venezuely platný jen jeden rok. V případě žádosti o místní řidičský průkaz je nutno podstoupit zběžnou lékařskou prohlídku (její platnost je jeden rok, je třeba ji vždy po uplynutí dané doby opakovat, cena za prohlídku je cca 7 USD). Půjčoven je dostatek především v turistických střediscích, věnujte pozornost pojištění. Před zapůjčením vozu se platí záloha, kterou dostanete zpět při vrácení nepoškozeného vozu. Dálniční poplatky se vybírají v některých federálních státech, většinou 100 až 400 bolívarů za projetí úseku dálnice. Na autostrádě z mezinárodního letiště Maiquetía do Caracasu se v současnosti také platí 100 bolívarů.

Ostatní doprava není na příliš vysoké úrovni. Železnice jezdí špinavé a přecpané cestujícími, ale zato jsou velmi levné. Stav autobusové sítě i autobusů je špatný, jezdí nepravidelně a také v nich hrozí možnost okradení. Pokud budete chtít navštívit některý z vyhlášených národních parků nebo ostrov Svatá Margarita, budete muset volit leteckou dopravu. Místní čas je minus pět hodin proti našemu času.

NEBEZPEČÍ

V zemi je poměrně vysoká kriminalita, zejména jsou cestovatelé ohroženi pouličními zloději, v bezpečí nejsou ani cenné věci ponechané v hotelovém pokoji. Pokud turista tráví pobyt na jednom místě, doporučujeme využít bezpečnostních hotelových schránek, při cestách do několika turistických oblastí s předpokládaným návratem do Caracasu doporučujeme cestovat jen s fotokopií pasů a letenek. Originály letenek a druhé fotokopie pasů pak spolu s cennými věcmi a rezervní finanční částkou doporučujeme uschovat na zastupitelském úřadu ČR. Pro jedince cestující po Venezuele mimo program organizované turistiky, pokud jim plán cest nedovoluje zastávku na naší ambasádě, dále platí doporučení oznámit na ambasádu příjezd do země a přibližnou trasu pohybu v zemi alespoň telefonicky. Během pobytu v Caracasu není příliš bezpečné pohybovat se pěšky mimo hlavní zóny, zejména po setmění, jiná je situace v turistických centrech (například Mérida, ostrov Margarita). Velmi nebezpečná je návštěva okrajových čtvrtí Caracasu, tzv. ranchitos, kde je běžná i závažná kriminalita. V případě, že je turista okraden, je nutno se nejprve obrátit na Policii PTJ, kde bude sepsán protokol.

Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje turisty na vysokou míru kriminality, způsobenou záplavami. Doporučuje věnovat přípravě zvýšenou pozornost a opět uvádí některé důležitá zásady: V případě individuální turistiky je vhodné navštívit po příjezdu do země velvyslanectví ČR, ponechat tu originál letenky, kopii pasu a finanční rezervu a také informovat o přibližném itineráři svého pobytu. Ponechat si rezervu na zaplacení odletové daně, která pro českého občana při pobytu v zemi do 30 dní představuje 21 USD. Vyhýbat se nebezpečným městským čtvrtím a zejména v Caracasu se nepohybovat po setmění pěšky, a to ani po ve dne rušných pěších zónách v centru. Cestovat po Venezuele s kopií pasu. Originál mít uložen na jiném místě a prezentovat jej pouze v případě nutnosti. Finanční hotovost si rozdělit a uložit na několik různých míst, aby v případě okradení turista nepřišel najednou o všechny peníze. Necestovat do Venezuely zbytečně s cennými předměty, jako jsou šperky či drahé hodinky. Pokud jde o ostatní dražší, nicméně potřebné předměty jako jsou kamery či fotoaparáty, je vhodné nenosit je příliš transparentně. Při pobytu v hotelu je vhodné využít možnosti úschovy cennějších předmětů v bezpečnostní schránce. Cestovat raději ve skupině, přičemž je vhodné, aby někdo hovořil alespoň částečně španělsky. Uzavřít před cestou kromě kvalitní zdravotní pojistky také pojištění proti krádežím. Oblast centrálního pobřeží je zcela zničena a pro turisty prakticky uzavřená. Při cestování z Caracasu do východních oblastí je nutno počítat se zpožděními vzniklými v důsledku poškozených a jen provizorně opravených úseků cesty.

OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

CANAIMA

Město ve venezuelském vnitrozemí, které slouží jako výchozí bod ke zřejmě nejpůsobivějším a nejfotogeničtějším vodopádům v La Gran Sabana – vodopádům Salto Aponguao. Návštěva tohoto přírodního úkazu je však poměrně náročná fyzicky i časově. Nejdříve musíte opustit dálnici, pak cestovat téměř čtyřicet kilometrů po neudržované cestě až k indiánské vesničce Iboribó. Tady vás místní obyvatelé za mírný poplatek převezou na kánoi přes Río Aponguao, odkud je to už jen půl hodiny svižné chůze k vodopádům. Další, poněkud jednodušší, zato podstatně dražší možností je pronajmout si loď, která vás doveze přímo k vodopádům.

Velkolepost vodopádů Salto Aponguao a jejich pěnivé vody padající z výšky přes sto metrů vás jistě přesvědčí o správnosti vaší volby místo navštívit. Po dobře značené cestě se navíc dostanete k jakýmsi přírodním bazénkům, kde se máte možnost vykoupat a přitom vnímat téměř pohádkovou krásu zdejší přírody, která vás obklopuje na každém kroku. Ubytovat se je možné v nepříliš vzdáleném kempu, z něhož je navíc výtečný pohled na vodopády.

CARACAS

Písemné doklady o založení tohoto města nenajdete v žádné knihovně, v žádném archivu ani nikde jinde, protože zkrátka dosud nebyly objeveny nebo prostě neexistují. Město bylo údajně založeno španělským dobyvatelem Diego de Losadou 25. července 1567. Toto datum však může být značně zavádějící, neboť se podle rozličných dokladů jedná v podstatě o datum, kdy kapitán Losada dal tomuto místu první jméno. V průběhu 16. století město bylo označováno jakýmsi míruplným údolím, dveřmi do ráje s jedněmi z nejlepším klimatických podmínek na světě. A samozřejmě také s působivým světlem, které se stále odráží od vrcholků pohoří Avila a mění barvu v jemných odstínech podle intenzity slunečních paprsků dopadajících na všudypřítomnou zeleň.

O čtyři staletí později slavný malíř Manuel Cabre zobrazil zdejší krásu jako dokument přírodního zázraku. V té době se tu už usazovali četní přistěhovalci a do zdejšího kraje mířili stovky turistů obdivovat pohádkovost přírody a nahlédnout do této míruplné části světa.

V 19. století odstartovala nejbouřlivější část dějin Caracasu i celé země. Právě město Caracas bylo místem, kde myslitelé společně s revolucionáři řekli důrazné ne nadvládě Španělska a vyhlásili nezávislost. Rozloha i populace města od konce 19. století neuvěřitelně vzrostla.

Stejně jako v jiných zemích sem míří čím dál víc obyvatel venkova v domnění, že tu snáze najdou práci, uplatnění, lepší životní podmínky. Caracas se stal centrem vzdělání, kultury, politiky i důležitých společenských setkání. Dnes moderní město nabízí obyvatelů i turistům luxusní hotely a restaurace, rozličná sportoviště i bohatý noční život. Krása zdejších žen a vtip mužů jsou pověstné. Klimatické podmínky jsou výborné, v těsném sousedství naleznete modravé vody oceánu i zelenavé vrcholky hor.

Přestože je Caracas ukázkovým příkladem tzv. Nové Venezuely, najdete tu čtvrti, v nichž přímo číší historie. Je to například Plaza Bolívar s honosnou katedrálou a Arcibiskupskou rezidencí, Casa Amarilla, budova Kapitolu (Národní Kongres) a Panteon Nacional, v němž je uloženo tělo Simona Bolívara. Za trochou přírody v centru velkoměsta můžete zamířit třeba do Jardín Botánico nebo Parque Nacional del Este. Ve městě se nachází i řada pozoruhodných muzeí. Mezi nejvýznamnější patří Museo de Bellas Artes, Museo del Arte Colonial, Museo del Arte Contemporáneo a Museo de Transporte. Vaší pozornosti by neměl ujít Casa Natal del Libertadora – rekonstrukce domu, v němž se narodil Bolívar. Původní dům byl bohužel zničen během zemětřesení. Ve městě je mnoho galerií, divadel, kin, koncertních a operních sálů, v nichž každý den zaručeně najdete přestavení blízké vašemu srdci.

CORO

Město na karibském pobřeží je výchozím bodem k poloostrovu Península de Paraguaná. V křivolakých uličkách Cora je stále cítit příjemná, míruplná a kulturní atmosféra. Zdejší oblast byla nejdříve kolonizovanou částí kontinentu, proto je vliv osadníků stále patrný z koloniální architektury.

Město samotné bylo založeno v roce 1527. Většina architektonických památek však pochází až z 18. století, tedy z doby, kdy město zažívalo největší rozkvět jako pašerácké centrum. Historické centrum bylo v roce 1950 vyhlášeno národní památkou a mnoho pamětihodností bylo zrestaurováno. Ulice Calle Zamora je zřejmě nejkrásnější koloniální ulicí města s okázalými panskými domy. Z dalších zajímavostí je třeba zmínit monumentální katedrálu a Muzeum umění s desítkami jedinečných exponátů.

MÉRIDA

Město na jihu Venezuely je v současné době plné širokých ulic, které dokládají překotný rozvoj města. Architekti však nezapomněli na koloniální minulost, proto jsou tu cestovatelům uchovány desítky půvabných historických staveb.

Univerzitní a turistické město leží v Sierra Nevadě. Je zastíněné vrcholy Bolívar (5007 metrů) a Mirror, kde nejvyšší lanovka světa stoupá až do výšky 4675 metrů. Mérida má moderní umělecké muzeum, k vidění však nabízí i další perly – Květinové hodiny, Valle Grande, Los Chorros de Milla, laguny Mucubaji, Tabay, Pogal, Los Patos, San-say a známou Černou lagunu. Z Méridy jezdí horská železnice do Pico Espejo, pořádají se odtud výlety do Los Nevados, nejvyšší vesnice ve zdejších čarokrásných horách.

Rozloha: 912 050 km2

Počet obyvatel: 20,6 milionu

Hlavní město: Caracas (3,5 milionu obyvatel)

Úřední řeč: španělština

Náboženství: křesťanství

Měna: Bolívar (VEB) = 100 centimů